Digitalisering. Den tradisjonelle eksamensformen må legges vekk; den måler hvor dyktig en student er til å huske å gjengi fakta eller prosedyrer, en ferdighet som ikke lenger etterspørres noe sted i samfunnet, skriver to professor emiriti ved NTNU.

Seksuell trakassering. Det har vært etterlyst tiltak i sektoren i lang tid nå. Her er en start – nå må dere få ut fingeren, skriver nestleder og likestillingsansvarlig i Studentparlamentet ved UiO, Synnøve Kronen Snyen.

Formidling. God formidling krever ofte et løpende samspill med samfunnet utenfor universitetet, sier UiO-rektor Svein Stølen.

Forskning. Regjeringen har nådd sitt mål, om ett prosent av BNP til forskning og utvikling. Nå er det næringslivets tur, skriver statssekretær Bjørn Haugstad i dette innlegget.

Struktur. På kort tid har det norske systemet for høyere utdanning endret seg dramatisk. Sveinung Skule, direktør i NIFU, har syv utfordringer han mener man bør merke seg.

Navnevalg. Et helt sentralt poeng i rektors argumentasjon for OsloMet-forslaget var knyttet til merkevarer og tilpasning til trender. Om dét har professor Ragnar Audunson tre ting å si.

Pensjon. Mangel på valgfrihet kan i dag fortone seg bra — hvis ikke ville jeg følt meg meget dum over å ha valgt en slik dårlig pensjonsordning som Statens Pensjonskasse, skriver Kai A. Olsen.

Forsvar. Mary Ann Stamsø og Andreas Galtung, to tidligere kolleger av dr.juris Jens Petter Berg, mener at konflikten mellom HiOA og Berg har kommet helt ut av proporsjoner.

Tellekanter. Vi opplever en stadig strengere forvaltning av hva som regnes som akseptabelt i prestisjefylte publikasjonskanaler. Disse premissene styrer oss i større grad enn tellekantsystemet, skriver Vibeke Bjarnø og Mette Elisabeth Nergård.

Navnevalg. Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, har bestemt seg. Han foreslår at høgskolestyret og Kunnskapsdepartementet godkjenner navnet på Oslos neste universitet til: OsloMet - Storbyuniversitetet.

#metoo. Til tross for at vi har hatt rutiner, er det tydelig at de ikke har vært synlige eller gode nok, skriver rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen.

#metoo. Seksuell trakassering er et problem for arbeidsmiljøet. Men hvorfor er det så vanskelig å gjøre noe med det, spør Mona Bråten og Beate Sletvold Østad, som har forsket på trakasseringen.

Responsibility. We need our university to be characterized by trust rather than fear, by respect rather than disrespect, and by generosity rather than selfishness, writes, Svein Stølen

#metoo. . Trenger høyere utdanning sin egen #metoo, spør styreleder Varg Lukas Folkman i Venstrealliansen i Bergen, og undrer om akademia har sin egen Weinstein.

Humanities. Associate professor David Budtz Pedersen presents an overview of a research project aiming to widening the current scope and understanding of the pathways of humanistic knowledge.

Jubileum. Etter at jeg fikk plass ved senteret, har jeg måttet snu på egne oppfatninger om alder, kompetanse og tverrfaglighet, talte Anne Fogt til Seniorkompetansesenteret ved Høgskolen i Oslo og Akershus' 15-årsjubileum.

Nybygg. Kunnskapsdepartementet og Statsbygg har ikke forstått at det ikke primært dreier seg om å bygge noen bygninger, skriver Torstein Dahle om planlagte kontorlandskap i nybygg ved Høgskulen på Vestlandet

NTNU. Over natten har NTNU blitt Norges største universitet spredt på sju forskjellige steder. Det opprinnelige argumentet om uoverstigelig avstand mellom Dragvoll og Gløshaugen, om akademisk samling, har forduftet som dugg for solen, skriver to professor emeriti.

Elite. Skal Universitets- og høgskolerådet (UHR) fungere som en politisk aktør for hele sektoren, må den også evne å ta høyde for de åpenbare forskjellene innad i UHR, skriver en tidligere og en nåværende studentleder, som ikke er enige med NSO-lederen.

