Debatt Tillitsvalgte ved OsloMet

Tillitsbrudd fra Curt Rice

Etter 5 år som rektor på OsloMet, skulle man tro at Curt Rice visste hvordan man driver lønnsforhandlinger i staten. Det er ikke gjennom pressen.

Å bygge tillit tar tid, men å ødelegge tillit er fort gjort, skriver de 16 tillitsvalgte ved OsloMet.

Å bygge tillit tar tid, men å ødelegge tillit er fort gjort, skriver de 16 tillitsvalgte ved OsloMet.

Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Rektor Curt Rice begår et tillitsbrudd når han, i stedet for å følge gangen i lønnsforhandlinger avtalt mellom partene i staten, kommer med forhandlingsutspill i pressen og legger ord i munnen på tillitsvalgte som han ikke en gang har møtt i forhandlinger.

Dersom Rice ønsker å ha et godt forhold til fagforeningene på OsloMet, er ikke dette måten å gjøre det på. Å bygge tillit tar tid, men å ødelegge tillit er fort gjort.

De ansatte på OsloMet har gjort en stor innsats i koronatiden, og det er fint at Rice er enig i dette og ønsker at det bør gjenspeiles i lønningsposen. Men Rice uttaler seg som om det er arbeidsgiver alene som skal bestemme fordeling av lønnsmidlene.

Fordeling av lønnsmidler i staten er gjenstand for forhandlinger. At arbeidstakeres representanter, de tillitsvalgte, skal ha et sete ved bordet og forhandle om lønn, er en selvfølge og nedtegnet i tariffavtalene våre. Det skal vi være glade for. Norge er et godt land å leve i, noe trepartssamarbeid mellom stat, arbeidsgiver og arbeidstakere i stor grad har bidratt til.

Fakta

Innlegg signert tillitsvalgte fra 16 organisasjoner ved OsloMet

Norsk Tjenestemannslag, hovedtillitsvalgt Ingvild Nordang

Forskerforbundet, hovedtillitsvalgt Erik Dahlgren

Akademikerne, hovedtillitsvalgt Trude Sundtjønn

Parat, fung. hovedtillitsvalgt Ole Ivar Birkelund

Fellesorganisasjonen, tillitsvalgt Rolf Magnus Grung

NITO, tillitsvalgt Øystein Andersen

Norges Farmaceutiske Forening, tillitsvalgt Marthe Rambøl Bjørknes

Norsk Ergoterapeutforbund, tillitsvalgt Helen Bull

Norsk Fysioterapeutforbund, tillitsvalgt Hilde Lund Kordahl

Norsk Psykologforening, tillitsvalgt Margaret Ford

Norsk Radiografforbund, tillitsvalgt Eric Sundqvist

Norsk Sykepleierforbund, tillitsvalgt Hanne Morttjernet

Samfunnsviterne, tillitsvalgt Stuart Deakin

Skolenes Landsforbund, tillitsvalgt Anders Grydeland

Tekna, tillitsvalgt Trude Sundtjønn

Utdanningsforbundet, tillitsvalgt Aslaug Andreassen Becher

Dersom OsloMet har 20 millioner å avse, skal vi være med å finne gode løsninger for fordelingen, men da må partene følge spillereglene i tariffavtalene.

Lønnsforhandlinger på statlige arbeidsplasser skjer hovedsakelig på to måter, begge nedfelt i tariffavtaler som gjelder for alle ansatte:

 • Generelle lønnsforhandlinger etter punkt 2.5.1 i hovedtariffavtalen. Partene forhandler da om fordeling av en fast sum. Pengene kommer normalt fra det sentrale oppgjøret. Arbeidsgiver kan også skyte inn penger i potten.
 • Lønnsforhandlinger på særskilt grunnlag etter punkt 2.5.3. Partene forhandler da etter fastsatte vilkår. Pengene tas fra virksomhetens budsjett og har ikke en fastsatt ramme.

Ansatte kan levere krav på særskilt grunnlag (varig endring av stilling, ekstraordinær arbeidsinnsats m.m.). Dette skjer løpende gjennom året, og begge parter leverer krav. Det er derfor ikke noe spesielt i dette, og det er ikke rart at det har kommet inn mange krav det siste halve året. Når det er levert individuelle krav på særskilt grunnlag, plikter arbeidsgiver å forhandle kravene med de tillitsvalgte. Vi kan ikke sette til side bestemmelsene i hovedtariffavtalen, selv om det er koronatid.

Torsdag 22. oktober møtte fagforeningene til forhandlingsmøte med arbeidsgiver. Rektor var ikke til stede i møtet. Møtet var da allerede utsatt en gang av arbeidsgiver. I møtet var fagforeningene klare til å forhandle kravene som var kommet inn til 2.5.3-forhandlinger. På OsloMet forhandler vi slike krav i større runder 3–4 ganger i året. Andre forhandler slike krav løpende.

Arbeidsgiver var ikke klar til å forhandle alle kravene, og arbeidsgivers forhandlingsleder uttalte også at de trengte ytterligere avklaringer om de skulle legge penger i en pott. Det ble ikke lagt fram noe arbeidsgiverkrav om generelt tillegg til alle ansatte. Det ble så kalt inn til nytt møte 6. november.

Dagen etter går rektor ut i Khrono og sier at arbeidsgiver har landet på en sum som de vil bruke til et flatt tillegg, men at fagforeningene ikke vil gi en sum til alle, fordi de bare er opptatt av individuelle krav. Dette stemmer selvfølgelig ikke. Dette ville rektor ha visst, hvis han snakket med fagforeningene i stedet for å forsøke å forhandle i pressen.

Vi gjentar: Dersom arbeidsgiver har 20 millioner de vil fordele, så er vi klare til å forhandle. Vi håper det nå kan skje etter vanlige spilleregler. Dette var også tema på et møte mellom hovedsammenslutningene og HR-direktør på OsloMet mandag 26. oktober.

Disse har signert innlegget:

 • Norsk Tjenestemannslag, hovedtillitsvalgt Ingvild Nordang
 • Forskerforbundet, hovedtillitsvalgt Erik Dahlgren
 • Akademikerne, hovedtillitsvalgt Trude Sundtjønn
 • Parat, fung. hovedtillitsvalgt Ole Ivar Birkelund
 • Fellesorganisasjonen, tillitsvalgt Rolf Magnus Grung
 • NITO, tillitsvalgt Øystein Andersen
 • Norges Farmaceutiske Forening, tillitsvalgt Marthe Rambøl Bjørknes
 • Norsk Ergoterapeutforbund, tillitsvalgt Helen Bull
 • Norsk Fysioterapeutforbund, tillitsvalgt Hilde Lund Kordahl
 • Norsk Psykologforening, tillitsvalgt Margaret Ford
 • Norsk Radiografforbund, tillitsvalgt Eric Sundqvist
 • Norsk Sykepleierforbund, tillitsvalgt Hanne Morttjernet
 • Samfunnsviterne, tillitsvalgt Stuart Deakin
 • Skolenes Landsforbund, tillitsvalgt Anders Grydeland
 • Tekna, tillitsvalgt Trude Sundtjønn
 • Utdanningsforbundet, tillitsvalgt Aslaug Andreassen Becher
Powered by Labrador CMS