Vil la studenter varsle anonymt

PublisertTorsdag, 7. juli 2016 - 19:59-OppdatertFredag, 8. juli 2016 - 11:06
-- Vi ønsker at man som student skal kunne melde tvilsmeldinger anonymt, fram til det eventuelt blir opprettet sak, sier nytiltrådt leder i Norsk studentorganisasjon, Marianne Andenæs.
(U)skikket. Norsk studentorganisasjon mener antallet tvilsmeldinger og skikkethetsvurderinger er altfor lavt, og vil la studentene melde hverandre anonymt.

Bare ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er det mellom 10.000 og 11.000 studenter som er omfattet av skikkethetsvurdering. Det ble meldt 55 tvilsmeldinger i 2015, og av disse var det bare én som ble funnet uskikket, den første på HiOA noensinne.

Nasjonalt ble det meldt bare 155 tvilsmeldinger og totalt tre funnet uskikket.

Leder for Norsk studentorganisasjon, Marianne Andenæs, er redd for at mange bare veiledes ut fra studiet.

— Skikkethet er ikke det samme som en faglig vurdering. Eksamen gjelder for fag, ved skikkethet vil vi at det skal følges opp ordentlig, sier hun.

For få saker

Andenæs mener det generelt er for få skikkethetssaker, og for få tvilsmeldinger, og at der det først èr tvilsmeldinger opprettes for få saker.

— Vi ser det som problematisk at studenter blir veiledet ut heller enn å få en ordentlig behandling gjennom nemnden. Når det ikke blir skikkelig registrert i et system vil man ikke kunne se dem, og studenter som blir veiledet ut kan enkelt søke på andre typer studier som stiller samme krav til skikkethet andre steder, sier hun.

Vern om varslere

NSO-lederen fremhever to tiltak som hun mener vil løfte skikkethetsvurderingen på høgskoler og universiteter.

— Vi ønsker at man som student skal kunne melde tvilsmeldinger anonymt, fram til det eventuelt blir opprettet skikkethetssak. Slik får man senket terskelen, og skaper trygge rammer for dem som ønsker å varsle, sier hun.

Andenæs sier at dette handler om å verne varslere, og viser til at ansatte har langt bedre lovverk rundt seg enn studenter.

— Det samme gjelder for studenter i saker som forskningsfusk, læringsmiljø eller ved seksuell trakassering. Det er viktig å ha vern om varsling, sier hun og viser til at studentombudene har påpekt det samme.

Studentombud ser fordelen

Anita Tøien Johansen (bildet) er studentombud ved HiOA og ser fordelen som ligger i at muligheten til å levere tvilsmeldinger anonymt kan føre til at flere tør å varsle, og at det da vil bli flere skikkethetsvurderinger.

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

— Jeg skjønner hvorfor NSO tenker at dette er bra, sier hun og fortsetter:

— Ulempen er at det da også vil kunne komme tvilsmeldinger om forhold som studenten ikke vil kunne uttale seg om, fordi meldingen er anonym. Dersom meldingene skal anonymiseres kan det hende at såpass mye blir borte at årsaken for tviler ikke kan identifiseres, særlig når tvilsmeldingen handler om enkelttilfeller.

Større fare for mobbing

— Faren for mobbing, hevn eller at tvilsmeldinger leveres som følge av konflikter blir større dersom man åpner for anonymitet. En annen løsning kan være at man bygger opp systemer slik at studentene som ønsker å varsle føler seg sikret på andre måter, som for eksempel gjennom studentombudsordningen, sier hun.

Johansen forklarer at studentombudet kan være en person som man kan snakke med om saken med helt anonymt, få veiledning om hvordan man eventuelt skriver tvilsmelding, og få informasjon om potensielle konsekvenser det kan få.

Enig i etterlysning

I saken om at flere skal sjekkes for skikkethet stiller institusjonsansvarlig for skikkethet på HiOA, Kari Kildahl, spørsmål ved hvorfor eksempelvis helsesøster, barnepleier eller kreftsykepleier ikke ble inkludert i utvidelsen av ordningen. NSO er enig i at ordningen burde gjelde generelt:

— Vi mener at skikkethetsforskriften skal omfatte utdanninger hvor kandidatene kommer i kontakt med særlig sårbare og utsatte samfunnsgrupper, og at den skal omfatte etter- og videreutdanning, sier Marianne Andenæs.

