konfliktene ved historisk institutt

NTNU-professor fikk ikke medhold av Sivilombudet

Historieprofessor Øyvind Thomassen klaget NTNU inn til Sivilombudet etter han fikk en skriftlig advarsel. Nå har Sivilombudet konkludert i den langvarige konflikten.

Sivilombudet konkluderte med at NTNU hadde rett til å gi Øyvind Thomassen en advarsel. Samtidig tok Sivilombudet ikke stilling til NTNUs behandling av professoren.
Sivilombudet konkluderte med at NTNU hadde rett til å gi Øyvind Thomassen en advarsel. Samtidig tok Sivilombudet ikke stilling til NTNUs behandling av professoren.
Publisert Oppdatert

For litt over to år siden ble historieprofessor Øyvind Thomassen ilagt en skriftlig advarsel av NTNU-ledelsen.

Den advarselen tok Forskerforbundets advokat Ann Turid Opstad, opp til Sivilombudet. I 2020 klagde advokaten inn NTNUs saksbehandling. 21. desember 2021 kom konklusjonen. Universitetsavisa omtalte svaret først.

Fakta

Konfliktene ved Institutt for historiske studier

  • Ifølge en faktarapport om arbeidsmiljøet ved Institutt for historiske studier ved NTNU har det vært konflikter ved instituttet siden 2013, da man gikk fra valgt til ansatt ledelse ved instituttet.
  • Konflikten toppet seg i juni 2018 da 12 faglige ansatte reagerte på at deres kollega, og tidligere leder av Forskerforbundet på NTNU, Kristian Steinnes, som hadde varslet ledelsen om arbeidsmiljøproblemene, blir foreslått omplassert til et annet institutt - mot sin vilje.

Begrunnelsen for omplasseringen var blant annet personkonflikt med instituttleder.

En gruppe på 14 ansatte sendte 9.juli 2018 , brev til NTNUs ledelse der de reagerte på brevet til de 12 første brevskriverne.

5.september 2018 måtte Kristian Steinnes si ja til omplassering mot sin vilje.

18. oktober 2018 trakk instituttleder Tor Einar Fagerland seg fra sin stilling med øyeblikkelig virkning. Bakgrunnen var at en epost han hadde sendt til sin coach og lederkonsulent i april 2018 lekket ut til ansatte og mediene. Her omtalte han flere ansatte, blant andre Steinnes, i negative ordelag.

I slutten av januar 2019 meldte Universitetsavisa at NTNU-ledelsen hadde satt igang en faktaundersøkelse om arbeidsmiljøproblemene ved instituttet.

Rapporten fra faktaundersøkelsen ved NTNUs Institutt for historiske studier ble overrakt NTNUs ledelse 12.juni 2019.

13.juni 2019 offentliggjorde NTNU en oppsummering av faktarapporten der det blant annet kom fram at konflikten syntes fastlåst, at NTNU-ledelsen hadde gjort for lite og handlet for sent for å løse konflikten og at medienes dekning av saken, spesielt Khrono og Universitetsavisa, hadde tilspisset konflikten.

21.juni 2019 offentliggjorde NTNU en del av rapporten fra faktagranskerne om mulige tiltak for å løse konflikten. Ett av forslagene er å legge ned hele instituttet.

2.juli 2019 fikk flere medier delvis innsyn i 222 sider av rapporten på nesten 500 sider. (se omtale i artikkel her). Der kommer det blant annet fram at granskerne mener at NTNUs ledelse har brutt arbeidsmiljøloven ved å ikke overholde sin undersøkelsesplikt.

I løpet av august skulle etter planen forslag til omorganisering av instituttet være klart, men dette er nå utsatt.

NTNUs styre vedtok enstemmig den 19. september 2019 at instituttet blir direkte underlagt rektor, blant annet for å kunne omorganisere/legge ned instiuttet og komme med disiplinære reaksjoner overfor enkelte ansatte på instituttet. Dette skal etter planen vedtas i styremøte 31.oktober.

Den 25. september foreslo konstituert rektor ved NTNU, Anne Borg, å skille ut forskergruppen «Fate of Nations» fra det kriserammede instiuttet til et nytt senter lokalisert et annet sted, men på samme campus. De ansatte hadde frist til 7. oktober med å gi tilbakemeldinger til forslaget.

Den 24. oktober ble de endelige forslagene fra rektor klare, etter en høringsprosess: det legges fram to alternativer. I begge skal nåværende institutt legges ned og et nytt etableres. Forskergruppen fate of Natioens skilles ut og blir i det ene alternativet et senter, i det andre alternativet et institutt.

Ledelsen snudde også i saken om ordensstraff mot én ansatt knyttet til konflikten. Ordensstraffen ble redusert til advarsel.

Forslagene til omorganisering ble behandlet i styremøte 31. oktober 2019. Et enstemmig styre gikk for å dele instituttet inn i to nye fra 16.desember 2019.

