Om Khrono

Khrono er en uavhengig riksavis med nyheter og debatt fra og om høyere utdanning og forskning. Avisen har navn etter den greske tidsguden Khronos og skal skrive om det som er i tiden. Navnet spiller også på kronologi og kronikk. Et av avisens fremste mål er å skape debatt.

Avisen ble lansert i april 2013 og er eid av OsloMet – storbyuniversitetet. Ytterligere sju universiteter og en høgskole har fra januar 2019 gått sammen med OsloMet om en felles finansiering av Khrono for å videreutvikle avisen. Målet er at Khrono skal bli en enda tydeligere nasjonal kunnskapsavis for universitets- og høgskolesektoren.

Nye Khrono ble stiftet 25. januar 2019 gjennom en samarbeidsavtale signert mellom OsloMet, Universitetet i Bergen, UiT Norges arktiske universitet, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge og NTNU. Partene er åpne for at flere interessenter kan gå inn i avissamarbeidet underveis og Nord universitet har også gått inn i samarbeidet.

I 2019 skal det utredes en ny organisasjonsmodell for avisen, der Khrono skal etableres som en selvstendig enhet. Denne etableringen skal etter planen skje fra 2022.

Khrono har fått flere priser:
• Fagpresseprisen 2014, Fagpressen
• To nordiske priser for god design i SND scandinavia
• Årets nyskaper 2018 (Tove Lie), Oslo Redaktørforening
• Årets fagpresseredaktør 2018 (Tove Lie), Fagpressen

Redaksjonell plattform

Avisen skal tilstrebe en kritisk, seriøs og informativ journalistikk, i tråd med den frie pressens idealer. Khrono er redigert etter Redaktørplakaten, pressens Vær Varsom-plakat og Lov om redaksjonell fridom. Avisen er medlem i Fagpressen.

Khronos målgruppe er alle ansatte og studenter i universitets- og høgskolesektoren, forskningsmiljøer, departementer, næringsliv, offentlig forvaltning og interesseorganisasjoner, og alle andre som er interessert i stoff fra avisens nedslagsfelt.

Selv om avisen er en nisjeavis skal den også ha allmenn interesse.

Khronos form

Kunnskapsavisen Khrono skal strekke seg etter en journalistikk som skal treffe den høyt utdannede målgruppen til avisen, samt studenter under utdanning.

Avisen skal baseres på etterrettelig, seriøs og kritisk journalistikk. Avisen skal bygge tillit og troverdighet i høgskole- og universitetsmiljøene. Khrono skal være informativ, nyttig og underholdende for målgruppen, også modig og gjerne kontroversiell. Saklighets- og vesentlighetsprinsippet skal ligge til grunn. Det er et mål å sette dagsorden i samfunnsdebatten.

Khronos styre (2019)

Styreleder er Tore Tungodden, styremedlemmer er Tina Stiegler, Linda Vaeng-Sæbbe, Steen Steensen, Espen Reiss Mathisen, Berit Karseth, Hanne Sørgjerd, Morten Hald og Martin Sorge Folkvord.

Redaksjonen

Ansvarlig redaktør Tove Lie, [email protected], tlf: +47 913 22 012
Redaksjonssjef Bergen Ragnhild Bjørge, [email protected], tlf. +47 900 73 491
Journalist/produsent Eva Tønnessen, [email protected], tlf: +47 402 10 008
Journalist Hege Larsen, [email protected], tlf: +47 948 95 453
Journalist Torkjell Trædal, [email protected], tlf: +47 918 59 540
Journalist Ragnhild Vartdal, [email protected], tlf: +47 975 66 292
Journalist Mats Arnesen, [email protected], tlf: +47 954 46 697

Journalist (Brussel) Espen Løkeland-Stai, [email protected], tlf: +47 950 88 841

Besøksadresse: OsloMet — storbyuniversitetet, Pilestredet 42, Oslo