Debatt Kosela-Dordevic, Chaari og Aksnes

Kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene av fryktkultur og arbeidsmiljø som rakner

Kronikkforfatterne jobber eller har jobbet ved ved Birkelandsenteret for romforskning og kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene av sin arbeidsplass.

Det er tre år siden Birkelandsenteret for romforskning skapte UiB-historie, da teknologi utviklet og bygget ved senteret ble sendt opp til Den internasjonale romstasjonen (ISS).
Det er tre år siden Birkelandsenteret for romforskning skapte UiB-historie, da teknologi utviklet og bygget ved senteret ble sendt opp til Den internasjonale romstasjonen (ISS).
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Det har vært trist å lese de mange negative sakene om Birkelandsenteret for romforskning i Khrono den siste tiden. Ifølge artiklene beskriver ansatte en fryktkultur og et arbeidsmiljø i ferd med å rakne, og det pekes på den autoritære lederstilen fra senterleder Nikolai Østgaard.

Vi kjenner oss overhodet ikke igjen i måten verken Birkelandsenterets arbeidsmiljø eller senterleder Nikolai Østgaard omtales. «Vi» er riktignok kun tre administrativt ansatte (inkludert en tidligere ansatt) som ikke driver med forskning, men vi føler oss like fullt som en viktig del av Birkelandsenteret. To av oss har ansvaret for det økonomiske, mens den tredje driver med forskningsformidling. Vi arbeider her, vi kjenner miljøet, og ikke minst: Vi kjenner alle tre Nikolai som en særdeles inspirerende og omsorgsfull sjef, som alltid holder døren åpen når vi har behov for en prat. I tillegg kan vi ikke unngå å være superstolte over å ha en leder som så til de grader har bidratt til å sette Bergen på det internasjonale forskningskartet. Eksempelvis har han, sammen med det gode teamet sitt - bidratt til at BCSS forskning har havnet på forsiden av både Science (januar 2020) og Nature (januar 2021) i løpet av ett år! Finnes det egentlig noen annen forskningsgruppe i verden som har klart noe tilsvarende?

Ifølge Khrono’s nyeste artikkel skal nå Det Matematisk-Naturvitenskapelige Fakultet ved UiB gjennomføre en gjennomgang av arbeidsmiljøet ved Birkelandsenteret. Eller som Khrono skriver: «det KONFLIKTFYLTE Birkelandsenteret». Vi mener en slik arbeidsmiljøundersøkelse er kun av det gode, og ønsker denne hjertelig velkommen.

Men; vi merker oss samtidig at Khrono inkluderer adjektivet «KONFLIKTFYLTE» foran BCSS, og vil derfor stille spørsmål om hvorvidt Khrono evner å være nøytral i denne «konflikten» eller om de i praksis fungerer som mikrofonstativ for en gruppe misfornøyde ansatte?

Å være et internasjonalt ledende forskningssenter som Birkelandsenteret kommer med en pris; vi har mange ambisiøse forskere som noen ganger vil kunne oppleve at egne personlige ambisjoner kommer på kollisjonskurs med beslutninger til beste for hele senteret. Dagens forskningsverden kan til tider fremstå både rå og brutal, da eksempelvis nye utlysninger fra Norges Forskningsråd for å få økonomisk støtte til prosjekter innebærer en tøff søknadskamp mellom mange smarte hoder. Alle flinke forskere kan dessverre ikke lykkes.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Men Birkelandsenteret for romforskning har til de grader lykkes, slik vi ser det. Midtveisevalueringen til Norges Forskningsråd i 2017 av sentrene for fremragende forskning endte med at Birkelandsenteret ble – som det eneste senteret - tildelt toppkarakteren «exceptional». I følge evalueringskomiteen er forskningsaktiviteten ved senteret «of the highest caliber with an outstanding international reputation».

Vi ønsker IKKE å bagatellisere uakseptable hendelser, og tar selvsagt avstand fra alle former for trakassering. Hvis det viser seg at den kommende arbeidsmiljøundersøkelsen i regi Det Matematisk-Naturvitenskapelige Fakultet ved UiB avdekker hendelser som ikke skal skje, vil vi være de første til å fordømme slike uakseptable ting.

Men; slik vi ser det, har denne sommerens Khrono-artikler gitt et særdeles skjevt og utelukkende negativt bilde av Birkelandsenteret. Det virker i grunnen som at alt ligger i grus og at alle er slemme med hverandre. Sannheten er imidlertid at BCSS har vært tidenes romforskningssuksess i Vestlandets hovedstad, og senterleder Nikolai Østgaard fortjener mye av æren for dette. I den anledning vil vi anbefale historien om «Space research in Bergen – a true fairy tale» som en av oss (Arve Aksnes) redegjør for på sin private blogg.

Kort oppsummert er vi veldig takknemlig for å kunne være en del av Birkelandsenteret for romforskning, og vi er både glade i og stolte over vår fine sjef Nikolai Østgaard.

Powered by Labrador CMS