Debatt Curt Rice

Slik kan universitet­ene skape verdi for samfunnet

Universitetene bør bli enda bedre på innovasjon, formidling og kommersialisering.

Rektor ved OsloMet, Curt Rice, mener det aller viktigste er at universitetsledere må sørge for at det å skape verdier for samfunnet går inn som en integrert del av samfunnsoppdraget.
Rektor ved OsloMet, Curt Rice, mener det aller viktigste er at universitetsledere må sørge for at det å skape verdier for samfunnet går inn som en integrert del av samfunnsoppdraget.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Samfunnet stiller krav til at universitetene skal skape verdi for samfunnet. Det er bra, og universitetene bør ta denne utfordringen. De viktigste verdiene vi skaper for samfunnet i dag er alle kandidatene vi utdanner og forskningsresultatene vi deler. Men universitetene bør bli enda bedre på innovasjon, formidling og kommersialisering.

Grunnlaget for at et universitet kan skape verdier for samfunnet, er at vi driver med utdanning og forskning av høy kvalitet. Så lenge OsloMet og forløperne har eksistert, har vi drevet utdanning av studenter i nært samarbeid med arbeidslivet. OsloMet har en lang og stolt historie som utdanningsinstitusjon for velferdsstatens viktigste profesjoner.

Ingenting et universitet gjør, skaper mer direkte verdi for samfunnet enn å utdanne kandidater. OsloMet ser det som vår oppgave å sørge for at studentene har oppdatert kunnskap og er i stand til å skape et bedre samfunn gjennom sin arbeidsinnsats.

OsloMet er et ferskt universitet, og vi innser at vi har en vei igjen før vi i større grad kan levere forskning på et så høyt nivå som vi har ambisjoner om. Men vi jobber hele tiden med å utvikle oss og det er mange - både forskere og de i forskningsadministrasjon - som leverer på stadig høyere nivå.

Denne høsten lanserte vi en satsing på våre aller beste forskningsmiljøer, der de får støtte til å drive kvalitetsheving over en fireårsperiode. Disse gruppene forventer vi også vil nå opp i både nasjonale og internasjonale konkurranser innen kort tid.

En god kunnskapsproduksjon gjennom utdanning og forskning, legger grunnlag for å bidra mer direkte til verdi for samfunnet. Jeg vil trekke fram tre områder der jeg mener OsloMet og andre kan bidra enda mer enn i dag.

Viktigst av alt: vi som er universitetsledere må sørge for at det å skape verdier for samfunnet går inn som en integrert del av vårt samfunnsoppdrag.

Curt Rice

Innovasjon i offentlig sektor: Norge og andre vestlige land står overfor store utfordringer for sine velferdsstater. Spesielt utfordringen med en aldrende befolkning tilsier at offentlig sektor er helt nødt til å utføre mer arbeid med færre hender. Universitetene kan ta en nøkkelrolle i å bidra til at offentlig sektor jobber smartere uten at det går utover kvalitet og omsorg. Det er behov for både teknologiske innovasjoner, og innovasjoner i hvordan det jobbes i offentlig sektor.

Som et av universitetene som utdanner flest studenter som går inn i offentlig sektor, føler OsloMet et spesielt ansvar for å bidra til å skape en mer innovativ offentlig sektor. Vi kjenner offentlig sektor og vil bidra til at det skapes bedre tjenester på en smartere måte.

Formidling: Utviklingen de siste årene, ikke minst i mitt hjemland, USA, synliggjør en voldsom utfordring for vitenskapen i kampen mot falske nyheter og en fragmentert offentlighet. Presset mot vitenskapen krever en ny innsats fra universitetene for å bidra til en opplyst offentlig debatt. Det krever større deltagelse fra våre forskere og studenter. Men det stiller også store krav til at vi selv er nøye på å holde oss til vitenskapens prinsipper. Forskere må tydelig skille mellom når vi uttaler oss som fagpersoner, og når vi uttaler oss som borgere.

Forskningen ved universitetene leder ofte til resultater som kan ha en kommersiell verdi. Men vi har lært at det er lang vei fra et forskningsresultat med potensiale til noe som kan gi inntekter. Alt for mange lønnsomme idéer blir liggende uutnyttet i universitetssektoren. De norske universitetene kan ikke være fornøyd med resultatene vi har oppnådd så langt.

Derfor er kommersialisering det tredje området universitetene må jobbe med for å skape mer verdi for samfunnet. På OsloMet jobber vi med å revidere vårt arbeid med innovasjon og kommersialisering. Vi vil skape en bedre kultur for innovasjon og kommersialisering gjennom for eksempel vår nye master i entreprenørskap og vår Gründergarasje; vi vil gjøre det enklere for forskere og studenter å være entreprenører ved å skape en mer kompetent organisasjon og ved å legge bedre til rette; vi vil samarbeide med de som kan gjøre deler av kommersialiseringsprosessen bedre enn det et universitet kan gjøre.

Viktigst av alt: vi som er universitetsledere må sørge for at det å skape verdier for samfunnet går inn som en integrert del av vårt samfunnsoppdrag. OsloMet skaper mye verdi i dag, men vi har ambisjoner om å skape mer i fremtiden.

Powered by Labrador CMS