UHR. Under representantskapsmøtet til Universitets- og høgskolerådet har medlemma i dag vedteke at dei skal ha en felles komité i arbeidet mot seksuell trakassering i akademia.

Midlertidighet. Kunnskapsminister Henrik Asheim ber universiteter og høgskoler ansette flere forskere fast, også de som først får ekstern finansiering.

Uavhengighet. Hva er det som egentlig gir tillit og hva innebærer faglig integritet, spør direktør for Havforskningsinstituttet, Sissel Rogne, i kjølvannet av SSB-saken. Det har tidligere blåst rundt Rognes institutt etter utspill fra Frp-statsråd Per Sandberg.

Tellekanter. Forskerne David og Leslie Rutkowski flyttet til Norge for to år siden med planer om å bygge forskerkarrierene sine her. Tellekanter, rangering og høye levekostnader får dem til å flytte hjem igjen.

(U)skikket. Rasistiske uttalelser, uakseptabel oppførsel og krenking av arbeidsmiljøet er noen av grunnene til at Høgskolen i Oslo og Akershus mener at dr.juris, Jens Petter Berg, er varig uskikket i sin stilling som førsteamanuensis. Nå har saken nådd rettssalen.

Forskning. SSB-saken inneholder en rekke momenter som er av interesse for hvordan kunnskap produseres og forvaltes, skriver Kyrre Lekve i Simula, og understreker viktigheten av profesjonelle eiere.

Trakassering. Rektor Curt Rice vil luke ut «weinsteinene» i universitets- og høgskolesektoren. Han synes arbeidet mot seksuell trakassering i akademia går for sakte, og ber om at landets rektorer samlet tar initiativ til en kartlegging i sektoren.

Forskning. Offentlig sektor er en av de prioriteringene som er dårligst fulgt opp budsjettmessig. Jeg mener at vi nå skal ha høyere ambisjoner for hva vi skal få til, skriver statsråd Henrik Asheim.

Studieteknikk. Du trenger verken å være geni eller supersmart for å bli en superstudent. Olav Schewe (28) tipser deg om den smarte teknikken.

Tromsø. En arbeidsgruppe under ledelse av arkitekt Peter Butenschøn konkluderer med at det ikke finnes noen faglig gevinst ved å legge ned Kunstfakultetet i Tromsø og slå det sammen med andre.

Administrasjon. Spørsmålene haglet fra mange urolige ansatte ved Høgskolen i Oslo og Akershus da ledelsen torsdag skulle informere om slankekuren som administrasjonen ved høgskolen skal gjennom.

Tips og innlegg

Khrono synes det er viktig med dine meninger

Forskning. Forskerrollen som samfunnsopplyser er ikke helt død i vrimmelen av alternative fakta, men forskningsformidling er heller ikke hva det var, skriver postdok Erlend Paasche og professor May-Len Skilbrei.

Lærer. Tre høgskoler og to universitet har fått 90 millioner kroner til prosjekter som skal styrke lærernes digitale kompetanse.

HiOA. Fagforeningene mener tallene som blir brukt som argument for å slanke administrasjonen på Høgskolen i Oslo og Akershus ikke viser det rette bildet, og at administrasjonen langt på vei er slank nok.

UiO. Ingen fredningstid for UiOs rektor Svein Stølen. Han har terget på seg både studenter, klinikkledere og en og annen kollega i Universitets- og høgskolerådet i løpet av sine første 100 dager som rektor. Men det lille han sover, sover han godt, påstår han.

Langtidsplan. Rektor Curt Rice mener kunnskapsminister Henrik Asheim underkommuniserer innspill om fornyelse av offentlig sektor til langtidsplanen for høyere utdanning og forskning.

Opprykk. Skal undervisningserfaring vege like tungt som forskingserfaring for å bli professor, kan dette føre til at fleire kvinner får det ettertrakta opprykket, seier Curt Rice.

Studentvalg. Volda har satt ny rekord, og Østfold er best hittil. Ved nyfusjonerte Innlandet deltok bare 2,5 prosent av studentene i valget.

Bergen. Universitetet i Bergen og rektor Dag Rune Olsen har skaffet seg en ny viserektor: Annelin Eriksen. Hun skal ha ansvar for globale relasjoner.

Anbud. Anbudsrunder for små forskningsprosjekter koster instituttforskere og departementsansatte flere ukers arbeidstid til sammen. Det er sløsing med forskningsressurser, mener NIFU-forsker Ingvild Reymert.