Fusjoner. Strukturreformen er viktig og nødvendig. Men når debatten omkring den har vært så dempet og protestene så få, mistenker jeg at grunnen er at mange ikke helt har forstått hva den faktisk vil føre til, skriver professor Einar Lie.

Digitalisering. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, mener akademia er den aktøren som kan levere kvalitetssikret, digital eksamensforberedelse, til forskjell fra for eksempel You Tube.

Rettssak. Jeg følger saken til Jens Petter Berg med forskrekkelse og opplever behandlingen av ham som svært urettferdig og sterkt foruroligende, skriver førstelektor Kirsten Ribu ved HiOA.

Debatt. Hvordan unngå avsporinger, usakligheter i debatter? Lars Rune Halvorsen og John A. Løkke gir deg tipsene.

Utveksling. Studenter som skal på utveksling, praksis og feltarbeid i utlandet – spesielt til utviklingsland – bør lære om gode prinsipper og verktøy for etisk bruk av sosiale medier.

Trakassering. Rektor på Universitetet i Oslo, Svein Stølen er rystet i kropp og sjel av det omfanget av seksuell trakassering som nå avdekkes.

Kunstfakultet. Ethvert vedtak i enhver organisasjon virker bare til det gjøres et annet vedtak, skriver førsteamanuensis emeritus Håkon Stødle, som mener kunstfakultetet på UiT bør forbli eget fakultet.

Mobbing. Vi trenger en nasjonal handlingsplan som tar mobbeproblematikken i universiteter og høgskoler på alvor, skriver ledelsen ved Universitetet i Agder.

Organisasjon. Mens studenter kommer og går, bidrar organisasjons-konsulentene i studentpolitikken til kontinuitet. Det gjør dem helt sentrale i studentdemokratiet, skriver Irene Felde Olaussen ved Høgskolen i Østfold.

Forskerrollen som samfunnsopplyser er ikke helt død, men forskningsformidling er heller ikke hva det var, skriver postdok Erlend Paasche og professor May-Len Skilbrei.

INTERACT-prosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus svarer på det kunnskapsministeren etterlyser, skriver professor Liv Mette Gulbrandsen.

SSB-saken inneholder en rekke momenter som er av interesse for hvordan kunnskap produseres og forvaltes her til lands, skriver Kyrre Lekve i Simula, og understreker viktigheten av profesjonelle eiere.

Landets sosiologer markerer 100 årsdagen for Émile Durkheims død. Han viset at selvmordsrisikoen er større blant protestanter enn blant katolikker, men det handler om mer enn som så, skriver Arve Hjelseth fra NTNU.

Gjestelista har meldt seg på i studentvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus. De vil ha slutt på ansattes rabatter i kantina, og stæsje opp et «dølt» og «grensesprengende nørd» parlament.

Bergen-rektor Dag Rune Olsen slutter seg til forskekritikken av Statistisk sentralbyrå, men vektlegger også at den vanskelige tilgangen til data som forskerne opplever også rammer studenter.

Trakassering. Kvar er landets universitets- og høgskulerektorar når det gjeld seksuell trakassering? Har dei gitt seg sjølve munnkorg for å passe på omdømmet sitt, spør redaktør i Khrono, Tove Lie.

Har ikke Psykologisk institutts første ansatte leder ved Universitetet i Oslo fått med seg at studentene ikke bare skal informeres, men faktisk har en lovfestet rett til medbestemmelse, spør studenter på profesjonsstudiet i psykologi.

William Sæbø stiller spørsmål ved hva det er studentene egentlig stemmer på i parlamentsvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og tviler på om en del av dem som stiller i parlamentsvalget nå egentlig ønsker verv.

Jeg er uenig med Justisdepartementet - jeg kan ikke se at våre klienter vil få et godt rettshjelptilbud dersom støtten kuttes, skriver Hanne Ugland, daglig leder i Jushjelpa i Midt-Norge.

Når det som i går var definert som viktige mål med jobben, ikke lenger vurderes som viktig, kan mange oppleve mindre mening i jobben. Derfor tar det tid å etablere en forskningskultur i mange av de gamle høgskolene, skriver Espen Leirset.

