Vitnemål. Departementet har ønsket seg en vitnemålsportal for å bekjempe juks. Nå er portalen på lufta, og alle statlige og private høgskoler og universiteter er med. 
Humaniora. 26 prosent av forskarane i norsk humaniora har ikkje eitt einaste publiseringspoeng. Sjølv om talet på publikasjonar har auka dei siste åra, meiner dei som har evaluert humanioraforskinga at det må bli publisert meir, særleg ved høgskulane. 
Meninger · Tromsø. UiT-student Morten Ludvik Antonsen lurer på hvorfor det er på grensen til borgerkrig i Tromsø over fakultetsinndelingen på universitetet. 
Universitetet i Oslo. Avtroppende rektor Ole Petter Ottersen overlot rektorkjedet til påtroppende rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo torsdag kveld. Se bildene og les talene her. 
Flere eiere. Representanter fra åtte utdanningsinstitusjoner var torsdag samlet på Høgskolen i Oslo og Akershus for å snakke om eierskap i Khrono. Samtlige var interessert, om enn i varierende grad. 
Organisasjon. Reaksjonene er sterke mot tvangssammenslåinger av fakulteter ved Universitetet i Tromsø, men i Narvik er de fornøyde. 

Notert

BI. Inge Jan Henjesand fortsetter som rektor ved Handelshøgskolen BI.
NTNU. NTNU-professor Ragnar Torvik er oppnevnt til det Finanspolitiska rådet.
Volda. Karen Lomeland Jacobsen (40) er ny direktør på Høgskulen i Volda.
NTNU. Det medisinske teamet til Stephen Hawking har lagt ned reiseforbud.
Stipend. I dag, 15. juni, utbetaler Lånekassa studiestøtte i juni for første gang.
Pris. UiO-forsker Are Skeie Hermansen fikk Oslo kommunes pris for Oslo-forskning.
Organisering. Styret ved UiS har torsdag vedtatt navn på nye fakulteter.
Lov. Tirsdag la Kommunalkomiteen fram innstilling til ny lov om statens ansatte.
Pris. Årets beste tidsskriftartikkel handler om hvorfor NAV-reformen feilet.
Pris. Jarle S. Diesen og Alexander H. Sandtorv vant pris for årets lærebok.
Doktor. Tirsdag arrangerte Høgskolen i Oslo og Akershus kreeringsseremoni.
NFR. Forskningsrådet lyser ut et rekordhøyt beløp til innovasjon i næringslivet.
Forskning. Rundt 468 årsverk ble brukt på å skrive søknader til Forskningsrådet i 2016. Og 9 av 10 fikk avslag. I tillegg kommer EU-søknadene. — Et vanvittig sløseri, sier Oddveig Storstad, som hoppet av karusellen etter 20 år som forsker. 
Studieportefølje. Nord universitet skal som mange andre rydde i sin studieportefølje. Noen vedtak gjøres på styremøtet 22. juni, mer arbeid vil skje utover høsten. 
Ny rektor. Påtroppende rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, har klokkertro på at det å bygge bedre og sterkere team i akademia er veien å gå. Gjennom solid lagbygging vil han løfte både topp og bredde. Torsdag mottar han rektorkjedet.  
Struktur. Både tidligere rektor ved UiT, Jarle Aarbakke, og rektorene ved høgskolene i Harstad og Narvik melder seg på i debatten om faglig organisering lengst nord. Og alle tre slår ring om et eget fakultet i Narvik.  
Meninger · Forskning. Prorektor på NTNU, Kari Melby, ønsker seg en enda spissere og sterkere satsing på fremragende sentre innen forskning, og gir fem råd til kunnskapsministeren for hvordan han kan få dette til. 
Meninger · Fakultetsstrid. Dekanene ved alle de tre juridiske fakultetene i landet, Oslo, Bergen og Tromsø, går i dette innlegget sammen for å slå ring om fakultetet i Tromsø. 
Det globale sør. Torsdag inviterer Høgskolen i Oslo og Akershus og NMBU til seminar med Arturo Escobar, kjent som en av vår tids største tenkere. Temaet er forskning i det globale sør og urfolk.  
Universitet. Bare to doktorgradsstudenter disputerte ved Høgskolen i Oslo og Akershus i første tertial, mens prognosen for hele året er 40. Rektor Curt Rice synes det er meget beklagelig at prognosene fra fakulteter og sentre er så dårlige. 
Meninger · Narvik. Hvis Narvik fratas fakultetsstatus og lokal ledelse, uten at det foreligger tungtveiende grunner, er det åpenbart behov for at departementet instruerer styret, skriver Rolf Ole Eriksen. Han mener uenigheten om fakultetsstruktur ved Universitetet i Tromsø kan ha skapt uforsonlige fronter.  
Molde. Styret ved Høgskolen i Molde vedtok tidligere i juni at de skal utarbeide en ny plan for prosessen opp mot en mulig fusjon med NTNU
Struktur. VID Vitenskapelige Høgskole og Høyskolen Diakonova fusjonerer, ett år etter opprinnelig plan. Den nye private høgskolen vil få 4000 studenter og 400 ansatte. Og går det som rektoren vil, så blir de universitet en dag.  
