Underviserne. Flere medier har trukket fram at underviserundersøkelsen viser kritikk av studenters forkunnskaper, Men gjør den egentlig det, spør professor Arild Raaheim (UiB).

Film. Kan hele det moderne USA rommes i en to timers fortelling om en småby? Vi kan iallfall slå fast at regissør Martin McDonagh prøver.

Campusutvikling og Oslo-etablering for NTNU

Bygg. Regjeringen har bestemt seg for framtidig løsning for campusutvikling på NTNU. Totalkostnad kan beløpe seg til 9 milliarder kroner. Rektor Gunnar Bovim sier han er fornøyd, men bemerker at det ikke er tatt høyde for en videre vekst ved NTNU.

Strategi. NTNU har bestemt seg. Norges største universitet etablerer seg i Oslo-området. Der skal de tilby videre- og etterutdanning. Det kom fram på dagens ledersamling for NTNU i Oppdal.

Siste kommentarer

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Erna Solberg utvider regjeringen:

Modeller. Det må ikke bli som i helseforetakene at et sjikt av bedriftsøkonomer og markedsorienterte byråkrater sitter med makta, skriver Noralv Veggeland ved Høgskolen i Innlandet.

Ansettelse. Internasjonalisering må ikke bli et mål i seg selv, på bekostning av kvaliteten til OsloMet, skriver representanter til et ansettelsesutvalget på universitetet.

Innovasjon. En velfungerende offentlig sektor er et fundament i velferdssamfunnet, skriver Toril Nagelhus Hernes og Marit Reitan, NTNU.

Struktur. Eg trur vi neppe har færre – heller fleire – studiestader i dag enn før Hernes sine samanslåingar tidleg i 1990-åra, skriv HiVolda-rektor Johann Roppen.

Kontaktkonferansen: Mer fleksible campus og bygg anbefales av forskere. I dag diskuteres framtidens studiesteder på kunnskapsministerens kontaktkonferanse.

Jeløya. Innholdet i ny regjeringsplattform er gode nyheter for studentene, skriver utdanningspolitisk talsperson for Høyre på Stortinget, Turid Kristensen.

Semesteravgift. I 2016 vant en tidligere student fram i retten om et krav om semesteravgift fra Høyskolen Kristiania. Nå mener en annen tidligere student at høyskolen ikke har endret praksisen nok.

Høgskolen i Oslo og Akershus er OsloMet - Storbyuniversitetet

Universitet. Fra og med i dag, fredag 12. januar, er Curt Rice rektor på OsloMet - Storbyuniversitetet. Høgskolen i Oslo og Akershus er historie.

Reaksjoner. UiO-rektor Svein Stølen mener OsloMet vil fungere godt som merkevare for det nye universitetet.

OsloMet. I dag har det hendt noe som ikke har skjedd på 207 år. Stor-Oslo har fått et nytt universitet, skriver Curt Rice.

Høgskolen i Oslo og Akershus vurderer flytting fra Kjeller til Lillestrøm
Anklager om seksuell trakassering på Kunsthøgskolen i Oslo:

#metoo. Studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo mener det er på høy tid at det tas grep om og ryddes opp i påstander om seksuell trakassering ved høgskolen. — Flaut at departementet må gripe inn, mener Carl Martin Eggesbø.

Tekker seg. Nestleder i Arbeiderpartiet og tidligere leder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Trond Giske, meldte på Facebook søndag kveld at han trekker seg fra sine verv.

Gjensyn fra Khronos arkiver: I en rundkjøring på Sokna er professor Gunnar H. Gundersens «Værspir» kommet på plass. Kunstnerisk produksjon teller ikke i det norske tellekantsystemet.

Nytt år. At det er varierende kunnskap om hva de to ordene «gratis» og «utdanning» betyr, er lite tillitsvekkende, skriver leder for Studenttinget på Vestlandet, Jonas Oliver Hui Dahl.

Nytt år. Studenter skal kunne forvente at å møte på forelesning resulterer i et møte med en pedagogisk kompetent foreleser, skriver leder for studentstyret på Norges idrettshøgskole, Olav Skrudland.

Nytt namn. Eg synest OsloMet er eit ganske så kult namn på eit nytt universitet i hovudstaden. Det er i alle fall ikkje mykje å hisse seg opp over., skriv redaktør i Khrono, Tove Lie.

Rekruttering. Politikken som det legges opp til for rekruttering til vitenskapelige stillinger innebærer en akademisering på ville veier, skriver Clas Jostein Claussen.

Meninger:

#metoo. En tidligere student på Menighetsfakultetet er en av dem som har fortalt om ubehagelige opplevelser med Trond Giske. Rektor Vidar Haanes husker saken godt.

Nytt år. Sentrale personer i kunnskapsnorge ønsker godt nytt år. For 2018 er flere opptatt av bærekraft. Men også gode ønsker for studentene, toleranse og et godt uenighetsfellesskap.

Kunstfusjon. Det var en spennende tanke med kunstuniversitet, men nei takk likevel, sier rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Ole Gustavsen.

HVL ett år. Fusjonen av Høgskulen på Vestlandet har gått lettere enn rektor Berit Rokne trodde og hun har møtt mye mer positiv velvilje enn hun trodde på forhånd. Men flere krevende prosesser venter.

