Meninger · Pensum. Det bør gis aksept for at utarbeidelse av lærebøker er en legitim måte å bruke FoU-tiden på, skriver professor Hanne Svarstad fra Høgskolen i Oslo og Akershus, i dette innlegget. 
Ny jobb. UiO-rektor Ole Petter Ottersen, er positivt overrasket over måten de rekrutterer rektorer på i Sverige, men sverger fortsatt til valgt rektor. En ordning med vitenskapsombud vil han ta han med seg til sin nye jobb på Karolinska Institutet, selv om ingen søkte en slik stilling ved UiO. 
Økonomi. Anbudsrunden fra de fire eldste universitetene om nye, felles administrative systemer er utsatt. Årsaken er at de må vurdere tilbud fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ), før de går ut på det kommersielle markedet. 
Meninger · Skole. Søkertallene viser at det er attraktivt å bli lærer, men jeg ønsker meg enda flere som vil bruke kunnskapen sin i landets klasserom, skriver Høyres Kristin Vinje. 
Strategi. Rektor Curt Rice ønsker seg storbyprofil på Høgskolen i Oslo og Akershus som universitet, men verken styremedlemmer eller fakultetene er helt med på notene. Senter for profesjonsstudier, studentene og prorektor for forskning er mer positive. 
Ny leder. Her er hun som sannsynligvis blir den nye nasjonale lederen i Pedagogstudentene. Eneste kandidat, og enstemmig innstilt fra valgkomitéen. Og hun bestemte seg for å stille for flere måneder siden.  

Notert

Vår. Mange benyttet seg av tilbudet om gratis sjekk av sykkelen på HiOA.
Påske. Studentene i Teater Neuf har lagd en påskeforestilling om mord på bygda.
Chateau Neuf. Tidligere Oktoberfest-leder må levere fra seg Facebook-rettigheter
Eksamen. Nasjonale deleksamener kan være kvalitetsfremmende, ifølge NOKUT.
Valg. Samfundet i Trondheim har fått ny leder. Hun heter Tale Bærland.
Studentombud. Styret ved HSN har vedtatt at studentene skal få ombud.
Økonomi. UiB brukte 100.000 kroner mer på fuskesaker i 2016 enn i 2015.
DNS. I 2015 ville studentene flytte fra Chateau Neuf. Nå vil de bli.
Debatt. BDS Norway inviterer til åpent debattmøte om boikott torsdag.
Valg. Kristin Vinje tapte kampen om den sikre fjerdeplassen i Oslo Høyre.
Styre. Kari Olrud Moen blir ny styreleder ved Norges handelshøyskole.
UK. More than 328,000 students in the UK live at home to cut costs.
Meninger · Lærermangel. Professor Karl Øyvind Jordell svarer statssekretær Bjørn Haugstad om lærermangel og søkertall og lokkemidler. 
Øvelse. Skyting på campus, eksplosjoner og gisseltaking. Terrorøvelsen ved Nord universitet onsdag var skremmende realistisk. — Jeg blir faktisk redd. Fordi det faktisk kan skje. Og det skjer, sier student Inga Eide. 