15.november fikk ansatte brev fra rektor Anne Borg om hvilket av de nye instituttene de var tenkt innplassert i.

«Sivilombudet mener, etter en samlet vurdering, at det lå innenfor arbeidsgivers styringsrett å gi klager den skriftlige advarselen» står det i konklusjonen fra Sivilombudet.»

Langvarig konflikt

Bakgrunnen for advarselen fra NTNU til historieprofessoren stammer fra en langvarig konflikt ved Institutt for historiske studier som startet allerede i 2013. 18. oktober 2018 valgte instituttleder Tor Einar Fagerland ved Institutt for historiske studier å fratre sin stilling.

NTNU mente først at Thomassen i sin rolle som verneombud ved Institutt for historiske studier, spredde fortrolig informasjon og oppførte seg truende på en måte som instituttleder oppfattet som utpressing.

Det var dette presset som 4.oktober i år førte til at verneombud Thomassen ved instituttet fikk tilsendt et 15 sider langt «Forhåndsvarsel om mulig ileggelse av ordensstraff».

Den konkrete saken hvor Thomassen skal ha oppført seg illojalt og kommet med utilbørlig press, handlet om håndteringen av en konfidensiell e-post som instituttlederen hadde sendt en ekstern konsulent og coach der tvangsflyttede Kristian Steinnes og flere andre ansatte ble omtalt i negative ordelag og beskyldt for undergravende virksomhet, samt forsøk på å kvitte seg med instituttlederen.

NTNU-ledelsen sendte først ut et forhåndsvarsel om ordensstraff mot Thomassen den gang. I varselet kom det frem at daværende rektor ville be NTNUs styre om å ta fra Thomassen professortittelen i to år og plassere han i en førsteamanuensisstilling. De foreslo også å kutte lønnen hans med tre lønnstrinn, tilsvarende 100.000 kroner, i samme periode.

Etter rundt tre uker trakk de tilbake dette varslet og omgjorde det til en skriftlig irettesettelse.

Fornøyd med konklusjonen

Selv om NTNU fikk medhold i at de hadde rett til å gi en advarsel til Thomassen, sier han til Khrono at han er fornøyd med at Sivilombudet støttet han på andre punkter.

— Jeg ser at jeg er frifunnet for å ha forårsaket instituttleders avgang, at jeg ikke får kritikk for videresending av e-post til styremedlem, for å ha bedt om innsyn i dokumenter om ledelsens arbeidsmiljøarbeid og for å ha blitt frikjent for brudd på taushetsplikten, sier han og legger til:

— Alt dette var viktig for meg, og det som står igjen kan jeg leve med. Av alle de krevende situasjonene vi verneombudene ble satt i gjennom 2018 er det samlet sett ikke rare kritikken som står igjen. I lys av den opprinnelige ordensstraffen jeg opprinnelig fikk forhåndsvarsel om blir dette ganske smått.

Leverer merknader

Han beskriver konklusjonen som er sluttpunkt for sivilombudssaken, men sier at han kommer til å levere merknader til uttalelsen til Sivilombudet.

— Men jeg ser at de ikke har behandlet helheten av min klage. De har tatt for seg hendelsene i en uke i 2018, men ikke klagen på gjengjeldelser av NTNU, som for eksempel varslingen som var utgangspunktet for advarselen og senere hendelser. På den måten er det noe som står ubesvart, sier professoren.

I tilbakemeldingen fra Sivilombudet melder de at de ikke har vurdert denne biten av klagen.

«Sivilombudet har ikke kunne ta stilling til universitetets behandling av klager etter han fikk den skriftlige advarselen. Ombudet har heller ikke kunne ta stilling om universitetets reaksjon mot ham var en gjengjeldelse for at han gjentatte ganger i løpet av 2018 varslet om problemer ved arbeidsmiljøet på instituttet», konkluderer de med.

Vurderte ikke alle punkter

Da Thomassen og hans advokat klagde inn saken til Sivilombudsmannen i 2020 trakk han frem at han da fremdeles følte seg utsatt for sanksjoner.

— Selv etter advarselen føler jeg at jeg fortsatt blir straffet, sa han til Khrono 21. oktober 2020.

Han er den eneste av de ansatte ved Institutt for historiske studier som ble ilagt straff etter konfliktene som startet i 2013. Et enstemmig styre gikk i oktober 2019 inn for å splitte instituttet opp i to ulike institutt. Thomassen er i dag professor ved Institutt for moderne samfunnshistorie.

— Vi registrerer at Sivilombudet har vurdert saken grundig og mener at NTNU hadde grunnlag for å gi Thomassen advarsel, kommenterer HR/HMS-sjef Arne Kristian Hestnes til Universitetsavisa.

De har også spurt han om påstanden om gjengjeldelse i etterkant av advarselen.

— Vi tar sivilombudsmannens vurdering på dette punktet til etterretning, svarer Hestnes til avisen.

Powered by Labrador CMS