Ros! Det er ikke de gode foreleserne eller veilederne Karoline Skarstein kommer til å huske når hun straks er ferdig med studenttilværelsen.

#metoo. Det kreves en utdanningspolitisk kursendring for å kunne hindre fortsatt høy forekomst av seksuell trakassering og overgrep, skriver professor Åse Røthing .

Debattserie: Studentledernes ønsker for 2018

Mental helse. Når kaoset i hodet var så stort at jeg slet med både å sove og spise, så sa døra til meg: «Slapp av, så lenge du holder deg på denne siden av meg, så går alt bra», skriver HiOA-student.

Gjensyn fra Khronos arkiv:

Gjensyn i Khrono. Han håper han vil fylle 60, at han kan oppleve å få et barnebarn. For Jan Eriksen (58) er dette ingen selvfølge lenger. Han er uhelbredelig syk.

Studietid. I sommer debuterte UiO-studenten Runa Fjellanger med boka «På motorveiene». Et halvt år senere googler hun fortsatt seg selv i alle fall én gang i uka.

Makt. Jurist og tidligere postdoc, Anine Kierulf, sier hun har opplevd en rekke eksempler på maktmisbruk ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo. Hun mener det må en kulturendring til på deler av fakultetet og etterlyser mer raushet, mindre trynefaktor og mer kritikk.

Gammeldags. Der forelesningen en gang i tiden var en fornuftig ordning, er den i dag moden for skraphaugen, skriver Arild Raaheim, i denne kronikken.

Kontorlandskap. Før departementet beordrer universitets- og høgskole Norge til ta ibruk utdaterte kontorløsninger gjennomfør et prøveprosjekt, skriver Tom Skauge, HVL.

Mensendieck. Sigurd Haga forklarer hva han mener er kjernen i problemene og konfliktene på Institutt for fysioterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kjønn og jus. Det juridiske fakultet ved UiO offentliggjorde mandag den ett år gamle rapporten hvor det påstås at kvinner har sluttet på grunn av sextrakassering. Makt og mannsdominans kan bli tema på et allmøte.

Avskjed. Professor Nils Rune Langeland har klaget inn vedtaket om avskjedigelse fra Universitetet i Stavanger. Nå skal UiS vurdere klagen før de eventuelt sender den til departementet.

Digitalisering. Det er dessverre flere eksempler på naiv digitalisering der en lar datasystemene bestemme rutiner og «policy», skriver professor Kai A. Olsen, i denne kronikken.

Navn. Med knappest mulig margin vedtok Høgskolen i Oslo og Akershus at de ønsker at navnet når de skal bli universitet en gang i 2018 i kortform skal være: OsloMet. Men: Regjeringen og Kongen i statsråd skal ha det siste ordet.

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Frafall. Stadig dårligere karakterer, flytting mellom fag og studiesteder, er signaler på at studenter kan komme til å droppe ut av utdanningen.

Digitalisering. Den tradisjonelle eksamensformen må legges vekk; den måler hvor dyktig en student er til å huske å gjengi fakta eller prosedyrer, en ferdighet som ikke lenger etterspørres noe sted i samfunnet, skriver to professor emiriti ved NTNU.

Tildeling. Forskningsrådet har delt ut 165 millioner kroner for å styrke «spesielt viktige velferdsutdanninger». Blant 15 prosjekter har Agder og Norges Handelshøyskole fått til to hver.

#metoo: Tidligere studenter ved Norges musikkhøgskole har anklaget en svensk, pensjonert sangprofessor for seksuell trakassering. Denne uka ble han fratatt oppgavene i Den Kungliga Musikaliska Akademin.

Demokrati. Over en tredjedel av de ansatte ved universiteter og høgskoler mener at arbeidsplassen går i en mer autoritær retning, viser Medbestemmelsesbarometeret.

Meninger:

Navnevalg. Et helt sentralt poeng i rektors argumentasjon for OsloMet-forslaget var knyttet til merkevarer og tilpasning til trender. Om dét har professor Ragnar Audunson tre ting å si.

Struktur. På kort tid har det norske systemet for høyere utdanning endret seg dramatisk. Her er syv utfordringer institusjonsledere, Kunnskapsdepartementet og Stortinget bør merke seg, skriver NIFUs Sveinung Skule og Nicoline Frölich.

Bi-stillinger. Internrevisjoner ved flere universiteter og en høgskole viser at ingen av institusjonene har god nok oppfølging av reglene for ansattes sidegjøremål.

#metoo. — Det har vært stor toleranse for høyt alkoholforbruk i mange miljøer i akademia, og med alkoholen kommer tafsingen, sier professor Trine Syvertsen. Hun tror yngre ansatte og stipendiater er blant de som er mest utsatt for seksuell trakassering.

Tips og innlegg

Khrono synes det er viktig med dine meninger

Tellekanter. Forskerne David og Leslie Rutkowski flyttet til Norge for to år siden med planer om å bygge forskerkarrierene sine her. Tellekanter, rangering og høye levekostnader får dem til å flytte hjem igjen.

Tips og innlegg

Khrono synes det er viktig med dine meninger