Flere er funnet uskikket

Publisert - Sist oppdatert
Fra studiestart på høgskolen i Oslo og Akershus. Denne høgskolen har flest utdanninger som er inkludert i regelverket for vurdering av skikkethet, og hadde også flest tvilsmeldinger i 2016. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Fra studiestart på høgskolen i Oslo og Akershus. Denne høgskolen har flest utdanninger som er inkludert i regelverket for vurdering av skikkethet, og hadde også flest tvilsmeldinger i 2016. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Antall tvilsmeldinger om studenters skikkethet fortsetter å øke. Fra 2015 til 2016 økte tallet på studenter som ble funnet uskikket fra 2 til 4 på nasjonalt nivå.

Tirsdag skal representantskapet i Universitets- og høgskolerådet (UHR) blant annet behandle en sak om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, på initiativ fra Norsk studentorganisasjon (NSO).

Norske universiteter og høgskoler rapporterte for 2016 igjen et høyere antall tvilsmeldinger enn tidligere. Leder i NSO, Marianne Andenæs, mener dette er en positiv trend.

Økning i tvilsmeldinger

I 2012 kom det inn 75 tvilsmeldinger. dette var økt til 132 i 2015 og opp til 142 i 2016.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er den institusjonen med langt flest tvilsmeldinger.

I 2011 fikk HiOA inn 10 tvilsmeldinger, i 2016 var dette økt til 45.

HiOA er også den institusjonen med flest utdanninger som er inkludert i regelverket for skikkethet.

Les også: Disse utdanningene har vurdering av skikkethet

— Store mørketall?

— Vi ønsker selvsagt ikke tvilsmeldinger for tvilsmeldingers skyld, men når vi i så mange år har sett store forskjeller i antallet meldinger mellom institusjoner må man stille spørsmål ved om det er store mørketall, sier Marianne Andenæs og legger til:

— Derfor mener vi at et økt antall er et tegn på at institusjonene i større grad jobber med skikkethet, og det mener vi er positivt, sier hun.

Tidligere har NSO meldt en sak om skikkethet til utdanningsutvalget i UHR, «litt mer på detaljnivå». Tirsdagens behandling i representantskapet skal ifølge studentlederen være en mer overordnet tilnærming.

— Viktig med lik behandling

— Vi ser at det er problemer med prosessen rundt skikkethet, fra man leverer en tvilsmelding. Det er viktig med lik behandling og man skal ikke føle at man er dømt før prosessen i det hele tatt er satt i gang, sier hun, og fortsetter:

— Det er ganske få tvilsmeldinger og få saker, så vi vil løfte om informasjonen man gir er god nok, til både studenter og ansatte, og hva man kan gjøre for å sikre prosessene og like prosedyrer. Det skal ikke være ulikt fra institusjon til institusjon.

— Er dere bekymret for studentene som meldes tvil om?

— Vi er bekymret for at systemet ikke fungerer godt nok i dag. Forskriften ligger der, men vi er bekymret for at ikke alt fungerer i praksis.

Prosess fra tvilsmelding til sak for skikkethetsnemnda

I sakspapirene til UHR-møtet heter det blant annet fra NSO at: «Vi ønsker videre at representantskapet skal diskutere prosessen fra det leveres en tvilsmelding om en student frem til det blir en reell sak for skikkethetsnemnda. NSO er opptatt av at studentene det leveres tvilsmelding om skal møtes på en trygg og god måte.»

NSO beskriver at deres erfaring viser at studenters om får en tvilsmelding pås eg ofte føler at de allerede er dømt når de får melding om at det er levert inn en tvilsmelding på dem.

— Dette mener vi ikke er en bra praksis, da tallene viser at de aller fleste det meldes tvilsmelding om ender opp med å bli vurdert som skikket i den andre enden, beskriver NSO:

De ønsker seg en debatt i UHR på disse to punktene

 1. Hvordan kan man på overordnet nivå bedre informasjonen om hva skikkethetsvurdering er, samt prosessen rundt dette?
 2. Hvordan kan vi bedre de involverte partenes rettsvern? Og ikke minst opplevelsen av det å være en del av en særskilt skikkethetsvurdering?

Debatt om anonymitet

Sommeren 2016 ble de debatt i og rundt NSO om studenter som leverer inn tvilsmeldinger skal få lov å ha anonymitet eller ikke.

NSO uttalte at de ønsket anonymitet fram til det eventuelt ble en sak, mens studentledere eksempelvis på Høgskolen i Oslo og Akershus syntes dette var tvilsomt.

Les også:

— Vi ønsker at man skal kunne levere en tvilsmelding anonymt, til det eventuelt opprettes en sak. Ønsker ikke et system der folk er redd for represalier, blir hengt ut som den som sladrer eller blir syndebukk for dårlig miljø.

Velger også ny leder

UHR er samlet i Bergen mandag og tirsdag. Mandagen har vært viet til seminar om kvalitetsmeldingen. Tirsdag skal man blant annet diskutere skikkethet, men også velge ny leder for UHR.

Innstillingen fra valgkomiteen er at det er Mari Sundli Tveit, rektor på Norges miljø- og bioteknologiske universitet (NMBU), som skal bli ny leder for organisasjonen.

Fakta

Skikkethet 2012-16

Nasjonalt:

19 institusjoner rapporterer at de har hatt saker knyttet til skikkethet i 2016, mot 21 i 2015 og 12 institusjoner i 2014.

Tvilsmeldinger:

 • 2016: 142
 • 2015: 132
 • 2014: 83
 • 2013: 85
 • 2012: 75

I skikkethetsnemnda

 • 2016: 7
 • 2015: 5
 • 2014: 8
 • 2013: 3
 • 2012: 6

Disse hadde saker i nemnda i 2016:

 • Universitetet i Oslo
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Bergen
 • Høgskolen i Sogn og Fjordane
 • Høgskolen i Østfold

Utestengelse:

 • 2016: 4
 • 2015: 2
 • 2014: 2
 • 2013: 1
 • 2012: 4

​Se også: Khrono har satt sammen tallene fra de ulike institusjonene til og med 2015, og tabellen finner du her.

Høgskolen i Oslo og Akershus:

HiOA-tall 2011-2016 (tvilsmeldinger):

 • 2016: 45
 • 2015: 55
 • 2014: 35
 • 2013: 32
 • 2012: 29
 • 2011: 10

Kilde: Skikkethetsrapporter sendt inn til norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste (NSD)/Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) og UHR

Fakta

Om skikkethet

Ansvaret for å vurdere kandidatenes skikkethet ligger i sin helhet på de høyere utdanningsinstitusjonene.

På bakgrunn av skikkethetsnemndas innstilling fatter klagenemnda vedtak om at en student ikke er skikket.

Grunnlaget for vurderingen finnes i lov om universiteter og høyskoler § 4 – 10. Skikkethetsvurdering er definert slik:

 • Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell.
 • En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.

Kilde: St. Meld. 13 (2011–2012)

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning finner du her. 

Studieplan. Studentene ved Universitetet i Oslo og i Bergen er tregere enn alle andre studenter i Norge. Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen tror nytt lovforslag kan være til hjelp.

Eksamen. Studenters rettigheter blir styrket, mener regjeringspartiene. De sender nye lovforslag for eksamen til endelig behandling til Stortinget. Samtidig vil man ha en vurdering av om det skal bli obligatorisk med video-opptak av muntlig eksamen.