Ocean Space Centre

Vil kalle senteret Den grå misære, Naboenes store sorg og Bassengmonsteret

Motstanderne av Ocean Space Centre i Trondheim deltok ivrig da NTNU inviterte til navnekonkurranse før sommeren.

Ocean Space Centre
Ocean Space Centre
Publisert Oppdatert

Over 500 innspill er kommet inn om hva det norske navnet på senteret bør være. Noen har tatt oppgaven på stort alvor, noen har fleipete forslag – og andre er av det mer ondskapsfulle slaget.

For eksempel: Naboenes store sorg, Den går misære og Bassengmonsteret.

Fakta

Ocean Space Centre skal få et norsk navn

  • NTNU har arrangert en navnekonkurranse for å finne et norsk navn på Ocean Space Centre i Trondheim.
  • Byggestart for det store prosjektet blir i september. Det skal bli det nye nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi.
  • Over 500 navn på senteret er foreslått, både seriøse og ikke fullt så seriøse.
  • Rektor får navneutvalgets forslag på bordet ca. 15. august, og tar da stilling til hva det norske navnet skal være.
  • Språkrådet har kritisert UH-sektoren for å bruke altfor mange engelske navn på sine sentre, og har bedt institusjonene om å skjerpe seg.

– Lang og stygg betongklump

Ocean Space Centre skal bli det nye nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi. Det omfangsrike senteret er svært omstridt blant naboene siden det skal bygges i et etablert boligområde på Tyholt. En rekke fagfolk har også hatt innvendinger til de løsningene som er valgt for senteret.

Etter noen skjær i sjøen er det nå klart at det blir byggestart i september. Før den tid skal det være avklart hva det norske navnet på senteret blir. NTNUs rektor får navnekomiteens forslag oversendt ved studiestart og skal deretter avgjøre hva det det norske navnet på senteret blir.

Et annet forslag fra en innbitt motstander av prosjektet er Norsk museum for forhistorisk havforskning. Her er begrunnelsen: «Spør proffesorene som skyter ned prosjektet.» Begrunnelsen for Den grå misære er som følger: «Jeg tror det blir en grå, svær, lang og stygg betongklump, dette.»

Det var Universitetsavisa som omtalte navneforslagene først.

Tullenavn – og mer seriøse

Fra indignasjon til humor: Noen tullenavn er også foreslått. Hva med OceanMcSpaceFace Center? Med begrunnelse: «Det hadde vært veldig morro.» Et annet forslag i samme sjanger er Boaty McBoatHouse.

I påvente at et norsk navn har det engelskklingende blitt svært innarbeidet. Noen forslagsstillere mener at Ocean Space Centre også bør være det norske navnet med begrunnelsen: «Navn oversettes ikke.»

I alt 180 personer sendte inn totalt 525 innspill. Mange har foreslått beskrivende navn sydd over samme lest – og som nok NTNUs rektor vil vurdere mer seriøst:

Havforskningssenteret, Havromsenteret, Havteknologisk senter, Det norske havteknologisentret, Norsk havromsenter og Havsenteret.

Mange har også foreslått Marinteknisk senter, som i dag rommer fagmiljø som om noen år flytter inn i Ocean Space Centre.

En del lot seg også inspirere av havgudene innenfor norrøn og romersk mytologi da de foreslo navn.: Neptuns hage, Ægir, Njord, Njords hall, Ormen Lange Havsenter og Njords havteknologiske senter.

Mye kritikk for engelske navn

– Det er godt å se at så mange har engasjert seg og gitt innspill til navneprosessen. Her er det mange som har tenkt helhetlig, brukt tid og begrunnet innspillene sine godt, sa dekan Olav Bolland i en pressemelding fra NTNU før sommeren.

Før navneutvalget legger fram sin kortliste med navn for NTNU-rektor Anne Borg, skal også Språkrådet ha sagt sin mening om navnene.

Som omtalt i Universitetsavisa og Khrono har Språkrådet tidligere kritisert NTNU og Sintef for å velge engelsk navn på det nye senteret. NTNU har forsvart seg med at det engelske navnet kun var en arbeidstittel.

– Det er vel og bra. Men det blir likevel forstemmende når norske universiteter velger engelske navn på prosjekter som er under arbeid. Jeg vil si at det er et skikkelig tankekors, sa direktør Åse Wetås i Språkrådet til Khrono.

Stølen: – Herregud

Dette er ikke første gang Språkrådet kommer på banen i forbindelse med engelske navn i universitets- og høgskolesektoren.

Det ble rabalder da Høgskolen i Oslo og Akershus ble universitet og valgte det engelske navnet Oslo Metropolitan University – forkortet OsloMet. Språkrådet ba den gang kunnskapsministeren om å avvise OsloMet-navnet, og trakk fram at navnet både hadde en form som er i strid med norske rettskrivingsregler, og at det var uegnet til å forklare hva som er institusjonens oppgaver. Til slutt ble det navnet OsloMet — storbyuniversitetet.

De engelske navnene på norske forskningssentre er også omdiskutert. 70 sentre har norske navn, men de brukes nesten ikke, kartla Khrono i fjor. Her vartes det opp med engelske navn som Big Insight, Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy, Centre for Industrial Biotechnology og Foods of Norway.

Da Universitetet i Oslo (UiO) åpnet Digital Scholarship Centre i juni, kritiserte Språkrådet på nytt den engelske dominansen i universitets- og høgskolesektoren.

Rektor Svein Stølen svarte oppgitt på kritikken med å si: – Vi har et flott norsk navn på senteret. Herregud.

Senere beklaget han at de brukte det engelske navnet da senteret ble lansert og lovte å skjerpe måten de håndhever språkpolitikken på.

Powered by Labrador CMS