Russland. Ni studenter fra Universitetet i Oslo, på studieopphold i St.Petersburg har fått beskjed om at de må forlate landet bare dager før eksamen. Årsaken skal være visumfeil.

Seksuell trakassering. Det har vært etterlyst tiltak i sektoren i lang tid nå. Her er en start – nå må dere få ut fingeren, skriver nestleder og likestillingsansvarlig i Studentparlamentet ved UiO, Synnøve Kronen Snyen.

#metoo. Flere tidligere studenter ved Norges musikkhøgskole har anklaget en svensk, pensjonert sangprofessor for seksuell trakassering. Rektor sier at professoren ville blitt sagt opp hvis det hadde skjedd i dag.

Høgskulen på Vestlandets andre studentvalg endte på samme valgdeltakelse som fjoråret, Innlandet hadde bare 2,5 prosent. Norges idrettshøgskole er desidert best.

#metoo. «Jeg er ingen Mini-Weinstein», sier en Universitetet i Bergen-ansatt som er anklaget for seksuell trakassering. Trenger høyere utdanning sin egen #metoo, spør styreleder Varg Lukas Folkman i Venstrealliansen i Bergen.

Tips og innlegg

Khrono synes det er viktig med dine meninger

Valg. Sindre Kristian Alvsvåg tar over som leder for Studenttinget i Trondheim fra nyåret. Han vil skape steder der studenter kan bygge klassetilhørighet.

Interessen for å bli forsker er ikke blitt mindre blant masterkandidatene, viser ny analyse, som dermed gir motsatt resultat av flere tidligere undersøkelser.

Fra høsten 2018 tar Nord universitet imot studenter med kognitiv utviklingshemming til et eget, tilpasset studium. Det blir landets første høyere utdannings-tilbud for denne gruppen.

Nesten en fjerdedel av studentene som begynte på en bachelor i 2010 hadde 5 år senere sluttet uten å fullføre en grad, viser ny rapport. Frafallet er lavere ved de fire største universitetene.

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, sammen med tillitsvalgte ved profesjonsutdanningen er provoserte over at studenter og ansatte ikke er blitt involvert i avgjørelsen om å flytte psykologi-klinikkene til spesialisthelsetjenesten.

Studentleder Stian Kåsa ønsker seg strengere opptak og dermed et antatt mindre frafall ved utdanning av barnehagelærere. Han er også lei av løfter og store ord som ikke gjøres om til handling.

Mens det ganske student-Norge er misfornøyde med de mener er løftebrudd fra regjeringen på studentboliger i statsbudsjettet, bygget Jette Graaner sin egen kjørbare bolig.

Oslos nye biskop Kari Veiteberg tror hun vil ha god nytte av fagforfatterstudiet hun tar ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) når hun skal skrive sine biskop-prekener.

Både Freddy Øvstegård, Emilie Enger Mehl og Vetle Wang Soleim er ferske representanter på Stortinget i år, og alle er studenter. Mest sannsynlig kommer det en student fra Rogaland også, men hvem det blir kommer an på regjeringskonstellasjonen.

Jonas Oliver Hui Dahl ved Høgskulen på Vestlandet mener det å studere og bli lærd krever heltidsarbeid, og tror at et godt Si fra-system for alt vil gjøre det lettere å melde inn mer alvorlige ting.

Svend Sondre Frøshaug ved Idrettshøgskolen har brukt sitt år som studentleder på en egen melding om studiekvalitet for sine studenter, og spiller inn mer praksis i høgskolens utdanninger.

Andreas Kustås ved Handelshøyskolen BI vil sørge for tilhørighet til studentforeningens 2.500 aktive, og mener at deltidsjobb ikke skal undervurderes.

Lite folk, men mye skum markerte lørdag slutten på årets fadderuker og studentfestival på Chateau Neuf i Oslo. — Å danse i skummet er euforisk, sier masterstudent Joakim Tjøstheim.

Å drikke alkohol er en del av pakken for ferske studenter når de skal tilnærme seg sin nye studentidentitet, men russefyll tar de avstand fra, påpeker doktorgradsstipendiat Kristine Vaadal ved Høgskulen i Volda.

Studentboliger, studiestøtte og studenters psykiske helse er gjengangere blant studentene som kan havne på Stortinget etter høstens valg. Én av dem står på såkalt sikker plass.

Tiltak for å bedre søkertall til lærerutdanning i nord har ikke hatt effekt for Nord universitet, og i særlig grad ikke utdanningene som retter seg inn mot de yngste barna. Studenter kan ha «rømt» lengre nord til Universitetet i Tromsø.

Sommeren 2011 var det noen som bestemte at Iril Myrvang Gjørv skulle bli en annen. Det har det tatt tid å godta.

Norske studenter er blant de eldste i Europa, og har vært det lenge. Samtidig øker andelen studenter under 24 år. Eva Karine Disch Ringstad (73) er blant pensjonistene som drar opp snittet.

Snittalderen på den norske studenten er på vei ned, og andelen studenter under 24 år øker kraftig, viser tall Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for Khrono.