Karolinska Institutet

Rektor. Den svenske regjeringen har torsdag 27. april utnevnt Ole Petter Ottersen til ny rektor for Karolinska Institutet. 
Meninger · Rektor. Her kan du lese Ole Petter Ottersens programerklæring for rektorjobben ved Karolinska Institutet i Stockholm. Ottersen tiltrer 1.august.  
Ledelse. Alle sju fakultet ved Universitetet i Bergen skal få ny dekan. Det har bare meldt seg ni kandidater til seks stillinger og kun én er kvinne. 
Erotikk. Studentavisen Universitas arrangerer erotisk novellekonkurranse. HiOAs rektor Curt Rice skal være med og kåre vinneren. 
Aksjon. Landets drama- og teaterpedagoger slår alarm om de store forskjellene og tildels svært dårlige kår estetiske læringsformer har i utdanningen av grunnskolelærere. 
Organisering. Konstituert rektor ved Høgskolen i Innlandet, Anna Linnea Ottosen, ser ikke det dramatiske i at det er diskusjon når to tradisjonsrike institusjoner i akademia fusjonerer. 
Valg. Venstrealliansen vant valget til Studentparlamentet på UiO og fikk seks mandater. Tett fulgt av Grønn liste. Nykommeren Gjestelista som vil ha pol og tivoli på campus gjorde det også bra.  
HiOA-valg. Rune Keisuke Kosaka er innstilt til å lede HiOA-studentene neste år. Resten av de innstilte kan du se her. 
Premiering. Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo advarer mot å knytte penger til utviklingsavtalene som hittil er inngått mellom departementet og fem universiteter og høgskoler. 
Meninger · Sortering. Aksel Braanen Sterri slipper for billig unna, mener Lars Egeland ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han tror Universitetet i Oslo ble overrasket over å bli angrepet fra venstre av en statssekretær fra Frp. 
Søkere. Torsdag skal Høgskolen i Østfold ansette dekaner. Til sammen har 21 personer søkt, kun fire av søkerne er kvinner. 
Beredskap. Øvelse Nord 2017 er en fullskala kriseøvelse og skal være mest mulig realistisk. Flere tusener skal samhandle etter en uventet «hendelse» ved Nord universitet, Bodø.  
Valg. Etter lav valgdeltakelse i rektorvalget, tar sittende rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, selvkritikk for at de ikke har vært flinke nok til å skape interesse for universitetsdemokratiet.  
Meninger · Rektorvalg. Dersom det bare handler om å finne den best skikkede rektorkandidaten, finnes det bedre rekrutteringsmetoder enn valg. Men valg kan ha andre fortrinn, mener statssekretær Bjørn Haugstad. 
Søkarliste. Høgskulen på Vestlandet har fått eit rektorat med kun kvinner. På neste leiingsnivå er det seks kvinnelege og elleve mannlege søkarar. 
Organisering. Tirsdag 25. april skal styret på Høgskolen i Innlandet vedta ny faglig organisering. På høgskolen er få fornøyd med forslagene for eget fagområde, institutt eller avdeling.  
Bergen. Frank Aarebrot har formelt hatt si siste ordinære forelesing ved Universitetet i Bergen. Var det opp til han, hadde han fått halda fram med å undervisa som før. 
Valg. Henry Mutebe har trukket sitt nestlederkandidatur, og tre kandidater til høgskolestyret har trukket seg. Valgkomitéleder Ane Larsen Mjøen mener en grundigere prosess på styrekandidatene har vært viktig - på grunn av det økte honoraret. 
Målform. Språkrådet slit med å få universitet og høgskular til å rapportere målbruken sin. Av dei som har rapportert for 2016 har ingen så langt klart å oppfylle mållova. Mens nokon brukar for lite bokmål, har dei fleste altfor lite nynorsk.  
Varsling. Studentene ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo meldte i fjor inn flest saker om mobbing, seksuell trakassering og overgrep, ubehagelig eller skremmende adferd, tyveri, vold og skadeverk.  
Meninger · Norsk vs engelsk. Helseforskere, tannleger og sykepleiere fortsetter å publisere på norsk, mens medisinere i stor grad har sluttet å bruke norsk, skriver Jan Erik Frantsvåg. 
Rektorvalg. To kvinner og en mann vil etterfølge Hallgeir Gammelsæter som rektor på Høgskolen i Molde. Valget skjer 11. mai. 
Mobbing. Ni prosent av studentene ved universiteter og høgskoler blir mobbet, og det er langt flere enn de som sier de blir mobbet i grunnskolen, viser ny forskningsrapport fra Universitetet i Agder. — Svært alvorlig, sier studentleder Marianne Andenæs. 