Meninger · UiT. Norge trenger et eget juridisk fakultet i Nord-Norge, mener dekan ved juridisk fakultet på UiT, Trude Haugli, og styreleder samme sted, Arild O. Eidesen. 
Tromsø. Varaordfører Geir-Ketil Hansen ser ikke bort fra at Narvik må rykke tilbake til start og ta kontakt med Nord universitet hvis Narvik ikke får beholde fakultetet sitt, slik flertallet i en arbeidsgruppe på UiT har foreslått. 
Tellekanter. Verken NIFU-forsker Gunnar Siversten eller medlem av publiseringsutvalget, Jorunn Vindegg, er spesielt tilhenger av listen med 100 forskere rangert etter publiseringspoeng som Khrono har publisert. 
Meninger · Lærer. Ikke alle lærerstudenter kan ligge over gjennomsnittet, mener professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Karl Øyvind Jordell. 
Pris. Heddaprisen for fremragende scenekunst gikk til førstelektor og dramalærer Niels Peter Underland i helga for barneforestillingen «Brune». Nå skal stykket på turné landet rundt. 
Omorganisering. Både Forskerforbundet og NOKUT er opptatt av at kvalitetsorganet må få beholde sin uavhengige rolle også etter statsrådens omorganisering. Politikere og fagforening er usikre på om Isaksens nye grep vil gi mindre byråkrati.  
Meninger · Ny organisering. Jeg venter i spenning på hvordan man skal sikre brukerinnflytelsen i de restrukturerte tjenesteorganene i universitets- og høgskolesektoren, skriver rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen.  
Starmus2017. Før helga ble det kjent at hovedtrekkplasteret, Stephen Hawking, ikke kommer til Starmusfestivalen i Trondheim likevel. Nå er det klart at også astronauten Buzz Aldrin og kosmonauten Alexei Leonov har meldt forfall.  
Meninger · Birkeland. In April this year we commemorated Kristian Birkeland in Tokyo. Last week we celebrated him and his achievements in Oslo. His life and work continue to fascinate, 150 years after his birth and 100 years after his death. 
Meninger · Starmus2017. Må Starmus være så himla dyrt? Og så sprengt av superlativer, spør Albert Collett om den internasjonale Starmus-festivalen som starter i Trondheim i dag.  
Meninger · Forskning. De fleste insentivene norske forskere opplever i sin hverdag, er preget av kortsiktige resultater og målstyring mot kvantitet heller enn kvalitet. Dette er et kvalitetsparadoks i norsk forskningspolitikk. skriver flere medlemmer i Akademiet for yngre forskere. 
Meninger · Kvalitet. Skal vi forbetre høgare utdanning, må undervisarane lære av kvarandre, meiner Jens Standal Groven i Volda. 
Merittering. De seks første underviserne ved UiT Norges arktiske universitet har fått status som meritterte undervisere.  
NTNU-Oslo. NTNU vil bli mer synlig i hovedstaden. Nå sysler de med planer om flere utdanningstilbud i Oslo, bekrefter påtroppende prorektor for utdanning, Anne Borg. 
Omorganisering. Departementet deler underliggende virksomheter på tre enheter, og flytter 60 arbeidsplasser ut av Oslo til Tromsø, Bergen, Trondheim, Molde, Hamar og Bø i Telemark. 
Campus Bergen. Styret ved Høgskulen på Vestlandet vedtok i går å godkjenne leieavtale med Statsbygg verd nesten 43 millioner kroner for å fullende Campus Bergen. Også ny direktør ble ansatt. Se opptak fra styremøtet her. 
Nytt navn. Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus diskuterte torsdag hva de skulle hete når/hvis de blir universitet en dag. Flertallet er positive til OsloMet.  
Databank. Pan-europeisk forskningsbase etableres i Bergen. — Dette er en milepæl i forskningssamarbeidet vårt med EU, mener kunnskapsministeren.  
Master. — Det er for mange små studietilbud i Norge og antallet bør reduseres, mener statssekretær Bjørn Haugstad. Godt over halvparten av opp mot 900 mastertilbud landet rundt har under 20 studenter. 
Direkte fra styremøte. Styret ved HiOA drøftet flere store saker torsdag 15. juni, blant annet strategi, ny campus Lillestrøm, universitetsnavn og framtidig administrasjon. 
Meninger · Konsulentbruk. Direktør på Høgskolen i Oslo og Akershus, Tore Hansen, tror det er sannsynlig at høgskolen kommer til å bruke mer penger på konsulenter i tiden framover, ikke mindre. 
Tale. Avtroppende rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, har kreert tilsammen 3.698 doktorgradskandidater. Nå har han holdt sin siste kreeringstale ved UiO.  
Matematikk. Bedre karakterer for vårens lærerstudenter på nasjonal deleksamen i matematikk. 
Kvalitet. Kvaliteten på norsk forskning og høyere utdanning burde vært bedre, tatt i betraktning hvor mye penger som brukes, sier OECD i ny rapport.