Hjemmekontor

Foreslår 14 dagers turnus for ansatte til høsten

Ansatte kan jobbe fire dager på kontoret, men skal deretter jobbe hjemmefra i ti dager. Det ønsker OsloMet-rektor Curt Rice.

Rektor Curt Rice ved OsloMet håper forslaget kan bidra til debatt.
Rektor Curt Rice ved OsloMet håper forslaget kan bidra til debatt.
Publisert

Hvordan skal høstsemesteret gjennomføres i 2020? Det er et spørsmål ledelsen ved mange universiteter og høgskoler stiller seg i disse dager.

Ved OsloMet har rektor Curt Rice lyst til å tenke nytt. Han har allerede satt i gang en stor debatt ved å si at kvinner bør få komme tilbake til arbeidsplassen før menn da regjeringen åpnet for at flere ansatte kunne returnere til kontoret.

Les også: Curt Rice og hans rørende omsorg for utvalgte kvinner ved OsloMet

Les også: Rektor Rice og den elektroniske brevskolen

Nå ser Rice mot høsten. I en Facebook-post foreslår han en løsning der ansatte ved universitetet jobber i fire dager, for deretter å være «borte» fra jobb i ti dager.

— Det kommende akademiske året vil være langt fra «tilbake-til-normalen». Logistikken vil bli ekstremt krevende. Jeg sier ikke at det er den riktige løsningen, men vi er nødt til å tenke nøye gjennom kombinasjonen av mest mulig tilstedeværelse og minst mulig spredning. Og det skjer ikke ved å si at ansatte som vil være på kontoret, kan være på kontoret. Det er ikke tilstrekkelig, sier Rice.

Dersom det skal gjennomføres må det skje på institusjonsnivå, mener han.

— Folk sitter blandet med forskjellige institutter og studieprogram, så det er begrenset hvor langt ned i systemet det kan delegeres.

Basert på modell fra utlandet

Rice sier han la ut innlegget for å skape diskusjon. Ideen stammer fra det amerikanske tidsskriftet Fast Company, og baserer seg på at det gjennomsnittlig tar tre dager fra en person blir smittet med koronaviruset til vedkommende kan smitte andre.

En løsning med fire dager på jobb fulgt av ti dager hjemme vil fungere slik at ansatte som har blitt smittet vil være hjemme når de blir smittefarlige. Det er løsningen Ron Milo, professor i beregnings- og systembiologi ved Weizmann Institute of Science i Israel.

Modellen Milo baserer seg på viser at virusets reproduksjonstallet faller under én, og at viruset dermed vil dø ut over tid.

Les også: Alle sommerkurs og hele høstsemesteret er avlyst

Dyrt med to kontorer

Reaksjonene har ikke latt vente på seg fra OsloMet-ansatte. I kommentarfeltet uttrykker flere seg positivt til forslaget, men flere påpeker ønsker og utfordringer ved forslaget.

Førsteamanuensis Espen D.H. Olsen ønsker mest mulig fleksibilitet, og peker på at ansatte har ulike forutsetninger for å komme seg til og fra jobb.

Professor Tale Skjølsvik foreslår en app som kan gi informasjon om antall ansatte i hvert bygning eller etasje, slik at man selv kan se om det er plass.

Førsteamanuensis Hilde Haualand viser til at en slik ordning krever en skikkelig arbeidsplass både på kontoret og hjemme med ergonomisk mus og tastatur og en god kontorstol.

«Det går jo ikke an å flytte på alt utstyret hver gang man skal på jobb. Hvis vi pålegges å veksle mellom jobb- og hjemmekontor, blir det i så fall en ordning med utlån eller støtte til kjøp av nødvendig ergonomisk tilpasning av hjemmekontoret?» spør hun i et innlegg.

Å utstyre to kontorer mener Rice kan bli dyrt.

— Dette er en supervanskelig problemstilling. Vi har behov for å hente inn mer kunnskap om hvordan folk har opplevd dette semesteret for å finne ut hva slags type utfordringer vi må jobbe med, sier Rice.

Les også: Heller kveldsforelesninger enn digital undervisning

Vil trenge mer utstyr hjemme

Hovedverneombud ved OsloMet, Marthe Eikum-Tang, mener tanken bak utspillet til Rice er god, men at det blir for generelt.

— Det er riktig og bra å komme med flere forslag, men jeg mener det blir feil å komme med noen absolutte løsninger. I situasjonen vi står i nå må man være fleksibel og tålmodig. Som universitet må vi ta innover oss at det er forskjell på de ansatte. Derfor bør dette være vurderinger som må tas lokalt, selv om man må være ansvarlig for totalbelastning sentralt, sier Eikum-Tang.

Erik Dahlgren, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved OsloMet, sier han stiller seg bak kreative forslag så lenge fagforeningene får være en del av prosessen.
Erik Dahlgren, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved OsloMet, sier han stiller seg bak kreative forslag så lenge fagforeningene får være en del av prosessen.

Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved OsloMet, Erik Dahlgren, kan stille seg bak forslaget om en firedagers uke fulgt av ti dager hjemmekontor, men det fordrer at fagforeningene blir inkludert i diskusjonen.

— Vi kan være med på å diskutere mange kreative forslag vi, men det betinger at vi faktisk blir invitert til å medvirke. Det har vi ikke blitt foreløpig, sier Dahlgren.

En løsning der arbeidstakerne jobber ti dager hjemmefra betyr også arbeidsgiver må legge til rette for det, mener Dahlgren.

— Hvis dette blir den nye hverdagen i overskuelig fremtid vil det tvinge fram et behov for mer utstyr hjemme for å kunne ha en ergonomisk arbeidsplass. Og hva med forsikring? Vi er forsikret på arbeidsplassen, hvordan stiller det seg når vi i større grad er hjemme. Det er ikke helt uvesentlige spørsmål i denne sammenheng, sier Dahlgren.

Powered by Labrador CMS