Om Khrono

Kunnskapsavisen Khrono er en uavhengig avis med nyheter og debatt fra og om høyere utdanning og forskning.

Avisen har navn etter den greske tidsguden Khronos og skal skrive om det som er i tiden.
Navnet spiller også på kronologi og kronikk. Et av avisens fremste mål er å skape debatt.

Avisen ble lansert i april 2013 og er eid av OsloMet – storbyuniversitetet.

«Nye» Khrono ble stiftet 25. januar 2019 gjennom en samarbeidsavtale signert mellom OsloMet, Universitetet i Bergen, UiT Norges arktiske universitet, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge og NTNU. Nord universitet og Norges Handelshøyskole (NHH) kom til noe senere.

Partene er åpne for at flere interessenter kan gå inn i samarbeidet.

Khrono har fått flere priser:
• Fagpresseprisen 2014, Fagpressen
• To nordiske priser for god design i SND scandinavia
• Årets nyskaper 2018 (Tove Lie), Oslo Redaktørforening
• Årets fagpresseredaktør 2018 (Tove Lie), Fagpressen
Diplom og hederlig omtale for gravejournalistikk (2020), Fagpressen
Diplom og hederlig omtale for gravejournalistikk (2021), Fagpressen

Redaksjonell plattform

Avisen skal tilstrebe en kritisk, seriøs og informativ journalistikk, i tråd med den frie pressens idealer. Khrono er redigert etter Redaktørplakaten, pressens Vær Varsom-plakat og Medieansvarsloven. Avisen er medlem i Fagpressen.

Khronos målgruppe er alle ansatte og studenter i universitets- og høgskolesektoren, forskningsmiljøer, departementer, næringsliv, offentlig forvaltning og interesseorganisasjoner, og alle andre som er interessert i stoff fra avisens nedslagsfelt.

Selv om nyhetsavisen er en nisjeavis skal den også ha allmenn interesse.

Khronos form

Kunnskapsavisen Khrono skal strekke seg etter en journalistikk som skal treffe den høyt utdannede målgruppen til avisen, samt studenter under utdanning.

Avisen skal baseres på etterrettelig, seriøs og kritisk journalistikk. Avisen skal bygge tillit og troverdighet i høgskole- og universitetsmiljøene. Khrono skal være informativ, nyttig og underholdende for målgruppen, også modig og gjerne kontroversiell. Saklighets- og vesentlighetsprinsippet skal ligge til grunn. Det er et mål å sette dagsorden i samfunnsdebatten.

Khronos styre (2020-2021)

Styreleder er Tore Tungodden, styremedlemmer er Tina Stiegler, Linda Vaeng-Sæbbe, Steen Steensen, Espen Reiss Mathisen, Berit Karseth, Hanne Sørgjerd, Morten Hald og Katja Løvik.

Redaksjonen

Ansv.redaktør Tove Lie, [email protected], tlf: +47 913 22 012
Nyhetsredaktør Ragnhild Bjørge, [email protected] tlf: +47 900 73 491
Utviklingsredaktør Henrik Brattli Vold [email protected], tlf: +47 450 98 665

Fung vaktsjef: Hilde Kristin Strand, [email protected],tlf: +47 971 61 408
Journalist/produsent Eva Tønnessen, [email protected], tlf: +47 402 10 008
Journalist Hege Larsen, [email protected], tlf: +47 948 95 453
Journalist Ragnhild Vartdal, [email protected], tlf: +47 975 66 292
Journalist Mats Arnesen, [email protected], tlf: +47 954 46 697
Journalist Njord Svendsen, [email protected], tlf: +47 932 83 777
Journalist Amanda Schei, [email protected], tlf: +47 906 97 727
Journalist Joar Hystad, [email protected], tlf: +47 906 50 424
Journalist Tor Arne Fanghol, [email protected], tlf: +47 950 36 673
Journalist (Trondheim) Kristina Bye, [email protected], +tlf: 991 06 170
Journalist (studentreporter) Herman Bjørnson Hagen, [email protected], tlf: +47 993 09 203
Debattjournalist Frithjof Eide Fjeldstad, [email protected], tlf: +47 480 98 388

Journalist (Brussel) Espen Løkeland-Stai, [email protected] tlf: + 47 950 88 841

Powered by Labrador CMS