internasjonalisering

Utveksling betyr lite for studenters jobbmuligheter

Utvekslingsopphold i utlandet gir ingen fordeler når studenter skal ha sin første jobb, viser studie.

Utvekslingsopphold er full av opplevelser, men en analyse fra Nifu viser at utveksling ikke hjelper studenter med å få sin første jobb. Bildet er tatt i Togo under et utvekslingsopphold i Ghana høsten 2019.
Utvekslingsopphold er full av opplevelser, men en analyse fra Nifu viser at utveksling ikke hjelper studenter med å få sin første jobb. Bildet er tatt i Togo under et utvekslingsopphold i Ghana høsten 2019.
Publisert

Utveksling i et eller to semestre hjelper ikke studenter med å få jobb etter endte studier, viser analyser basert på forskningsinstituttet Nifus på kandidatundersøkelser i perioden 2007-2017.

— Det er ikke slik at hvis du bare kommer deg på utveksling, så åpner alle dører seg på jobbmarkedet etterpå, sier Jannecke Wiers-Jenssen, som er førsteamanuensis ved OsloMet og forsker 1 ved Nifu (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning).

Sammen med Nifu-forsker Liv Anne Støren, har hun skrevet artikkelen International student mobility and the transition from higher education to work in Norway, som ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Higher Education tidligere i sommer.

I 2018 var 16,2 prosent av norske studenter på utveksling og regjeringen har som uttalt mål at halvparten av alle studenter skal reise ut på utvekslingsopphold.

Det er ikke slik at hvis du bare kommer deg på utveksling, så åpner alle dører seg på jobbmarkedet etterpå.

Jannecke Wiers-Jenssen

Uten betydning

De to forskerne har analysert data fra 20.000 masterkandidater som har svart på Nifus kandidatundersøkelser i 10-årsperioden. Kandidatundersøkelsene gjennomføres seks måneder etter endte studier.

Forskerne har undersøkt om utvekslingsopphold i utlandet har noen betydning for om man får sin første jobb eller unngår å havne i en jobb uten relevans for utdanningen. De har også sett på om effekten varierer blant annet mellom studiefelt, karakterer og sosiodemografiske data.

— Vi finner veldig små forskjeller mellom kandidater som har vært på utveksling og de som ikke har vært det. For de aller fleste grupper er utveksling er uten betydning for å få sin første jobb, mens for kandidater som hadde gode karakterer da de begynte på studiene og kandidater som har studert økonomi og administrasjon kan utenlandsoppholdet gi en viss fordel, sier Jannecke Wiers-Jenssen.

Kan gi andre erfaringer

Hun understreker at analysen de har gjort er et arbeid blant flere som ser på effekten av utveksling, og at denne analysen dreier seg om overgangen fra endte studier til arbeidsmarkedet.

Jannecke Wiers-Jenssen.
Jannecke Wiers-Jenssen.

— Det kan være at utveksling gir effekt over tid i karriereløpet, blant annet har andre studier vist at det kan gi en liten lønnsgevinst, og at det øker sannsynligheten for å ha arbeid med internasjonalt tilsnitt. Men du har ikke større sjanse for å unngå arbeidsledighet eller havne i en irrelevant jobb etter endte studier hvis du har vært på utveksling. I noen bransjer kan det likevel være slik at det å ha vært på utveksling kan gi et signal som kan være viktig, sier hun.

I artikkelen skriver forskerne også at utveksling kan ha andre positive effekter og gi studentene andre erfaringer enn de får gjennom studiene, for eksempel språkkunnskaper og interkulturell forståelse, men i denne analysen har de kun sett på betydningen av utveksling for å få jobb etter endte studier og ikke havne i en irrelevant jobb.

Regjeringen vil ha halvparten på utveksling

Ifølge Tilstandsrapporten for høyere utdanning for 2019 var 7000 studenter på utveksling i 2018. Gjennom Bolognaprosessen har Norge forpliktet seg til at 20 prosent av studentene som fullfører en grad ha hatt et studie- eller praksisopphold i utlandet innen 2020 - et mål som Covid 19-epidemien har satt en effektiv stopper for.

Regjeringen ønsker at utveksling skal være normalen og at minst halvparten skal reise ut, går det fram av invitasjonen til å komme med innspill til stortingsmeldingen om studentmobilitet, som planlegges ferdig til høsten. I høringssvarene ba flere universiteter og høgskoler blant annet til orde for mer digital utveksling, heller enn fysiske utenlandsopphold.

«Lite realistisk mål»

— Hva synes du om regjeringens mål, sett i lys av studien dere har gjort?

—Internasjonal erfaring er viktig, og utenlandsopphold er lærerikt langs mange dimensjoner. Men en målsetting om at halvparten av studentene skal ha fysiske utvekslingsopphold framstår som lite realistisk, ikke minst i disse koronatider, sier Wiers-Jenssen.

— Det kan også stilles spørsmål ved om målet er hensiktsmessig; vår forskning viser at utvekslingsopphold har liten betydning for jobbsannsynlighet. Videre er det betydelige utfordringer knyttet til å organisere utvekslingsopphold av høy akademisk kvalitet, og de miljømessige sidene ved å oppfordre til økt reisevirksomhet bør også tas i betraktning, legger hun til.

Powered by Labrador CMS