Styremøte ved Høgskulen i Volda, der tre av fire eksterne medlemmer er nye fra 1. august. Skjermdump fra Youtube
Styremøte ved Høgskulen i Volda, der tre av fire eksterne medlemmer er nye fra 1. august. Skjermdump fra Youtube

Lite kulturelt mangfold i nye styrer

Nye styrer. Én av styrelederne ved de ni universitetene og høgskolene som får nye styrer fra 1. august kommer fra næringslivet; de andre er fra offentlig sektor. Fem varaer og et fast medlem med er kommet inn etter at mer kulturelt mangfold i styrene ble etterlyst.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For å sikre seg tilstrekkelig mangfold blant styrekandidatene, ba Kunnskapdepartementet i vår Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om forslag til kandidater med innvandrerbakgrunn til styrene. IMDi foreslo 10 navn, og av disse har fem havnet som varamedlemmer til styrene.

Fakta

Ni nye styrer ved universiteter og høgskoler fra 1. august

Disse styrene er nye fra 1. august. Dette er styremedlemmene som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. I tillegg kommer representanter valgt av ansatte og studenter.

OsloMet:

 • Styreleder Trine Syvertsen, medieprofessor ved Universitetet i Oslo
 • Trym Holter. forskningsleder ved SINTEF Digital.
 • Laila Bokhari, forskerbakgrunn og politisk erfaring, student ved Harvard Kennedy School of Government.
 • Jens Erik Mogensen, prodekan for utdannelse ved Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet (KU).
 • Vara for eksterne: Aud Hansen (direktør helse og sosial, Asker kommune) og Ivar H. Kristensen (adm.dir i Virke)

I tillegg valgte representanter for ansatte og studenter

Universitetet i Sørøst-Norge:

 • Styreleder Tore Isaksen, rådmann i Ringerike kommune (ny)
 • Kristin Saga regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark (gjenoppnevnt)
 • Tine Rørvik er direktør for sirkulærøkonomi i SCG Chemicals (gjenoppnevnt)
 • Mogens Rysholt Poulsen, dekan ved Det ingeniør- og naturvidenskapelige fakultet på Aalborg Universitet (ny)

Varamedlemmer er Javad Mushtaq, direktør i Nordic Impact Investment Katapult og Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Universitetet i Stavanger:

Styreleder Anne Marit Panengstuen, påtroppende adm.dir i Nortura (ny)

 • Eskild Holm Nielsen, innovasjonssjef på Aalborg Universitetshospital og leder av Region Nordjyllands innovasjonsenhet Idéklinikken .
 • Janne Johnsen, tidligere fylkesordfører i Rogaland og nåværende gruppeleder for Høyre i fylkestingsgruppen.
 • Tom Hetland, freelance/kommentator i Stavanger Aftenblad, tidligere sjefredaktør i samme avis.(ny)

Varamedlem er Yuhong Hermansen, styreleder og majoritetseier i Det Stavangerske Dampskibsselskap (ny).

Høgskulen på Vestlandet:

Styreleder: Arvid Hallén, tidligere direktør i Forskningsrådet, nå seniorrådgiver ved OsloMet

 • Aina Berg er konserndirektør i forskningsinstituttet NORCE
 • Trond Ueland fra Førde er kommunalsjef i Førde kommune
 • Hege Økland, adm.dir. i klyngen NCE Maritime CleanTech (ny)

Varamedlemmer er investor Arvid Andenæs og Kristine Kopperud Timberlid, internasjonaliseringsrådgiver, Innovasjon Norge Vestland

Ved de følgende er rektor valgt og dermed også styreleder:

Universitetet i Agder:

Styreleder: rektor Sunniva Whittaker

 • Tom Fidjeland, direktør Camerom Sense, Kristiansand
 • Solveig Løhagen, advokat i Wigemyr og Co DA i Kristiansand
 • Lars Petter Maltby, teknologidirektør i Eyde-klyngen og daglig leder i Eyde Innovation Center.
 • Professor Hanne Kathrine Krogstrup ved Aalborg Universitet
 • Varamedlemmer: Kari Jussie Lønning, fagdirektør i Den norske legeforening og Joseph Salomonsen, seniorrådgiver i Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kunsthøgskolen i Oslo:

Styreleder: rektor Måns Wrange

 • Anna Lindal, frilanser tilknyttet Operahøgskolan ved Stockholms Konstnerlige Høgskole
 • Morten Gjelten, direktør for Norsk teater- og orkesterforening.
 • Gunn Elin Bjørneboe, nylig avgått universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo, nå er spesialrådgiver samme sted.(ny)
 • Per Magnus Sandsmark, direktør i Nynorsk kultursentrum (ny)
 • Varamedlemmer: Lubna Jaffery, seniorrådgiver i IMDi Vest og Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere. (nye)

