Foretak. Høyres studenter sa nei til foretaksmodell i universitets- og høgskolesektoren på landsmøtet sitt i helga. De advarer sin egen regjering mot markedstilpasning.

Frafall. Frfallsproblematikken handler om å forstå hva man kan gjøre noe med og hva man ikke kan gjøre noe med, og på basis av dette, sette inn systematiske tiltak for å redusere frafall der det er mulig, skriver Solveig Kristensen og Morten Dæhlen ved UiO.

Digitalisering. IKT er mye bedre egnet til umiddelbar og fragmentert underholdning enn noe annet, og alt IKT brukes til vil gradvis forfalle til det, mener Bjarne Vandeskog som vil ha mer debatt om digitalisering.

Tips og innlegg

Khrono synes det er viktig med dine meninger

Velferd. Styreleder for Student i nord, Jørgen Husby, skriver i dette innlegget at han forstår at endringene rundt tilbudet om studentvelferd i Nesna skaper uro, men understreker at det ikke er noe som legges ned.

Sørøst. Etter at rektor Petter Aasen kuttet hele administrasjonen til studentdemokratiet i Sørøst-Norge i fjor, har de bare fått litt tilbake. — Likevel raust, sier Aasen, når ny samarbeidsavtale nå skal inngås.

Utveksling. Det er ikke greit at studenter iblant må bruke tid tilsvarende inntil ti studiepoeng på å navigere UiOs byråkratiske system og vertsuniversitetets emneportefølje, skriver Realistlista ved Universitetet i Oslo.

Valg. Studentparlamentet ved Nord universitet har valgt Solveig Marie Fleischer til ny leder.

Kvotering. Universitetene i Oslo og Bergen ønsket å kvotere inn menn på psykologi for å bedre kjønnsbalansen, men fikk nei. Norsk studentorganisasjon mener de burde ha muligheten, men mener NOKUT må følge det opp tett.

Hyllest. Hun holdt en valgtale til å få frysninger av. Hun var etter vår mening den sterkeste kandidat vi har sett på lenge, og hun ble valgt. Men så trakk hun seg. Kine Nossen bør hedres deretter.

Ut på tur. Det har vært interessant å følge med på hvordan landets akademiske elite har beveget seg på gummisåler i Kina.

Studentforening. Med to måneders mellomrom har det dukket opp to studentforeninger for ostesmørbrød i Oslo. — Vi er skikkelig glad i toast, sier leder og toastmaster, Hilmar Elverhøy.

Alderspoeng. I helgen har norsk studentorganisasjon diskutert om de skal være for å fjerne alderspoeng. Søndag kom avgjørelsen: Det vil de ikke.

#LMNSO. Kine Nossen ble gjenvalgt til arbeidsutvalget, men trakk seg etter at ingen ville ha vervet som internasjonalt ansvarlig. Etter ny valgrunde ble Jone Trovåg i stedet gjenvalgt til vervet.

#LMNSO. Håkon Randgaard Mikalsen er valgt til leder for Norsk studentorganisasjon for studieåret 2018-19. — Foretaksmodellen vil snu opp ned på norsk høyere utdanning, sa han etter at resultatet ble klart.

#LMNSO. — Jeg trodde vi var ferdig med apartheid, sier Jens Lægreid, leder for Studentparlamentet på Universitet i Oslo, om nikab-forbudet som regjeringen har lagt fram for Stortinget.

#LMNSO. Landsmøtet i Norsk studentorganisasjon er i gang. Her er oversikten over alt som skal skje denne helgen.

Bolig. Det er vanskelig å se en koordinert strategi for å oppnå studentenes boligmål, og det er uheldig for både dagens og morgensdagens studenter, skriver Linn Skyum fra Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Tips og innlegg

Khrono synes det er viktig med dine meninger

Kvalitet. Professorene Torbjørn Knutsen (NTNU) og Bernt Hagtvet (UiO) legger for mye av ansvaret for tingenes tilstand på studentene, mener fire NIFU-forskere.

Nikab. Lik rett til høyere utdanning, ytringsfrihet, institusjonell autonomi og akademisk frihet er og forblir grunnleggende læresetninger for organisasjonen som representerer over 230.000 norske studenter, skriver Kristian Sjøli, som vil lede prinsipprogramkomiteen i NSO.

Studenter. Det er lang tradisjon for å beskrive en negativ utvikling i studenters motivasjon, evne, deltagelse og karrieremuligheter. Det gjør det ikke til en god tradisjon, skriver rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde.

Sofaprat. Tirsdag ble kandidatene til arbeidsutvalget i Norsk studentorganisasjon stilt til veggs om alt fra grasrot-mobilisering, til #metoo og revidering av Universitets- og høgskoleloven. Se utspørringen her.

Student. Eksamen som test bør bort, til fordel for vurdering som del av læringen. Pensum bør erstattes med kjernelitteratur, og studenter må skjønne de er studenter, ikke elever, skriver viserektor Oddrun Samdal.