Spørsmålet er om vi er dialogorientert nok, og om stemmene fra Sør er nok til stede i vår undervisning. Og så tror jeg at stemmer fra Sør også kan ha noe å si om vår norske virkelighet, skriver professor Anders Breidlid.

Sosiale medier, nettpublisering og et hardere debattklima gjør at det er på tide med en etikkplakat for akademia og norske tidsskrifter, skriver idéhistoriker Dag Herbjørnsrud.

NOKUT-direktør Terje Mørland oppfordrer landets universiteter og høgskoler til å rydde i eget reir og luke ut verstingene som er for snille med karakterene til egne studenter.

Arkiv

Det er forståelig at UiO-ledelsen ønsker at praksisopplæringen legges inn under helseforetakene, skriver Reidulf G. Watten på Psykologiseksjonen ved Høgskolen i Innlandet.

Psykiater Ole Idar Kvelvane mener det er påfallende at ingen fra Universitetet i Stavanger har signert oppropet mot seksuell trakassering i akademia, og skriver at den pågående #MeToo-kampanjen aktualiserer dette.

Vi setter vår lit til en rettferdig, demokratisk prosess i klinikksaken, skriver leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Jens Lægreid og studentrepresentant i universitetsstyret, Kristine Berg Heggelund.

Som forskere kan vi ikke leve med at rosabloggere oppfattes som mer troverdige enn oss, skriver forsker Audun Iversen i Nofima.

Madeleine Sjøbrend, masterstudent og eks-studentpolitiker, stusser over at tellekantene skaper så stor debatt, mens det er liten eller ingen debatt når departementet vil knytte bevilgning opp mot utviklingsavtaler, noe hun selv forøvrig synes er et godt forslag.

I dag, tirsdag, er det Verdensdagen for psykisk helse. Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus bruker dagen på å feire gleden og oppfordrer folk til å gjøre noe fint.

En må sikre at ønsket om internasjonalisering ikke overskygger samfunnsoppdraget, sier innleggsforfatterne, som mener universiteter og høgskoler i Norge må bli bedre på å integrere utenlandske ansatte.

Forskningsrådet triller terning over statsrådenes forskningsinnsats og bestiller meningsmåling med tvilsomme problemstillinger som gir tvilsomme svar. Bør alarmen gå, spør Khrono-redaktør Tove Lie.

Nikab-debatt:

Studentens eiendomsrett til seg selv nuller ut foreleserens eventuelle behov for å få studenten i tale i det brevskriverne for nikabforbud kaller en «åpen, herredømmefri og kritisk diskusjon», skriver professor Lars Johan Materstvedt.

Hvordan kan nikab-kledde kvinner true en akademisk undervisningskultur som ikke eksisterer, spør student Mads A. Danielsen ved Universitetet i Oslo.

Et saklig begrunnet forbud mot maskering, rokker ikke ved retten til å studere, mener Truls Wyller ved NTNU, som som har signert opprop mot ansiktsdekkende plagg.

Vi er på vårt beste når vår forskning og våre skriverier faktisk er undervisningsbasert, mener Tore Linnè Eriksen, innleder på 30-årsjubileet til utviklingsstudier ved HiOA.

Svein Sjøberg refererer til det som blir kalt Campbells lov i sitt svar til Haugstad i debatten om Aarebrot og tellekanter: Når en indikator brukes som grunnlag for beslutninger, vil den korrumpere og forvrenge det den var ment å måle.

Statsbygg sett premissa, og direktiva gir rammene for korleis kontorkvardagen til alle – uavhengig av stillingstype – skal vere. Leiinga ved Høgskulen på Vestlandet er lydige og gir begeistra tilslutning til departementale krav, skriv førsteamanuensis Erlend Eidsvik.

Seksuell trakassering:

Ingen skal måtte tåle å bli seksuelt trakassert, verken i universitets- og høyskolesektoren eller i samfunnet for øvrig, skriver stassekretær Bjørn Haugstad.

Det er betryggende at man ser at det er et omfattende behov for fagkompetanse, som blant annet sykepleiere. Det ville vært ekstra betryggende om man også inkluderte andre profesjoner.

Hvem skal gjøre B-lagets oppgaver i framtida, hvis man utelukkende ønsker å rekruttere fra A-laget ved hver utlysningsprosess i akademia, spør Arve Hjelseth ved NTNU.