Hun trekker også fram at det kan være utfordringer på utdanningsinstitusjonene som står i veien for en sterkere satsning på skikkethet, og vil derfor få på plass sentrale ressurser:

— Vi vil ha en nasjonal skikkethetspott slik at det i alle fall ikke står på ressursene i vurderingen av studentenes skikkethet, avslutter hun.

 

Fakta

Skikkethet 2015

  • Tre studenter (to fra sykepleie og en lærerstudent) ble utstengt fra utdanningene sine i 2015 som følge av skikkethetsvurdering. 
  • Disse studerte ved Universitetet i Oslo, Diakonhjemmet høgskole og Høgskolen i Oslo og Akershus. 
  • Det ble rapportert rundt 155 tvilsmeldinger samlet i landet. 55 av disse var ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 
  • HiOA er den utdanningsinstitusjonen i landet som har flest studenter i fag som ligger under skikkethetsvurderingen, et sted mellom 10.000 og 11.000 studenter. 

Fra tvil til sak

Saksgangen når en student havner til vurdering om hun eller han er skikket starter med at det blir sendt inn en tvilsmelding. Både studieledere, lærere og medstudenter kan sende inn tvilsmeldinger på studenter. Tvilsmeldinger skal behandles av skikkethetsansvarlig på institusjonen.

Når tvilsmelding taes til følge, blir studentene varslet skriftlig og kalt inn til en vurderingssamtale. I alle vurderingssamtaler er studieleder/instituttleder og referent fra utdanningen med.

Hvis studenten ikke slutter gjennom å bli veiledet ut, og institusjonen mener studenten ikke er skikket, først da vil saken sendes til en skikkethetsnemnd.

Kilde: HiOA

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fakta

Skikkethet 2015

  • Tre studenter (to fra sykepleie og en lærerstudent) ble utstengt fra utdanningene sine i 2015 som følge av skikkethetsvurdering. 
  • Disse studerte ved Universitetet i Oslo, Diakonhjemmet høgskole og Høgskolen i Oslo og Akershus. 
  • Det ble rapportert rundt 155 tvilsmeldinger samlet i landet. 55 av disse var ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 
  • HiOA er den utdanningsinstitusjonen i landet som har flest studenter i fag som ligger under skikkethetsvurderingen, et sted mellom 10.000 og 11.000 studenter. 

Fra tvil til sak

Saksgangen når en student havner til vurdering om hun eller han er skikket starter med at det blir sendt inn en tvilsmelding. Både studieledere, lærere og medstudenter kan sende inn tvilsmeldinger på studenter. Tvilsmeldinger skal behandles av skikkethetsansvarlig på institusjonen.

Når tvilsmelding taes til følge, blir studentene varslet skriftlig og kalt inn til en vurderingssamtale. I alle vurderingssamtaler er studieleder/instituttleder og referent fra utdanningen med.

Hvis studenten ikke slutter gjennom å bli veiledet ut, og institusjonen mener studenten ikke er skikket, først da vil saken sendes til en skikkethetsnemnd.

Kilde: HiOA

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Studiestart. Du har en viktig stemme og den må du bruke. Bruk den under stortingsvalget i høst og bruk den ved din institusjon og ved ditt lokale studentdemokrati, oppfordrer student på Høgskolen i Oslo og Akershus, Martine Gjerde.  
Meninger · Kjolestunt. Om kjolestuntet til studentleder Gjermund Kvernmo Langset bidrar til noe mer avhenger av om Norsk studentorganisasjon tør å snakke om de faktiske utfordringene til mange såkalte «ikke-binære», skriver Karoline Skarstein i dette innlegget. 
Meninger · Studiestart. Politiutdanningen skal forberede studentene på oppgaver som vi i dag ikke kjenner helt til, skriver rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen. 

Karriere

Campus

Samfunn