Studentforening. Med to måneders mellomrom har det dukket det opp to studentforeninger for ostesmørbrød i Oslo. — Vi er skikkelig glad i toast, sier leder og toastmaster Hilmar Elverhøy.

Landsmøte i Norsk studentorganisasjon 2018

#LMNSO. Kine Nossen ble gjenvalgt til arbeidsutvalget i Norsk studentorganisasjon, men trakk seg etter at intern konstituering feilet. Dermed fikk Jone Trovåg en ny sjanse og ble gjenvalgt til internasjonalt ansvarlig.

NSO. Håkon Randgaard Mikalsen er valgt til leder for Norsk studentorganisasjon for studieåret 2018-19. — En ting vi må ta med oss fra vår egen historie, er at store ting er mulig, talte han til landsmøtet

Siste kommentarer

Felles system. Holdningen til å delta i stor felles it-avtale er avventende blant universiteter og høgskoler.

Student. Møtet med et meget teorifokusert akademia kan skremme mange studenter, skriver lederen for Tekna Student.

Kina-tur. Det var ikkje berre mangel på snakk om akademisk fridom som gjorde at Volda-rektoren blei heime.

Kina. Det var meningen at studentene skulle komme med sine kommentarer til «Education Day» på Kina-turen til statsråd Nybø. Men de ble fjernet fra programmet.

Flytting. OsloMet ble pålagt å utrede å bli på Kjeller, i stedet for å flytte til Lillestrøm sentrum. Departementet hemmeligstempler utredningen.

Notert
debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Kina-reise for UH-sektoren

Ut på tur. — Det kan jo ligne litt på akademisk turisme, sier tidligere BI-rektor Torger Reve om at over 220 personer fra kunnskapssektoren er med i følget til Iselin Nybø til Kina.

Måtte bli hjemme. Forsker Koen Wellens ved Universitetet i Oslo fikk aldri svar på visumsøknaden sin, og måtte bli hjemme fra statsråd Nybøs store Kina-reise.

Kina-tur. Aftenpostens journalist Kristoffer Rønneberg har fått avslag på søknad om visum til Kina. Han skulle vært med i statsråd Iselin Nybøs følge neste uke.

Pensum. Neste skritt kan være å for alvor ta studentene inn i samtalen om kriterier for pensum, skriver dekan på OsloMet, Ann-Hélen Bay.

Søknadsfrist for Samordna opptak:

Karaktersnitt. Usikker på hva du skal søke? Redd for å bli skuffa? Her er studiene som absolutt alle søkerne kom inn på i fjor.

Veiledning. Elevorganisasjonen og NSO etterlyser flere veiledere med formell kompetanse til å bistå elever i sin valgprosess.

Universitet. Rektor og prorektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge gleder seg til en snarlig status som universitet.

Siste frist. Prorektor på Nord universitet, Hanne Solheim Hansen, understreker at det er viktig at studentene velger noe som interesserer og motiverer dem.

Samordna opptak. Rektor ved UiT Norges arktiske universitet har mange gode argumenter for at potensielle studenter bør velge seg til landets nordligste universitet.

Velferd. Ordføreren i Nesna kommune, Hanne Davidsen (Ap), er opprørt etter at samskipnaden ved Nord universitet har vedtatt å legge ned mesteparten av aktiviteten sin for nesnastudentene, og la andre videreføre disse oppgavene.

Innvandring. Mens andelen av befolkningen i Norge som tar høyere utdanning øker, så peker pilen motsatt vei for andelen av innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, viser nye tall fra SSB.

#metoo får konsekvenser i Svenska Akademien

Krise. Flere medlemmer trakk seg i forrige uke, og ytterligere to torsdag kveld. Kongen vurderer å gripe inn. Stormen rundt Svenska Akademien og påstander om seksuell trakassering ser ikke ut til å gi seg med det første.

#metoo. Skandalen som har rammet Svenska Akademien er selvsagt litt spesiell – men samtidig svært typisk - knyttet til utnyttelsen av en maktposisjon, skriver Sigurd Allern.

Kompetanse. Rektoratet ved UiT Norges arktiske universitet med klar melding: Ved vitenskapelig ansettelser ved UiT er undervisnings- og forskningskompetanse like viktig.

Opprykk. Norske universiteter og høgskoler støtter krav om utdanningsfaglig kompetanse for å få opprykk til professor, men flere mener krav om det samme ved ansettelser kan gjøre rekruttering vanskeligere.

Campus. Det må være rom som inviterer til åpenhet mot omverdenen og deling av data og kunnskap, skriver Lars Egeland.

