Siste kommentarer

mot feil i ansettelsessaker»

Rekruttering og klage. Søkere til vitenskapelige stillinger i universitets- og høgskolesektoren trenger bedre beskyttelse mot feil og urimeligheter i ansettelsessaker, mener professor Hilde Gunn Slottemo.