Høgskulen i Volda:

Styreleder: rektor Johann Roppen

 • Roar Tobro, leder avdeling for virksomhetsstyring ved NTNU (ny)
 • Inger Østensjø, prosjektleder i Stavanger kommune
 • Geir Terje Ruud, utviklingsdirektør NTB (ny)
 • Bodil Palma Hollingsæter, spesialrådgiver Innovasjon Norge Møre og Romsdal (ny)
 • Varamedlemmer er jurist Ingunn Granberg Hestnes i Ulstein kommune og professor Knut Hellland ved Universitetet i Bergen

Høgskolen i Molde:

Styreleder: rektor Steinar Kristoffersen

 • Berit Brendskag Lie, regionvegsjef i Statens vegvesen Region midt
 • Hilde Aspås fra Molde, daglig leder for iKuben
 • Pål Farstad fra Kristiansund, senior bedriftsrådgiver i Triangel Consulting AS (ny)
 • Haakon Bryhni, professor ved Simula (ny)
 • Varemedlemmer Gro Holst Volden, forskningssjef for Bygg og miljøteknikk ved NTNU, og Ali Rana, direktør for Digital and Agile Transformation i PA Consulting Group.(nye)

Samisk høgskole:

Styreleder: rektor Laila Susanne Vars

 • Ellen Inga O. Hætta, rektor Samisk videregående skole og reindriftsskole
 • Petter Drefvelin, konfliktmekler i Oslo og Akershus
 • Varamedlem er Hanna Outakoski, universitetslektor Umeå Universitet

De fem er Lubna Jaffery ved Kunsthøgskolen i Oslo, Joseph Salomonsen ved Universitetet i Agder, Javad Muhstaq ved Universitetet i Sørøst-Norge, Youhong Hermansen ved Universitetet i Stavanger og Ali Rana ved Høgskolen i Molde.

I tillegg har Laila Bokhari blitt oppnevnt som fast medlem av styret ved OsloMet. Hun har forskerbakgrunn og politisk erfaring, og er student ved Harvard Kennedy School of Government.

Kjønnsbalansen er god

Av de fire styrelederne Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nå er det to menn og to kvinner; Arvid Hallén ved Høgskulen på Vestlandet og Tore Isaksen ved Universitetet i Sørøst-Norge, og Trine Syvertsen ved OsloMet og Anne Marit Panengstuen ved Universitetet i Stavanger.

Hvis man tar med de fem institusjonene med valgt rektor, som skal ha nye styrer, er det i alt fem menn og fire kvinner som er styreledere.

Varierende fra næringslivet

Næringslivet er varierende representert i de nye styrene som er oppnevnt ved universiteter og høgskoler fra 1. august. I det nye styret ved OsloMet, er varamedlem Ivar H. Kristensen, som er adm.dir. i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, den eneste fra den delen av samfunnslivet.

I styret ved Universitetet i Agder er derimot næringslivet godt representert, med tre av de fire eksternt oppnevnte representantene.

Equinor ut i Stavanger

Universitetet i Stavanger hadde selv foreslått at både Eimund Nygaard i Lyse Energi og Siri Espedal Kindem i Equinor skulle få en ny periode i styret, men ingen av dem ble gjenoppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

I stedet fikk UiS denne uken avtroppende Siemens-direktør og påtroppende Nortura-direktør Anne Marit Panengstuen som styreleder.

Ellers er det ingen fra næringslivet i styret, bortsett fra varamedlem Yuhong Hermansen, som er styreleder og majoritetseier i Det Stavangerske Dampskibsselskap.

Rådmann Tore Iversen i Ringerike kommune er oppnevnt til styreleder på Universitetet i Sørøst-Norge. Foto: Gaute B. Iversen, Ringerike kommune
Rådmann Tore Iversen i Ringerike kommune er oppnevnt til styreleder på Universitetet i Sørøst-Norge. Foto: Gaute B. Iversen, Ringerike kommune

Les også: Nytt styre ved UiS er klart

Direktør trakk seg som styreleder

Ved Universitetet i Sørøst-Norge var først administrerende direktør Sverre Gotaas ved Herøya industripark oppnevnt som styreleder, men han trakk seg på grunn av for stor arbeidsmengde. I stedet fikk USN rådmann i Ringerike kommune , Tore Isaksen, som styreleder. I styret er det sitter ellers Kristin Saga, regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark og Trine Rørvik, direktør i SCG Chemicals, mens Javad Mushtaq, direktør i Nordic Impact Investment Katapul, er varamedlem.

