Utveksling

NTNU dropper utveksling utenfor Europa, UHR-topp tror resten følger etter

De fleste avventer en beslutning til etter 1. mai, ifølge Oddrun Samdal.

Oddrun Samdal koordinerer arbeidet som leder av UHR-Utdanning
Oddrun Samdal koordinerer arbeidet som leder av UHR-Utdanning
Publisert Oppdatert

NTNU er det første universitetet som gir klar beskjed om at det ikke blir noe utveksling til land utenfor Europa til høsten.

Det ble varslet av NTNU-ledelsen på universitetets intranett Innsida, melder Universitetsavisa.

«Det er per dags dato ikke mulig å få behandlet visumsøknad til mange land utenfor Europa. Flere av våre partnerinstitusjoner i disse landene har også valgt å kansellere all utveksling til høsten,» skriver de ifølge avisa.

Det vises også til at utveksling til andre kontinenter gjerne medfører store økonomiske utgifter, som reise og skolepenger.

«Utveksling til land utenfor Europa høsten 2020 avlyses dermed for å sikre forutsigbarhet og trygghet for våre studenter», skriver de. Det vil ikke være mulig å endre destinasjon, skriver avisa.

Før dette hadde Universitetet i Stavanger (UiS) varslet at de avlyste all utveksling til USA og Oseania høsten 2020.

Avventer en samlet beslutning

I motsetning til NTNU og UiS avventer de fleste institusjonene en samlet beslutning etter 1. mai. Det opplyser Oddrun Samdal overfor Khrono.

Viserektoren ved Universitetet i Bergen (UiB) er også leder for UHR-Utdanning, og koordinerer arbeidet i sektoren rundt høstens utveksling. Det sto på dagsorden i UHR-Utdanning i et møte 20. april, forteller hun.

— Det var også med tanke på hvor lenge kan vi utsette å ta en beslutning. Det kom fram at en del institusjoner var i ferd med å lande det som handler om utveksling til land utenfor Europa i disse dager, sier hun.

Det er ifølge Samdal bred enighet om å skaffe det man trenger av informasjon innen 1. mai og det vil bli tatt beslutninger om utveksling både til Europa og andre deler av verden etter dette.

— Departementet jobber nå med utgangspunkt i at de raskt skal kunne gi styringssignal med basis i smittevernsituasjonen slik man anser at den vil være høsten 2020.

Jobber med digital utveksling

Samdal viser til at man utenfor Europa vil trenge visum og legeerklæring.

— Det gjør at det er en større prosess å legge til rette for utveksling. Det er også en del institusjoner i både New Zealand og Australia som har meldt tilbake at de ikke vil ta imot studenter til høsten, noe som påvirker planleggingen her.

— Regner du den linja NTNU har lagt seg på som den mest sannsynlige også for andre?

Det er også en del institusjoner i både New Zealand og Australia som har meldt tilbake at de ikke vil ta imot studenter til høsten.

Oddrun Samdal, UiB

— Det er vanskelig å spå om framtida, men jeg tror vel kanskje det, gitt nasjonale signaler. Det er rimelig å anslå begrensninger på reisevirksomheten for resten av verden, om det skal kunne være mulig er Europa mest sannsynlig. Det er også mer tilgjengelig om vi får nye smittetopper og må få studentene hjem.

Hun forteller at de ved UiB nå jobber med å se om de kan få til digital utveksling.

— Vi vil se om vi kan dra i gang piloter, det jobbes blant annet med digitale utvekslingsmoduler for kinesiske samarbeidspartnere, der vi tenker vi kan åpne opp også for andre europeiske studenter.

Har utsatt stortingsmelding

Det reiser rundt 7 000 norske studenter på utveksling hvert år. Regjeringen har slått fast at de ønsker det skal være normalen og har satt mål om at hele 50 prosent skal dra på utveksling.

Denne våren skulle det egentlig bli lagt fram en stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet, men fra Kunnskapsdepartementet får Khrono opplyst at den inntil videre er utsatt til Stortingets høstsesjon.

Det har lenge vært klart at utvekslingen til høsten vil påvirkes av koronaepidemien.

— At utvekslingen vil kunne gå som ‘normalt’ anser BI som mindre sannsynlig, sa prorektor Bendik Samuelsen ved Handelshøyskolen BI til Khrono ved utgangen av mars.

— BI vurderer flere alternativer, hvor full avlysning er ett. Vi understreker at ingen beslutning er tatt, la han til.

Les mer om hva de sa om utveksling ved utgangen av mars her.

De færreste var like tydelige, men allerede da var det klart at flere vurderte alternativer.

— En kan se for seg at man vurderer enkelte regioner og land som åpne for utveksling, mens andre kanskje vil være i en situasjon vi av helse- og smittevernmessige hensyn verken vil sende studenter til eller motta studenter fra. Vi må være åpne for en ad hoc-tilnærming, det er viktig at vi ikke allerede nå går ut med bastante anbefalinger, sa direktør Harald Nybølet i Diku til Khrono.

Andre var inne på det samme.

Saken er oppdatert 4. mai med informasjon fra Universitetet i Stavanger.

Powered by Labrador CMS