Lærebøker og tellekanter

Lærebøker. Professor Anders Breidlid er bekymra for statusen til arbeid med lærebøker og foreslår en ny støtteordning for å få bukt med dagens utfordringer. 
Meninger · Lærebøker. Terje Lohndal og Vidar Røeggen ønsker seg ikke et system der lærebøker vurderes og legges inn som tellende forskning i tellekansystemet. 
Meninger · Lærebøker. Tellekantsystemet er overmodent for revidering slik at modellen kan sikte inn på flere typer publiseringsmåter som er viktige i universitets- og høgskole-sektoren, skriver professor Anders Breidlid.  
Meninger · Skolepengar. I si tolking av gratisprinsippet let Kunnskapsdepartementet til å endre innhaldet frå «gratisprinsipp» til «gratisalternativ». Og det under dekke av å verne prinsippet i seg sjølv, skriv Sindre R. Dueland. 
Academia. The European University Association is arranging its annual conference. Rector Dag Rune Olsen is the host, and he is looking forward to discussing solutions to threats to the role of facts and knowledge in society. 

March for Science

March for Science. I over 400 byer rundt i hele verden marsjerte mange tusener lørdag 22. april for vitenskapen. 
Meninger · Fake news. Den 22. april bør både akademikere og journalister marsjere sammen for vitenskapen i March for Science, oppfordrer medieforskere på HiOA. 
Vitenskap. NTNU-rektor Gunnar Bovim har vært skeptisk til deltakelse i March for Science, men nå har han snudd og skal også holde appell under arrangementet i Trondheim 22. april. I nær 500 byer i verden skal det marsjeres under mottoet Science, no silence.  
Meninger · Ungarn. Den nye loven som presser ut et toppuniversitet i Ungarn føyer seg inn i en rekke angrep mot akademisk frihet skriver Finn-Einar Eliassen og Per Pippin Aspaas. 
Meninger · Teknologi. Prorektor og dekan på Høgskolen i Oslo og Akershus, Morten Irgens og Egil Trømborg, fremmer den teknoloigiske styrken på sin høgskole på veien mot status som universitet. 
Meninger · Akademisk frihet. Falske nyheter, terror og debatten om Brexit har vært en sentral del av verdensbildet det siste året. Aldri har det vært viktigere med autonome universiteter og forsvar av den akademiske frihet, skriver rektor ved universitet i Bergen, Dag Rune Olsen. 

Khrono tester studentpuber i Oslo

Pub-test. Det er mange faktorer som har spilt inn på pubene i den nedre delen av studentpub-kåringen vår. Sjekk ut pubene på 7-10. plass. 
Pub til pub-test. Studentbyen Oslo har mange studentdrevne puber. Men hvem er den beste av dem? Khrono har vært på pub til pub-runde for å teste tilbudet. Sjekk resultatene. Vinneren offentliggjøres fredag. 
Pub-til-pub. Studentpuben til informatikkstudentene på Universitetet i Oslo, Escape, er vinneren av Khronos studentpub-test, hårfint foran Samfunnet Bislett på HiOA og U1 på Det samfunnsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo.  
Studentpub. Studentpub-kåringen fortsetter, og det blir en spissere kamp om toppkarakterene etterhvert som vinneren nærmer seg. Her er pubene fra 4.-6. plass. 
Meninger · Skolepolitikk. Ap har valget mellom å vedta en skolepolitikk til beste for barn og unge, eller en skolepolitikk til beste for Høyre og Civita, skriver Tarjei Helland. 
Ungarn. Tirsdag vedtok den ungarske parlamentet en lov som vil tvinge The Central European University ut av landet. Rektor på Universitet i Oslo, Ole Petter Ottersen, sier dette er svært trist. 
Flytting. Rektor Curt Rice ved HiOA vil gå videre med planer om å gjøre Lillestrøm til en helseteknologisk campus eller et livsfaselaboratorium, men har heller ikke skrinlagt andre alternativer. 
Meninger · Academic freedom. On behalf of the Guild of European Research-Intensive Universities, the chair, Ole-Petter Ottersen has written this open letter to the minister of human capacities in Hungary, expressing great concern about academic freedom. 
Rektorat. Det blir rein kvinneleiing i rektoratet på Høgskulen på Vestlandet etter at styret tilsette tre kvinnelege prorektorar torsdag.