Ved OsloMet er det ingen fra næringslivet, bortsett fra varamedlem Ivar H. Kristensen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, og dessuten styremedlem Trym Holter, som er forskningsleder i Sintef Digital og har jobbet med startuper med multinasjonale selskaper.

Ved Høgskulen på Vestlandet er det Hege Økland som representerer næringslivet. Hun er administrerende direktør i klyngen NCE Maritime CleanTech. Dessuten er investor Arvid Andenæs varamedlem og det er også Kristine Kopperud Timberlid, som er internasjonaliseringsrådgiver, Innovasjon Norge Vestland. Ellers sitter konserndirektør i forskningsinstituttet NORCE, Aina Berg i styret.

Tre fra næringslivet i Agder-styret

Universitetet i Agder har tre styrerepresentanter fra næringslivet. Tom Fidjeland er direktør Cameron Sense i Kristiansand og er gjenoppnevnt. Dessuten kommer advokat Solveig Løhagen i Wigemyr og Co DA i Kristiansand inn i styret og det gjør også Lars Petter Maltby, teknologidirektør i Eyde-klyngen og daglig leder i Eyde Innovation Center.

Les også: Nye styremedlemmer til to universiteter og en høgskole

Ved Høgskulen i Volda er Bodil Palma Hollingsæter ny i styret. Hun har vært direktør for Innovasjon Norge Møre og Romsdal og er nå spesialrådgiver. Hun er også nestleder i styret i Teknika AS – et større elektroselskap basert i Molde og i styret til Komplett bank AS. Dessuten er utviklingsdirektør Geir Terje Ruud i NTB oppnevnt.

Bedriftsrådgiver og regionvegsjef

Ny i styret ved Høgskolen i Molde er Pål Farstad, som er senior bedriftsrådgiver i Triangel Consulting AS. Dessuten er Berit Brendskag Lie, som sitter i styret i dag, regionvegsjef i Statens vegvesen Region midt, mens den andre eksterne som fortsetter en periode til er Hilde Aspås, som er daglig leder for iKuben, et regionalt industrinettverk som koordinerer aktiviteter mellom industribedrifter, FoU- og utdanningsmiljøene og virkemiddelapparatet.

Varamedlem til styret i Molde er Ali Rana, direktør for Digital and Agile Transformation i PA Consulting Group.

Partner i arkitektfirmaet Snøhætta, Kjetil Trædal Thorsen, ble oppnevnt til styret ved Kunsthøgskolen i Oslo i mai, men har trukket seg. Foreløpig er ingen erstatter oppnevnt.

Og ved Samisk høgskole er det ingen næringslivsrepresentanter i det nye styret.

8 rektorer fra 1. august

Av de ni universitetene og høgskolene som har fått oppnevnt nye styrerepresentanter, er det sju som også starter på en ny rektorperiode 1. august. I tillegg får NMBU ny rektor, etter at Mari Sundli Tveit sluttet midt i perioden.

Ved OsloMet er Curt Rice for lengst ansatt for en ny periode, mens ved Universitetet i Stavanger er Klaus Mohn den første ansatte rektoren etter at universitetet byttet ledelsesmodell.

Ved Universitetet i Agder er Sunniva Whittaker valgt til ny rektor, ved Kunsthøgskolen i Oslo er Måns Wrange valgt og ved Samisk høgskole er Laila Susanne Vars den nye rektoren.

Dessuten er Johann Roppen ved Høgskolen i Volda gjenvalgt for en ny periode, og det samme gjelder Steinar Kristoffersen, som er valgt til ny rektor ved Høgskolen i Molde, etter å ha hatt jobben i to år.

USN og HVL ved årsskiftet

Både Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Sørøst-Norge har fått nye styrer fra 1. august, men inneværende rektorperiode utløper først ved årsskiftet.

Ved Høgskolen i Innlandet skal det oppnevnes nytt styre fra 1. januar, men rektor Kathrine Skrettings rektorperiode utløper 1. mai neste år.

Baardsen overtar etter Sundli Tveit

Og ved NMBU er Sjur Baardsen ansatt som ny rektor fra 1. august og to år framover. Han overtar etter Mari Sundli Tveit som slutter midt i perioden for å begynne i NHO.

Av de åtte nye rektorene som starter rektorperioden sin fra 1. august er det dermed to kvinner og seks menn.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS