Strid ved Universitetet i Bergen om professors vits om tyskere:
Politihøgskolen:
Tildeling av Sentre for forskningsbasert innovasjon (SFI)