Universitets- og høgskoleavisen Khrono er en uavhengig riksdekkende nyhetsavis for alle som er interessert i høyere utdanning og forskning. Avisen er eid av OsloMet og gis ut av et eget styre.

Avisen har navn etter den greske tidsguden Khronos og skal skrive om det som er i tiden. Navnet spiller også på kronologi og kronikk. Et av avisens fremste mål er å skape debatt.

Avisen skal tilstrebe en kritisk, seriøs og informativ journalistikk, i tråd med den frie pressens idealer. Khrono er redigert etter Redaktørplakaten, pressens Vær Varsom-plakat og Lov om redaksjonell fridom. Avisen er medlem i Fagpressen.

Khronos målgruppe er:
• Alle ansatte og studenter i universitets- og høgskolesektoren
• Alle andre som er interessert i stoff fra avisens nedslagsfelt

Selv om avisen er en nisjeavis skal den også ha allmenn interesse.

Universitets- og høgskoleavisen Khrono skal strekke seg etter en journalistikk som skal treffe den høyt utdannede målgruppen til avisen, samt studenter under utdanning.

Avisen skal baseres på etterrettelig, seriøs og kritisk journalistikk. Avisen skal bygge tillit og troverdighet i høgskole- og universitetsmiljøene. Khrono skal være informativ, nyttig og underholdende for målgruppen, også modig og gjerne kontroversiell. Saklighets- og vesentlighetsprinsippet skal ligge til grunn. Det er et mål å sette dagsorden i samfunnsdebatten.

Anne Lise Fimreite (styreleder)

Styremedlemmer: Steen Steensen, Asbjørn Bartnes, Irene Halvorsen, Rune Røsten, Rune Keisuke Kosaka (til 30.06.18)

Varamedlemmer: Morten Reksten, Kari Kjenndalen, Anne Christel Johnsgaard, Pia Næss Johansen (til 30.06.18)