Debatt

Dette er UiOs løsning når det gjelder internasjonale studenter

Vi har fulgt situasjonen for internasjonale studenter nøye siden koronautbruddet, skriver UiO-rektor Svein Stølen i dette innlegget.

UiO rektor Stølen understreker at han skjønner alvoret og fortvilelsen.
UiO rektor Stølen understreker at han skjønner alvoret og fortvilelsen.
Publisert

Den økonomiske situasjonen for noen av de internasjonale studentene på UiO er bekymringsfull. Førsteamanuensis Heidi Fjeld ved Det medisinske fakultetet ber UiO opprette et krisefond.

Vi har fulgt situasjonen for internasjonale studenter nøye siden koronautbruddet. Siden alle utdanningsinstitusjonene i Norge med utenlandske studenter er berørt, har UiO hele tiden arbeidet for at problemene som oppstår bør håndteres som en samlet ordning for alle studenter som har fått økonomiske vanskeligheter som en følge av utbruddet. Gitt at en slik ordning ikke ser ut til å komme på plass, ser vi nå bare to mulige løsninger.

Jeg vil understreke at jeg skjønner alvoret og fortvilelsen. Vi vil fortsette dialogen med UDI om å fjerne kravet om økonomisk garanti for visumforlengelse. Vi vil også i tiden som kommer fortsette å følge opp studenter fra utlandet som har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av korona. Det betyr konkret at vi fortsatt og sammen med SiO vil veilede studenter gjennom de støtteordninger som allerede finnes, utsatt husleie, hjelp til å finne fram i NAV osv.

Jeg vil derfor diskutere situasjonen for de internasjonale studentene og deres vanskelige situasjon med styret ved første anledning.

Svein Stølen, rektor, UiO

Ved koronautbruddet hadde UiB et fond de kunne bruke. Både fordi det lå innenfor fondets statutter å benytte ressursene til å støtte internasjonale studenter, og fordi fondets styre ledes av rektor og består av dekanene. Dette er fond som ikke en del av UiBs økonomi, og dermed ikke underlagt statens økonomireglment /riksrevisjonen. UiBs fond er underlagt stiftelseloven og tilsyn av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

UiO har ingen slike fond. Som rektor har jeg fått delegert ansvar og myndighet fra universitetsstyret som har ansvaret for at institusjonens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak.

Jeg vil derfor diskutere situasjonen for de internasjonale studentene og deres vanskelige situasjon med styret ved første anledning. I styrets møte 13. mai vil jeg foreslå en engangstildeling gitt den ekstraordinære situasjonen.

Dersom styret finner dette vanskelig, er det fremdeles mulig å opprette ett fond gjennom kronerulling. Prorektor og undertegnede bidrar i så fall begge gjerne med private midler til en slik kronerulling.