Lingvistikk. En ansettelsessak ved Det humanistiske fakultet i Bergen må ut på en ny runde. Stridens kjerne er hvordan man tolker bruken av skråstrek. 
Meninger · Psykologi-bråk. Det er galt å forsøke å opphøye universitetsstyret til dommer i en omstridt sak, skriver jusprofessor Hans Petter Graver, om at UiOs ledelse ber styret gjøre vedtak i den omstridte klinikksaken ved Psykologisk institutt. 
Meninger · Stengt klinikk. Det er forståelig at UiO-ledelsen ønsker at praksisopplæringen legges inn under helseforetakene, skriver Reidulf G. Watten på Psykologiseksjonen, HINN. På tross av manglene vil nok Oslos profesjonsstudenter få autorisasjon uten problemer, tror han. 
Ny jobb. Forrige leder av Norsk studentorganisasjon, Marianne Andenæs, blir kommunikasjonsrådgiver for rektor Svein Stølen og Universitetet i Oslo. 
Budsjett. Mens Universitetet i Oslo ber om 8,6 milliarder kroner utenom den vanlige bevilgningen de neste ti årene for å vedlikeholde og oppgradere bygg på Blindern, ber NTNU om vel 800 millioner over tre år til campusutvikling. 
Flyktning. Hun var den første som fikk flyktningepass gjennom kvalifikasjonsordningen norske NOKUT var med på å utvikle, og nå har hun hatt sin første forelesning i Norge. 

Notert

Ut på tur. Rektor Curt Rice og resten av ledelsen ved HiOA på USA-tur.
Satsing. Sintef og Agder skal satses på i Norsk Katapult. 50 mill. følger med.
Ny jobb. Åse Marie Bendiksen i NRK tilbys stillingen som dekan i Innlandet.
Rangering. Både BI og NHH er med på liste over verdens beste Executive MBA.
Bok. Ny aserbajdsjansk lærebok i fotojournalistikk fra Jon Petter Evensen m.fl.
Ny jobb. Trine Johansen Meza er ny prorektor ved Høyskolen Kristiania.
Ny jobb. Oscar Westlund har fått verv i tidsskriftet Digital Journalism.
Godkjent. Fjellhaug har fått status som akkreditert høgskole av NOKUT.
Kvalitet. 19 fagskoleutdanninger mister godkjenningen fra NOKUT.
Fagdag. Leger, sykepleiere og paramedics fikk øve på samarbeid.
Utsetter. Tilsetting av ny direktør for UiO:livsvitenskap er utsatt.
Ny jobb. Lars Atle Holm (46) er ansatt som ny administrasjonsdirektør ved NMBU.
Meninger · Lingvistikk. Oppsiktsvekkende, uklokt og arrogant, skriver språkprofessor Gjert Kristoffersen ved Universitetet i Bergen om at den faglige komiteens innstilling ble satt til side i tilsettingssak. 
Stengt klinikk. Tidligere direktør for juridisk avdeling i Legeforeningen, Anne Kjersti Befring, mener at notatet fra Kluge Advokatfirma ikke kan brukes som begrunnelse for å stenge internklinikkene ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. 
Meninger · Klinikksaken. Vi setter vår lit til en rettferdig, demokratisk prosess i klinikksaken, skriver leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Jens Lægreid og studentrepresentant i universitetsstyret, Kristine Berg Heggelund. 
Meninger · #MeToo. Psykiater Ole Idar Kvelvane mener det er påfallende at ingen fra Universitetet i Stavanger har signert oppropet mot seksuell trakassering i akademia, og skriver at den pågående #MeToo-kampanjen aktualiserer dette. 
Direktør-boom. Mindretallet i styret ved Høgskolen i Innlandet mener det blir for mange direktører ved den nyfusjonerte høgskolen, opp mot 14-15. Et uheldig direktørvelde, mener styremedlem Jan Andersen. 
Privat praksis. Psykologiprofessor og tidligere instituttleder Fanny Duckert er en av dem som har benyttet privilegiet som universitetsledelsen i Oslo vil ha slutt på: at ansatte bruker universitetets lokaler til privat virksomhet. 
Lokalisering. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har fått et gunstig tilbud om å bli på Kjeller, i stedet for å flytte til en ny campus på Lillestrøm. 
Film. Kjærlighetens vilkår er noen ganger svært vanskelige. Vi mennesker er rare sånn - vi vil, men får det ikke alltid til.  
Meninger · Forskning. Som forskere kan vi ikke leve med at rosabloggere oppfattes som mer troverdige, skriver forsker Audun Iversen i Nofima.  
Forskning. Forskningsrådet legger fram en jubileumsutgave av sin indikatorrapport som viser økt forskningskvalitet og mer innovasjon i næringslivet. Universitetet i Bergen topper på siteringer og internasjonalt samarbeid. 
Klinikk. Mens Universitetet i Oslo nettopp stengde sin psykologiske klinikk på dagen, bygger Universitetet i Bergen ein ny. 
Starmus. Dersom NTNU skal arrangere en ny Starmus-festival må det store endringer til, mener rektor Gunnar Bovim.  
Psykologi. Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, sammen med tillitsvalgte ved profesjonsutdanningen er provoserte over at studenter og ansatte ikke er blitt involvert i avgjørelsen om å flytte psykologi-klinikkene til spesialisthelsetjenesten. 
Bokomtale. I 2007 ble Sigurd Haga arrestert og siktet for drapstrusler mot daværende LO-leder Gerd-Liv Valla. Politiet foretok razzia på kontoret hans på Høgskolen i Oslo. Dette er bare en liten del av historien Haga forteller i boka «Men slikt forekommer da ikke i Norge», her omtalt av Runo Hellvin. 