Bolig. På Malta bor nesten 8 av 10 studenter hjemme. I Finland er bare 4 prosent av studentene hjemmeboende. I Norge er det 13 prosent av studentene som bor hjemme.

Elendighet. Er det forsket på spørsmålet om studentenes læringsutbytte svekkes, desto eldre professoren er, spør Dag Flater Hwang etter debatten om elendig kvalitet på studenter og universiteter.

Påske. Kjemiker og rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen kommer med en gjennomgang av skismøringens historie, og sine beste smøretips for påsketuren.

Studentvalg. NSO-lederkandidat Marte Øien er redd foretaksmodellen for høyere utdanning vil gjenåpne diskusjonen om skolepenger. Og hun tror automatisk begrunnelse på eksamen vil kunne styrke læringsprosessen.

Læring. Professor Arild Raaheim er mer bekymret over mange professorers tilsynelatende manglende innsikt og forståelse når det kommer til spørsmål om hvordan egen praksis påvirker studentenes læring, enn for tilstanden hos dagens studenter.

Studentvalg. NSO-lederkandidat Ida Austgulen vil ikke lenger la debatten om intern organisering gå utover politikken i organisasjonen. Og hun mener manglende tilbakemeldinger og vurderinger er en av hovedutfordringene i høyere utdanning.

Psykisk helse. Det er ikke snakk om at alle studenter trenger full oppfølging av psykologer. Mange trenger kanskje bare noe så enkelt som å føle tilhørighet til et eller annet, skriver HVL-student Karoline Skarstein.

Jobb. Nesten 7 av 10 norske studenter jobber ved siden av studiene. Det er mer enn i Danmark, Sverige og Finland. Benedicte Andersen jobber fordi studielånet ikke strekker til.

Framtid. Professorene Torbjørn L. Knutsen og Bernt Hagtvet kritiserer dagens studenter, men professor Tony Burner trekker fram at man ikke kan analysere dagens studenter med gårdagens kompetansebriller.

Nikab. Retten mot diskriminering på bakgrunn av kjønn og religion blir nå satt på prøve, skriver lederkandidat i Norsk studentorganisasjon, Ida Austgulen, om regjeringens forslag om å innføre nikabforbud.

Tips og innlegg

Khrono synes det er viktig med dine meninger

Jusskrangel. Støynivået ved Det juridiske fakultet i Oslo har vært høyt etter at professor Høgberg åpnet en forelesning med en tordentale til studentene om det hun opplevde som hets av kvinnelige akademikere på Jodel. Tirsdag møtes alle til debatt.

Mistillit. Det er enkelt å si at man ønsker å behandle en sår sak på en redelig måte, men som Moderat Liste har vist er det mye vanskeligere å handle etter sine ord, skriver tidligere medlem av Moderat Liste UiT, Kristoffer Wilhelmsen.

Tillit. Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet vedtok ikke den foreslåtte mistilliten mot parlamentsleder Ida-Elise Seppola Asplund mandag. — Dette er på ingen måte over for vår del, sier forslagsstiller.

Tromsø. Rektor Anne Husebekk presiserer sin inngripen i saken, samtidig som Moderat liste har presisert bruker av begrepet «trakassering». Mistillitssaken mot parlamentsleder Ida-Elise Seppola Asplund ved UiT skal avgjøres i kveld.

Utdanning. Studentleder Mats Beldo og OsloMet-rektor Curt Rice vil gjøre Norge til et foregangsland for gratis utdanning og mener gratis pensum kan være neste steg på veien. Forlag frykter for kvaliteten.

8.mars. Studentparlamentet ved UiO samlet seg bak parolen «Professorer skal gi hjernetrimming, ikke rumperimming» under årets 8.marstog i Oslo.

Student. Ingen er tjent med at studenter bruker studietiden på deltidsjobber for å få endene til å møtes når de egentlig skal bruke tiden på å bygge kompetanse Norge skal leve av i fremtiden, skriver leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Skolepenger. Andelen studenter med utdannede foreldre vokser. — Er det rettferdig at de skal få gratis utdanning, spør Mats Kirkebirkeland i Civita, og foreslår en moderat studieavgift som kan finansiere tiltak på videregående.

Nybygg. Hvis regjeringen ønsker å vise handlekraft i egen periode er Elgesetergate 10 i Trondheim stedet å starte, skriver studenttingsleder, styreleder i samskipnaden og leder av Velferdstinget om nybygg på NTNU.

Engasjement. Redningen til NSO er ikke å bruke mer tid og ressurser på å delta i debatter som ikke handler om studentpolitikk. Slike prioriteringer vil putte studentenes interesseorganisasjon på tynn is, skriver parlamentsleder i Bergen, Håkon Randgaard Mikalsen.

#metoo. Rektor ved Rochester universitet i New York går av etter strid om håndtering av anklager om seksuell trakassering. 450 akademikere oppfordrer til boikott av universitetet og varslere går rettens vei etter at en granskingsrapport frikjenner ledelsen.