Arbeidsmiljø. Ansatte og studenter på studieretning mensendieck ved fysioterapiutdanningen ved HiOA håper Stortings- og styrevedtak kan redde studiet, men møter motbør.

#metooakademia. Ledere i akademia går fra skanse til skanse i arbeidet mot seksuell trakassering. Dette begynner å bli riktig så pinlig.

Ny lønn. Etter 2,5 år i rektorstolen og med 1,4 millioner kroner i årslønn skal rektor Curt Rice ved HiOA nå få lønnsforhøyelse.

Navn. Med knappest mulig margin vedtok Høgskolen i Oslo og Akershus at de ønsker at navnet når de skal bli universitet en gang i 2018 i kortform skal være: OsloMet. Men: Regjeringen og Kongen i statsråd skal ha det siste ordet.

Frafall. Stadig dårligere karakterer, flytting mellom fag og studiesteder, er signaler på at studenter kan komme til å droppe ut av utdanningen.

Universitet. NOKUT sier ja til at Høgskolen i Oslo og Akershus kan bli universitet. Departementet bekrefter at det kan bli før høsten 2018.

Styremøte. Styret ved HiOA lukket dørene da de skulle diskutere flytting fra Kjeller til Lillestrøm. Øvrig debatt kan du lese her.

Mangfold. En gruppe personer der den ene er mexicaner, den andre indianer og den tredje homofil er ikke mangfoldig dersom alle sammen mener det samme, skriver tidligere studentpolitiker, Vetle Hedlund.

Digitalisering. Den tradisjonelle eksamensformen må legges vekk; den måler hvor dyktig en student er til å huske å gjengi fakta eller prosedyrer, en ferdighet som ikke lenger etterspørres noe sted i samfunnet, skriver to professor emiriti ved NTNU.

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Seksuell trakassering. Det har vært etterlyst tiltak i sektoren i lang tid nå. Her er en start – nå må dere få ut fingeren, skriver Synnøve Kronen Snyen ved parlamentet på UiO..

(U)redelighet. Vitenskapelig uredelighet må forebygges. Hva med et vitenskapsombud, spør professor Trine B. Haugen ved HiOA.

Psykologi. Ved UiT har en gjennomgang vist at deres internklinikk har hatt noen av de samme feilene som ble funnet ved klinikkene på Psykologisk institutt ved UiO. NTNU har også måttet gjøre endringer, mens UiB ikke er ferdige med å se på saken.

Tildeling. Forskningsrådet har delt ut 165 millioner kroner for å styrke «spesielt viktige velferdsutdanninger». Blant 15 prosjekter har Agder og Norges Handelshøyskole fått til to hver.

#metoo: Tidligere studenter ved Norges musikkhøgskole har anklaget en svensk, pensjonert sangprofessor for seksuell trakassering. Denne uka ble han fratatt oppgavene i Den Kungliga Musikaliska Akademin.

Bi-stillinger. Internrevisjoner ved flere universiteter og en høgskole viser at ingen av institusjonene har god nok oppfølging av reglene for ansattes sidegjøremål.

Publisering. Vi opplever en stadig strengere forvaltning av hva som regnes som akseptabelt i prestisjefylte publikasjonskanaler, skriver Vibeke Bjarnø og Mette Elisabeth Nergård.

Universitet. Høgskolen i Oslo og Akershus vil bruke 15 millioner kroner på nye navneskilt og til å profilere seg som universitet. Pengene skal tas fra høgskolens ubrukte midler.

Kunstgrep. Kunstfakultetet ved UiT Norges arktiske universitet lever videre minst et år til, til tross for at universitetsstyret i juni vedtok å legge det ned. Ny utredning skal gjennomføres.

Tips og innlegg

Khrono synes det er viktig med dine meninger

Revurdering. Lønnen til valgt rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktisk universitet skal vurderes på nytt av et utvalg satt ned av universitetsstyret.

#metoo. Ansatte ved NTNU har satt i gang et opprop, ikke bare mot seksuell trakassering, men mot maktmisbruket og urettferdighetsfølelsen i akademia .

#metoo. — Det har vært stor toleranse for høyt alkoholforbruk i mange miljøer i akademia, og med alkoholen kommer tafsingen, sier professor Trine Syvertsen. Hun tror yngre ansatte og stipendiater er blant de som er mest utsatt for seksuell trakassering.

Responsibility. We need our university to be characterized by trust rather than fear, by respect rather than disrespect, and by generosity rather than selfishness, writes rector of the University of Oslo, Svein Stølen

Reaksjoner. Seksuell trakassering i høyere utdanning har fått konsekvenser for flere ansatte de siste årene. Degradering, ordensstraff og avsluttet engasjement er noen av reaksjonene.

Ny ledelse. Rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet har nå hele ledelsen sin på plass. Tidligere rektor ved Høgskolen i Hedmark, Anna Linnea Ottosen, fortsetter som viserektor på Innlandet.

Medlemskap. Forslaget om å melde Universitetet i Oslo ut av Norsk studentorganisasjon falt i torsdagens parlamentsmøte. — Som forventet, sier forslagsstiller Marcus Irgens.

Avskjed. Ansettelsesutvalget ved Universitetet i Stavanger vedtok mot én stemme, å avskjedige professor Nils Rune Langeland i ettermiddag. Langelands advokat klager vedtaket inn til Kunnskapsdepartementet.

Studieteknikk. Du trenger verken å være geni eller supersmart for å bli en superstudent. Olav Schewe (28) tipser deg om den smarte teknikken.

Tellekanter. Forskerne David og Leslie Rutkowski flyttet til Norge for to år siden med planer om å bygge forskerkarrierene sine her. Tellekanter, rangering og høye levekostnader får dem til å flytte hjem igjen.

Etikk. Universitetet i Agder har jobbet med å få rutiner og kultur mot forskningsjuks på plass, etter å ha mottatt skarp kritikk.

Kvalitet. Underviserne er bedre enn sitt rykte går det fram av ny rapport, mens departementet fremmet kvalitetsarbeid på konferanse.

Trakassering

Eksamenstips. Hjemmeeksamen? Det er ikke juks å diskutere med medstudenter. Les oppgaven flere ganger. Sett av tid til pause.

Trakassering. Rektor Curt Rice vil luke ut «weinsteinene» i universitets- og høgskolesektoren. Han synes arbeidet mot seksuell trakassering i akademia går for sakte, og ber om at landets rektorer samlet tar initiativ til en kartlegging i sektoren.

Brukerbetaling. Høgskolen i Oslo og Akershus tjener 600.000 i året på en kopiavgift de krever inn fra studentene, mens andre tar hele regningen for sine studenter. NSO vil ha frivillig ordning.

Tips og innlegg

Khrono synes det er viktig med dine meninger