Debatt ● Tor Eldevik

Å selge skinnet før bjørnen er evaluert

Store deler av norsk forskning evalueres fram mot 2024. Ola Borten Moe er i gang med «ekstrem oppussing» nå. Dette er ikke hensiktsmessig.

Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Det foregår nå en omfattende evaluering av norsk forskning i regi av Forskningsrådet. Den «skal resultere i anbefalinger til institusjonene, Forskningsrådet og departementene». Bio- og naturvitenskap — både universitet og instituttsektor — evalueres i 2022—23. Medisin og helsefag, og matematikk, IKT og teknologi følger i 2023—24. (Forskning er selvfølgelig mye mer enn disse fagfeltene, men i budsjettbeløp og tunge prioriteringer, vil jeg anslå at disse dominerer offentlig finansierte FoU på over 35 milliarder kroner årlig.)

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Det har vært lagt ned et stort (og pålagt) arbeid på Geofysisk institutt — og alle andre tilsvarende fagmiljø landet rundt — siden mai 2022. Store deler av staben har vært mobilisert, spesielt forskningsledere og administrasjon. Det er dokumentert, reflektert og fylt inn i forbausende ukurante digitale skjema i flere runder.

Da vi mandag kveld trykket på send-knappen for Geofysens samvittighetsfulle «self-assessment», var det med betydelig lettelse. Men også med forventning til den kommende bedømmelsen av uavhengige eksperter. Og i forlengelsen av dette, en betydelig spenning knyttet til hva forskningsråd og regjering kommer til å bruke evalueringen til. Hvilke felles diskusjoner skal vi da ha? Hvilke opplyste beslutninger og (om) prioriteringer vil følge?

Men stopp en hal!

Slik regjeringen skrider fram, skal jo all vesentlig endring og omprioritering finne sted nå. På trappene i det vår minister har kalt «total makeover», er revidert finansieringsordning for universitetene, endret strukturell innretning av Forskningsrådet, og stortingsmelding for det norske «forskningssystemet». Alt dette skal med andre ord vurderes og konkluderes uberørt av ovennevnte evalueringer.

Konklusjonene først, kunnskapsgrunnlaget etterpå. Er dette virkelig regjeringens mening?

Powered by Labrador CMS