Debatt Dekaner ved Universitetet i Oslo

På tide å åpne lesesalene!

Vi oppfordrer regjeringen til å lytte til FHIs råd om å lempe på restriksjonene og gi studenter tilgang til campus og lesesaler, skriver sju dekaner ved Universitetet i Oslo.

Det er øde på universitetet. Dekanene på Universiteter og Oslo mener det er på tide å åpne campus og lesesalene.
Det er øde på universitetet. Dekanene på Universiteter og Oslo mener det er på tide å åpne campus og lesesalene.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

(Navn på forfatterne nederst i innlegget.)

I snart ett år har våre studenter vist en formidabel evne til å tilpasse seg en svært krevende studiesituasjon. De er ikke alene i det, men vi som har ansvaret for dem og deres læring, vet at dette koster. Vi er oppriktig urolige for langstidseffektene det har for læringsmiljøet at campus og lesesaler nå er stengt.

Selv om lærere har lagt til rette for digital undervisning, er læringsmiljøet blitt svekket. Å studere og lære handler ikke bare om det som skjer i undervisningssituasjonen mellom lærer og student, men også om kontakten mellom studentene. Digital undervisning kan ikke erstatte læringen som skjer i de fysiske møter. Studenter lærer av andre studenter gjennom lange dager på lesesalen, hvor man kan sitte side om side i stillhet eller i stille utveksling av spørsmål og problemer knyttet til pensum. Lesesalen er også et sted for å bli kjent og finne tilhørighet, noe som påvirker læring positivt. Nå er lesesalene stengt, og studentene er kastet ut av campus. Det virker unødvendig all den tid biblioteker og kafeer får holde oppe.

Vi er oppriktig urolige for langstidseffektene det har for læringsmiljøet at campus og lesesaler nå er stengt.

Dekanene ved Universitetet i Oslo

Vi har hatt et strengt smittevernregime på UiOs lesesaler og arealene omkring. Det har vært nødvendig å reservere plass på lesesalen på forhånd. Bare UiO-studenter har kunnet gjøre det. Annenhver plass har vært i bruk, noe som har sikret god avstand og begrensning av antall studenter. I fjor viste studentene gang på gang at de evnet å kombinere åpenhet med smittevern. De har vært eksemplariske i overholdelsen av smittevernregler. Trass i det store antall studenter vi har på UiO, har vi ikke hatt smittespredning som kan knyttes til campus.

Vi er bekymret for følgene av nåværende nedstengning. Studiebarometeret forteller om økt ensomhet, motivasjonstap og dårligere læringsutbytte under korona. Et flertall har ikke gode arbeidsforhold hjemme. Vi er seks uker inne i semesteret og frykter at mange ikke har kommet godt i gang med studiene. Det er vanskelig å skape god læringsstruktur, når forflytningen mellom forelesninger skjer på zoom og man selv sitter på samme sted på hybelen. Lesesalen er derfor viktig for å gjennomføre studiene og for å skape studieglede. For studentene som begynte i høst, er tilknytningen til studiested svak som følge av koronatiltakene, og nå blir den enda svakere. Det vil bli vanskelig å hente inn et helt semester, om lesesalene forblir stengt til påske. Så lenge kan vi ikke vente!

I tillegg til styrket læringsutbytte, tror vi åpen campus har positive helsemessige og samfunnsøkonomiske effekter. Dagens studenter er samfunnets fremtid. Vi anerkjenner selvsagt at de strenge tiltakene har vært nødvendige også av hensyn til studentene selv og smittespredningen generelt. Situasjonen nå bør likevel gi rom for en gradvis gjenåpning, i samsvar med Folkehelseinstituttets (FHIs) anbefaling. Vi oppfordrer derfor regjeringen til å lytte til FHIs råd om å lempe på restriksjonene og gi studenter tilgang til campus og lesesaler.

Forfatterne er dekaner ved Universitetet i Oslo: Ragnhild Hennum, dekan ved Det juridiske fakultet, Ivar Prydz Gladhaug, dekan ved Det medisinske fakultet, Frode Helland, dekan ved Det humanistiske fakultet, Solveig Kristensen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Tiril Willumsen, dekan ved Det odontologiske fakultet, Rita Hvistendahl, dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Aud V. Tønnessen, dekan ved Det teologiske fakultet.

Powered by Labrador CMS