rektorvalg

Stølen er eneste rektor­kandidat: Dette vil han gjøre annerledes

Kun sittende rektor Svein Stølen stiller til rektorvalg ved Universitetet i Oslo. Før helgen lanserte han sin valgplattform, som har en grønnere profil enn den forrige.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, får trolig fire nye år som rektor. Ingen andre kandidater meldte seg til rektorvalget.
Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, får trolig fire nye år som rektor. Ingen andre kandidater meldte seg til rektorvalget.
Publisert Oppdatert

Fristen for å melde sitt kandidatur til rektorvalget ved Universitetet i Oslo (UiO) gikk ut fredag 12. februar. Valgstyret kunne da konkludere med at sittende rektor Svein Stølen er eneste kandidat som har meldt sin interesse for å være øverste leder ved UiO i perioden 2021-25.

Resultatet er ikke overraskende. Det har lenge vært kjent at det har vært utfordrende å finne motkandidater til Stølen.

Det har også vært kjent at prorektor for utdanning, Gro Bjørnerud Mo, er uaktuell for en ny periode. På hennes plass stiller Åse Gornitzka, nåværende viserektor for forskning og internasjonalisering. Hun skal ikke være prorektor for utdanning, som Bjørnerud Mo, men ha ansvaret for forskning og «det store bildet», slik Stølen beskriver det.

For Stølen er det særlig tre punkter som han mener vil tydeliggjøre retningen rektorteamet hans ønsker å ta UiO i den neste perioden.

— Vi ønsker å jobbe enda tydeligere for åpenhet, deltakelse og forenkling. Det betyr ikke på noen måte at vi skal nedprioritere arbeidet med utdanning, og jeg må si at vi er skremt av at det knapt er fokus på forskning i norsk universitets- og høgskolepolitikk for tiden. Det handler mye om livslang læring og innovasjon snevert forstått. Pandemien har vist verdien av grunnleggende langsiktig forskning. Vi vil måtte kjempe videre om oppmerksomheten både til politikere og media - inkludert sektorpressen, sier Stølen.

Stikkord: Bærekraft

Team Stølen og Gornitzka lanserte før helgen sin valgplattform, og den kan sies å være grønnere enn sin forgjenger. I plattformen trekkes det tidlig fram at bærekraft må være et stikkord for den neste fireårsperioden.

— Vi vil redusere UiOs klimaavtrykk raskere, og vi vil gjøre det mulig for alle studenter å få undervisning om klima og miljø integrert i studiene. UiO har mye viktig forskning om disse temaene, men vi ønsker å gjøre det mer attraktivt og enkelt for fagmiljøene å ta initiativer til undervisning og forskning også på tvers av fagfelt og fakulteter.

I plattformen viser Stølen til blant annet klimaregnskap og en helhetlig klima- og miljøstrategi som høydepunkter fra forrige periode.

De neste fire årene håper universitetsledelsen å skape nye internasjonale tilbud til studentene innen klima, miljø og bærekraft, samt starte et pilotprosjekt på utvalgte fag for å se hvordan klima og bærekraft kan integreres i eksisterende studieprogrammer.

Større fokus på utdanning

Valgplattformen bærer også preg av å videreføre de lange linjene fra forrige periode. Dette gjenspeiler seg blant annet i fokus på utdanning.

I den neste perioden ønsker Stølen å «bygge ned barrierer og uhensiktsmessige strukturer, og gjøre det lettere å tenke nytt om videreutviklingen av studietilbudene og undervisningen».

Under rektorperioden til Stølen har man blant annet sett opprettelsen av det omdiskuterte Honours-programmet. I den neste fireårsperioden ønsker Stølen å opprette flere honours-programmer.

— Vi er positive til Honours-programmer fordi vi ser at det er en stor etterspørsel fra svært motiverte studentene etter slike tilbud. Vi har selv en ambisjon om å gjøre enda mer innen klima og bærekraft, men vi tenker at utviklingen på dette feltet også skal være preget av ideer fra, og faglig kreativitet hos, fagmiljøene.

— Samtidig mener vi at tverrfaglighet ikke bare skal være for de få, men noe alle studenter skal kunne ta del i. Parallelt med satsingen på Honurs-programmer vil vi derfor arbeide for å øke valgmulighetene studentene har til å kombinere fag på måter som gir dem den kompetansen de ønsker.

Du kan lese hele plattformen her.

Resten av laget

Med på laget får Stølen og Gornitzka viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sandset, som ønsker å fortsette i fire nye år. I tillegg blir Bjørn Stensaker og Mette Halskov Hansen en del av teamet.

De er henholdsvis pedagogikkprofessor og leder for læringssenteret LINK, og professor i Kina-studier.

Stensaker blir viserektor med særlig ansvar for å videreutvikle satsingen på utdanningskvalitet. Hansen blir viserektor med særlig ansvar for å videreutvikle og styrke arbeidet med klima, miljø og tverrfaglighet

Selv om team Stølen er eneste kandidat for en ny periode, er det formelt sett slik at et flertall av universitetsstyret er nødt til å stemme for rektorlaget. Universitetsdirektør Arne Benjaminsen opplyser at rektorvalget blir behandlet på styremøtet 9. mars.

Kommende fredag arrangeres et debattmøte der team Stølen vil presentere sine forslag til ny rektoratgruppe og den universitetspolitiske plattformen sin.

Endringslogg: I en tidligere versjon av denne saken sto det at fristen for å melde sitt kandidatur var 12.mars. Det korrekte er 12.februar. Saken er oppdatert 17.02.21 kl 23.06

Powered by Labrador CMS