Student. Eksamen som test bør bort, til fordel for vurdering som del av læringen. Pensum bør erstattes med kjernelitteratur, skriver Oddrun Samdal.

Master. Man kan innimellom få inntrykk av at vi er land med en overutdannet befolkning. Dette er feil, skriver leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Språk. Vi må alle ta ansvar for å videreutvikle og opprettholde både norskspråklige og engelskspråklige ferdigheter, skriver Anne Birgitta Nilsen, Vibeke Bø og Randi Havnen ved OsloMet.

Offentlig debatt. Enhver tendens til at aktører i ledelsen forsøker å bringe noen til taushet, bør påtales, skriver Arve Hjelseth i svar til Petter Aasen.

Kvalitet. Ungdom vokser opp i de omgivelsene vi har gitt dem, for å utvikle seg slik vi gir dem muligheter til, skriver universitetslektor Sigbjørn Windingstad ved OsloMet.

Ytringsfrihet. Formidling er mer enn bare å formidle egne forskningsresultater. Vi som er ansatt i akademia må delta i større grad i samfunnsdebatten, skriver professor Tony Burner ved HSN.

Eksamen. Skriftlig sensorveiledning til alle eksamener og ny paragraf om personvern. Det er blant forslagene til endringer i universitets- og høgskoleloven som kom i dag.

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Feiring. Tillitsvalgt ved Høgskolen i Sørøst-Norge vil anbefale ledelsen å holde universitetsfesten et annet sted enn på konferansesenteret til Brunstad Christian Church, også kjent som Smiths Venner.

Ph.D-krangel. OsloMet-ledelsen har ombestemt seg, etter protester. De utvider det nye Ph.D-programmet som skal etableres. Det skal favne ingeniørfag, mens kunst og design fortsatt er ute.

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Debatt om elendighetsbeskrivelse og forventninger til studenter og forelesere

Lavere leie. Gårdeier av Campus Kjeller slår av flere hundre millioner kroner på leieprisen over 20 år, og håper det gjør at OsloMet blir værende, og ikke flytter til Lillestrøm. Rektor Curt Rice har en følelse av å ha blitt lurt med dagens leiepris som nå kan bli halvert.

Universitet. Hvis man jobber ved et universitet kan man ikke bli fortørnet over at man vil diskutere prinsipielle spørsmål offentlig, skriver Arve Hjelseth.

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Universitetsfest. Brunstad Christian Church (BCC) svarer på påstandene som sosial dumping og negativ sosial kontroll, som kom i forbindelse med universitetsfesten til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Omstridt feiring. Høgskolen i Sørøst-Norge invitererer samarbeidspartnere og sine 1600 ansatte til stormarkering av universitetsstatus i juni. Flere ansatte vil boikotte festen fordi den holdes på konferansestedet til Smiths venner i Vestfold.

Debatt om kvalitet og innstilling hos dagens studenter
Utspill om finansiering

Finansiering. Fremskrittspartiet vil at man også skal se på om studenter fra et universitetet eller en høgskole får jobb når man skal beregne støtten gjennom finansieringsmodellen.

Jobb. Nesten 7 av 10 norske studenter jobber ved siden av studiene, og det plasserer Norge blant landene i Europa der studenter jobber mest. Benedicte Andersen jobber fordi studielånet ikke strekker til.

Nikab. Iselin Nybø forsvarer det nasjonale forbudet mot ansiktsdekkende plagg og skriver at forbudet sikrer åpen kommunikasjon, og det er en forutsetning for god læring.

Fengsel. Ingen har det uttalte ansvaret for å sørge for høyere utdanning til innsatte i norske fengsler. Det gjør rehabiliteringen vanskeligere, mener seniorrådgiver i Opplæring i kriminalomsorgen.

Professor avskjediget

Avskjed. Kunnskapsdepartementet opprettholder vedtaket fra Universitetet i Stavanger om å avskjedige professor Nils Rune Langeland. — Dette betyr at Langeland ikke lenger arbeider på UiS, sier rektor Marit Boyesen.

Klinikk. I Oslo er saken om interne psykologiklinikker nettopp avsluttet - nå er debatten ved NTNU i full gang etter at rektor har bestilt en utredning om hvordan man best organiserer klinikkene.

Ph.D-krangel. «Et slag i trynet» og «brutal og på grensen til maktmisbruk» er uttrykk som brukes etter at rektoratet på OsloMet har stoppet planene om et Ph.D-program som har vært under utvikling i flere år.