Karakterdebatt. Er en A en A? Kunnskapsminister Henrik Asheim, NSO-leder Mats J. Beldo, UHR-leder Mari Sundli Tveit, Abelias Håkon Haugli og NOKUT-sjef Terje Mørland gir svar. 
Budsjett. Høgskolen i Oslo og Akershus vil skape en nasjonalt satsing for tegnspråk og tolking, og ber om 60 millioner ekstra fra departementet utenfor vanlig budsjettramme. 
Psykologi-bråk. Advokatfirmaet Kluge har funnet flere lovbrudd ved internklinikkene på Psykologisk institutt ved UiO, og konkluderer med at driften er i strid med loven på flere punkter. Det er usikkert når eller om, klinikkene kan gjenåpnes. 
Forskning. En forretningsadvokat skal ta første vakt som styreleder for Forskningsselskapet Sørvest AS
Dekan. Det er ti som har søkt stillingen som dekan på Fakultet for realfag og teknologi på NMBU. Konstituert dekan Cecilie Rolstad Denby er blant dem. 
Klinikk. Ledelsen ville ikke at Universitetet i Oslo skulle tilby helsetjenester, og vedtok å flytte klinikkene ved Psykologisk institutt til spesialisthelsetjenesten. Det samme gjelder ikke de odontologiske klinikkene. 
Meninger · Praksis. Vi utdanner i dag realister og teknologer med lavere kompetanse enn de kunne hatt, fordi praksis i undervisningen er fraværende, skriver leder i Tekna student, Karen Ane F. Skjennum. 
Psykologi-bråk. To tidligere ledere ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, Fanny Duckert og Kjetil Sundet, tar selvkritikk for ikke å ha ryddet opp i forholdene ved studentklinikkene tidligere. Duckert mener at klinikkdriften ikke har fulgt med i timen.  
Meninger · Frafall. Studentleder Stian Kåsa ønsker seg strengere opptak og dermed et antatt mindre frafall ved utdanning av barnehagelærere. Han er også lei av løfter og store ord som ikke gjøres om til handling. 
Nyansatt. Iver B. Neumann skal lede forskningsinstituttet NOVA på Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Ny campus. Helse- og sosialfag kan bli kjernen på den nye campusen til Høgskolen i Oslo og Akershus på Lillestrøm. 
Jobbsøkere. Nylig avgått stortingsrepresentant for Senterpartiet, Anne Tingelstad Wøien, er en av dem som søker på den siste prorektorstillingen ved Høgskolen i Innlandet. 
Meninger · Statsbudsjettet. Det er, som forventet, et solid forslag til statsbudsjett for forskning og høyere utdanning. Men, er det solid nok, spør dekan Morten Dæhlen ved Universitetet i Oslo.  
Stengt klinikk. Fakultetet ber ledelsen ved Psykologisk institutt rydde opp i manglende rutiner for pasientrekruttering, journalhåndtering og manglende konsesjon for opptak av terapi på video. De vil også ha slutt på at ansatte driver sin egen private psykologpraksis i universitetets lokaler. 
Lokalisering. Krav om konsekvensutredning av store statlige prosjekter kan bety forsinkelse i arbeidet med den nye campusen som Høgskolen i Oslo og Akershus planlegger på Lillestrøm. 
Nikab. Svaksynte Sølvi Marie Risøy kommer med råd til underviserne som mener nikab truer den akademiske kulturen. — Jeg ser studentene mine selv om jeg ikke kan se, sier hun. 
Psykologi. Ansatte ved de interne praksisklinikkene for studenter på profesjonsstudier i psykologi kaller den umiddelbare stengingen av klinikken i Oslo dramatisk. — Dette skaper uro blant studenter og ansatte, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. 
Stengt klinikk. Ledelsen ved Universitetet i Oslo stoler ikke på jusprofessor Aslak Syse, som i juli konkluderte med at det ikke forekom lovbrudd på studentklinikkene ved Psykologisk institutt. De har derfor stengt klinikkene og bestilt en alternativ juridisk vurdering. 
Bolig. Mens det ganske student-Norge er misfornøyde med de mener er løftebrudd fra regjeringen på studentboliger i statsbudsjettet, bygget Jette Graaner sin egen kjørbare bolig. 
Byforskning. Forskningsinstituttet NIBR fyller 50 år og feirer med å gi rektor Curt Rice et gavekort, der forskerne lover å hjelpe ham med å gjøre Høgskolen i Oslo og Akershus til det storbyuniversitetet han ønsker seg. 
Budsjett 2018. — Kunnskapssektoren er årets budsjettvinner, mener vikarierende statsråd Henrik Asheim. Dette til tross for at statsråd Torbjørn Røe Isaksens tekno-milliard til forskning forsvant i valgflesk.  
Forskning. Kirurgen Paolo Macchiarini ble anklaget for å ha forvoldt andre menneskers død og alvorlig skade. Nå er sakene mot ham henlagt av svensk påtalemyndighet. 
Budsjett 2018. SV og Arbeiderpartiet er særdeles misfornøyd med forslag til statsbudsjett for høyere utdanning, og Senterpartiet er redd for lærermangel. KrF er i all hovedsak fornøyd. Venstre mener lite. 
Budsjett 2018. Dersom kravet om 0,5 prosent i flatt effektiviseringskutt til høgskoler og universiteter blir stående, vil sektoren samlet ha foretatt kutt på 830 millioner kroner siste fire år. Forskerforbundet og Unio mener kuttene må stoppes.