it-samarbeid

Dette selskapet skal levere arkivsystem til 430 mill.

Sju firmaer kjempet om en kontrakten.

HR-direktør ved Universitetet i Bergen er fornøyd med valget av leverandør for sak- og arkivsystem.
HR-direktør ved Universitetet i Bergen er fornøyd med valget av leverandør for sak- og arkivsystem.
Publisert

Universiteter og høgskoler skal utarbeide felles systemløsninger på en rekke administrative områder. Universitetene er i gang med å implementere løsning for økonomi, en løsning som så langt har høstet mye pepper.

I neste omgang er det felles it-løsninger for saksbehandling og arkivering soms tår på dagsorden, og nå er leverandør valgt.

Fakta

IT-samarbeid mellom universiteter og høgskoler

  • Først gjaldt det felles system for lønns- og økonomistyring, der implementering av løsninger fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er i full gang. Kritikken har ikke latt vente på seg.
  • Deretter gjelder det felles sak- og arkivsystem. Her har man nå valgt Sopra Steria som leverandør. Kontrakten har en ramme på 430 millioner, oppstart av pilot på NTNU planlagt i januar 2023.
  • Man ønsker også å se på nye HR-moduler, og her har fagforeninger fryktet mer overvåking. DFØ er i gang med å se på nye HR-løsninger for hele staten.

Avtalen er inngått med Sopra Steria og har en anslått verdi på til sammen 430 millioner kroner, pluss opsjoner, over ti år. Anbudet ble utlyst i 2020 og det var syv firmaer som konkurrerte om kontrakten.

— Valget falt på Sopra Steria først og fremst fordi deres tilbud ble vurdert å ha best kvalitet, sier HR-direktør ved Universitetet i Bergen (UiB) Sonja Dyrkorn, til på Høyden, UiBs eksterne informasjonskanal.

NTNU skal være pilot

NTNU blir pilotuniversitet med planlagt lansering i januar 2023. Deretter følger de andre institusjonene etappevis utover i 2023 og 2024.

Den skybaserte løsningen skal benyttes av 35 institusjoner med over 40.000 ansatte.

— Samarbeidet med de nye systemene er i tråd med digitaliseringsstrategien til Kunnskapsdepartementet, som ønsker at sektoren skal samarbeide om gjennomgående administrative løsninger og tjenester, sier Dyrkorn.

— Vi har et behov for å oppgradere en del av våre saksbehandlingsløsninger og kontaktflater ut mot både studenter og allmenheten, med de nye løsningene får vi mer brukervennlige systemer og muligheten til å jobbe smartere, legger Dyrkorn til.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Automatisk arkivering er også målet med Arkivverkets satsing omtalt på deres nettsider i midten av august.

Har fryktet for arbeidsplasser

Norsk tjenestemannslag (NTL) blant annet ved Universitetet i Oslo (UiO) har fryktet for arbeidsplasser i forbindelse med de nye løsningene som nå er tatt i bruk og etterhvert skal bli tatt i bruk.

I 2018 ba de om en garanti for at ingen skulle miste jobben i forbindelse med disse it-prosjektene, men en slik garanti fikk de ikke.

Powered by Labrador CMS