Høyere utdanning sett innenfra

Skal finne ut hvordan vitenskapelig ansatte egentlig har det

En forskergruppe ved Universitetet i Sørøst-Norge er i ferd med å rulle ut en ny studie, som vil kunne bidra til en mer nyansert debatt om blant annet kvalitet, ytringsfrihet og tillit i akademia.

Hilde Larsen Damsgaard er leder for det nye prosjektet ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Hilde Larsen Damsgaard er leder for det nye prosjektet ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Publisert Oppdatert

— Nå skal de vitenskapelig ansatte sette sine egne ord på hvordan de faktisk har det, sier Hilde Larsen Damsgaard til Khrono.

Damsgaard er dosent ved Institutt for pedagogikk og prosjektleder for merittering ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Hun er også primus motor for de nye forskningsprosjektet ved USN, som har fått navnet Høyere utdanning sett innenfra – vitenskapelig ansattes erfaringer og refleksjoner (HU-viten).

Fra de ansattes ståsted

Kort oppsummert er studien et kvalitativt forskningsprosjekt rettet mot vitenskapelig ansatte i høyere utdanning.

— Det skrives veldig mye om, og debatteres mye rundt kvalitet i høyere utdanning, og om ytringsfrihet og tillit i denne sektoren. Fra før har vi gode kvantitative undersøkelser som for eksempel underviserundersøkelsen og tidsbrukundersøkelsen, sier Damsgaard, før hun forteller litt om forskjellen på disse undersøkelsen og studien som nå skal iverksettes.

Målet er å skrive artikler som kan bidra til en mer nyansert debatt om blant annet kvalitet, ytringsfrihet og tillit i akademia.

Hilde Larsen Damsgaard, prosjektleder

— Selv om de som deltar i den førstnevnte riktig nok får svare utfyllende på noen spørsmål, er det fortsatt slik at de svarer på spørsmål som andre stiller dem. I vår studie er det opp til de vitenskapelig ansatte selv hva de vil trekke frem.

I beskrivelsen av undersøkelsen kan man lese at forskerne ved USN er opptatt av å belyse hvordan høyere utdanning ser ut fra de vitenskapelig ansattes ståsted.

Det er deres «stemmer», deres erfaringer og deres refleksjoner som er i fokus. Forskerne ønsker å finne ut mer om hvordan det er å være vitenskapelig ansatt, hva som preger arbeidshverdagen og hva som fremmer og eventuelt hemmer kvalitet i utdanningen.

— Vi er interessert i å finne ut hva som ligger bak tallene i de store kvantitative spørreundersøkelsene. Når tidsbrukundersøkelsen for eksempel viser at vitenskapelig ansatte jobber langt mer enn en ordinær arbeidsuke, er vi interessert i å finne ut mer om hvordan dette oppleves, forklart med de ansattes egne ord, sier Hilde Larsen Damsgaard.

Har prøvd ut undersøkelsen internt

Målet er å nå ut til så mange vitenskapelig ansatte som mulig. Forskningsgruppen har allerede prøvd ut undersøkelsen internt, på to ulike grupper med ansatte, og nå er de klare til å invitere vitenskapelig ansatte over hele landet til å delta på studien.

— Vi håper at mange vil være interessert i å delta. For å nå som mange som mulig, sender vi snart en e-post til alle dekaner med forespørsel om å videresende informasjon til de ansatte.

— Det er også mulig å delta ved å gå direkte inn på studiens nettside. Skjemaet vi har laget er veldig enkelt, ettersom vi vet at folk er presset på tid. Hovedvekten ligger på at de ansatte skal skrive en selvstendig tekst, forklarer Damsgaard.

— Folk skal få skrive om det de selv er opptatt av, og fremme sine egne refleksjoner, fortsetter prosjektlederen.

Anonymitet

Hun understreker at alt skjer anonymt, og at ingenting av det som skrives i skjemaene og som sendes inn vil kunne spores tilbake til de som deltar.

— Vi har vektlagt anonymitet. Vi skal for eksempel ikke vite hvor folk er ansatt, sier Damsgaard.

Undersøkelsen rulles ut i disse dager.

— Målet er at funn fra studien kan bidra til en mer nyansert debatt om blant annet kvalitet, ytringsfrihet og tillit i akademia.

— Det er som allerede sagt mye oppmerksomhet om slike temaer, men vi vil også ha frem de vitenskapelig ansattes egne erfaringer og tanker for å få et mer nyansert bilde av høyere utdanning. Dette er viktig kunnskap i videreutviklingen av høyere utdanning, avslutter Damsgaard.

Powered by Labrador CMS