Debatt bjørn helge hoffmann

Norsk Tipping vil ikke legitimere ulovlig spill­virksomhet

Den siste uka er Norsk Tipping blitt framstilt som motstandere av fri forskning. Det er langt fra sannheten.

Norsk Tipping trakk seg som deltaker i UiBs forskningsprosjekt om virkninger av pandemien.
Norsk Tipping trakk seg som deltaker i UiBs forskningsprosjekt om virkninger av pandemien.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Mange har kritisert Norsk Tipping for ikke å delta i Universitetet i Bergens (UiB) nordiske forskningsprosjekt om endring av spillevaner under pandemien. Det som ikke er kommet like godt fram, er at Norsk Tipping i utgangspunktet sa ja til å delta.

Norsk Tipping har en lang historikk for å bidra til uavhengig forskning, og det skal vi fortsette med fremover.

Bjørn Helge Hoffmann, Norsk Tipping

Prosjektdesignet vi ble forelagt viste ingen planer om å inkludere utenlandske pengespillselskaper som opererer ulovlig i det norske markedet. Norsk Tipping signaliserte at det eventuelt kunne være problematisk. Årsaken er at Norsk Tipping ikke ønsker å bidra til å legitimere disse selskapenes handlinger.

Overraskelsen for oss var derfor stor da vi i juni fikk beskjed om at prosjektet hadde invitert inn spillselskapet Kindred Group. Kindred Groups selskaper opererer lovlig i det svenske og danske pengespillmarkedet, men bryter norsk lov hver eneste dag ved å selge og reklamere for pengespillene sine til nordmenn. Et av Kindreds datterselskap har i tre år nektet å etterkomme Lotteritilsynets pålegg om å stanse denne virksomheten.

Forskerne argumenter med at Kindred Group kun deltar med tall fra markedene de har lisens til å drive i og ikke data fra markeder hvor de opererer ulovlig. Norsk Tipping ser dette i et større perspektiv. Kindred Group gjør hvert eneste år framstøt for å bli med i de samme fora som de norske regulerte aktørene. Det har norske myndigheter sagt nei til, et signal vi forholder oss lojalt til.

Forskning på tvers av reguleringer er nytt i Norden. Det gir noen nye utfordringer og prinsipielle dilemmaer vi håper forskningsmiljøene vil bruke tid på å diskutere. Rotårsaken i dette tilfellet er at noen spillselskaper velger å ikke følge norsk lov, og Norsk Tipping har åpenbart et annet syn på hvordan man bør forholde seg til det. Man kunne valgt å legge seg på en linje hvor ingen spillselskap som opererer ulovlig i noen av de nordiske landene ble invitert.

Vi kan forstå at forskerne ved UiB ønsker et bredest mulig datagrunnlag. Men, hvis tallene fra Kindred Group hadde vært vesentlige for å få gjennomført det nordiske prosjektet, er det vanskelig å forstå at de ikke var invitert med i studien i utgangspunktet. På den måten ville premissene ha vært klare for alle helt fra starten.

Denne gangen ble utfordringene større for en av deltakerne enn for forskerne. Vi er lei for at det ble slik, fordi vi mener kunnskapen man søker er viktig. Det er derfor Norsk Tipping velger å gjøre en egen studie på endring av spillevanene hos våre kunder under pandemien, slik at kunnskapen i det minste blir tilgjengelig. Det var ikke det vi ønsket.

Norsk Tipping er et statlig selskap, og har et særlig ansvar for å dele kunnskap og bidra til forskning på pengespillfeltet. Selskapet har levert data til 24 forskningsprosjekter de siste åtte årene. Åtte av dem ved Universitetet i Bergen. Begge de ledende forskerne i Covid-19-studien har tatt doktorgradene sine med data fra oss. Norsk Tipping har en lang historikk for å bidra til uavhengig forskning, og det skal vi fortsette med fremover.

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS