Professor i produktdesign ved OsloMet, Astrid Skjerven, skriver noe ironisk om det hun mener er den ideelle løsningen på OsloMets lokaliseringsproblem. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Professor i produktdesign ved OsloMet, Astrid Skjerven, skriver noe ironisk om det hun mener er den ideelle løsningen på OsloMets lokaliseringsproblem. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

La Campus Kjeller og Regjeringskontorene bytte plass!

Campus Kjeller. Hva kunne vel ikke et samlokalisert fakultet for nettopp kunst, teknologi og design få ut av restene av Regjeringskvartalet, inklusive bevaring av Y-blokka? Tverrfaglighet i høyeste potens, skriver professor Astrid Skjerven ironisk.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I flere år har lokaliseringen av Campus Kjeller ved OsloMet vært under utredning, noe som har medført lange interne diskusjoner og store administrative kostnader. Nybygg og flytting til Lillestrøm var lenge det heteste alternativet fra ledelsens side, mens de som representerte Kjeller hevdet at å bli værende på Kjeller var det beste og rimeligste alternativet.

Hovedargumentet var at en flytting sannsynligvis ville medføre en dramatisk nedskjæring av arealer, spesielt Institutt for produktdesigns verkstedslokaler, som anses som en kjerne i undervisningsvirksomheten. Det har også vært argumentert med mulighet for samarbeid med Forskningsparken på Kjeller, som hittil ikke har medført særlige synergier, og for å danne at forskningssenter for teknologi eller helse.

En britisk kollega hevder at det å bli værende på Kjeller kan sammenlignes med Brexit, som han i likhet med de fleste av oss anser som en løsning uten fremtid.

Når saken igjen er blitt hyperaktuell, skyldes det styrets omstridte beslutning om å samle Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) i Oslo. Argumentet er først og fremst å styrke tverrfaglighet og faglige synergier på fakultetet. Trolig medfører det også store kostnader å opprettholde administrative og velferdsmessige fellestilbud.

Det er heller ikke i samsvar med OsloMets satsning på bærekraftige løsninger. Protestene er høye, spesielt fra det nevnte instituttets side. Men for første gang har også andre stemmer kommet til. Tverrfaglighet er etter hvert blitt et grunnleggende faglig kriterium. Dette krever tett forsknings- og undervisningsmessig samarbeid.

De faglige synergiene på fakultetet har hittil vært beskjedne, noe som skyldes faglig ulikhet, forskjellig kultur, men også den lange avstanden mellom Kjeller og Oslo. Merkelig nok er ikke et eventuelt samarbeid med institutter utenfor TKD, ikke minst OsloMets forskningsinstitutter, blitt trukket inn i diskusjonen. Den faglige profilen og kompetansen på disse instituttene utgjør et stort utnyttelsespotensiale, noe som de eksisterende kimene til samarbeid viser.

Campus Kjeller ligger på et relativt avsidesliggende område utenfor Lillestrøm. Infrastrukturen er svært dårlig, og for dem som ikke bor i nærheten tar det lang tid å komme på jobb eller til studier. Til tross for mange spennende aktiviteter, er det få som finner veien dit. Utstillinger, møter, seminarer og lignende foregår som regel i Oslo.

For potensielle søkere til studiet, er trolig urban og sentral beliggenhet og mulighet for integrasjon i et mangfoldig studiemiljø viktigere enn gode verkstedsforhold og store klasserom. Nåværende studenter etterspør i økende grad undervisningssamarbeid med andre institutter. Boligforholdene på Åråsen er heller ikke noe å rope hurra for. Et planlagt tverrfaglig PhD-studium ved TKD i samarbeid med et av forskningsinstituttene, vil ytterligere nødvendiggjøre en samlokalisering.

En britisk kollega hevder at det å bli værende på Kjeller kan sammenlignes med Brexit, som han i likhet med de fleste av oss anser som en løsning uten fremtid.

Hvordan de arealmessige problemene skal løses ved en eventuell samlokalisering, er foreløpig ikke avklart. Kravet til store verkstedslokaler er en utfordring, både plassmessig, teknisk og økonomisk. Et samarbeid med andre høyskoler i Oslo kunne kanskje løse noen av de økonomiske problemene. Men først og fremst er det plassen som er avgjørende.

Hvilke lokaliseringsmuligheter finnes det i Oslo? Veterinærhøgskolens tidligere lokaler utgjør en mulighet. Den omseggripende butikkdøden åpner for tilgang til sentrale lokaler i et helt annet omfang enn tidligere. Det foregår også andre planer i sentrum som det kan være verd å se nærmere på.

Til tross for den rådende distriktspolitikken, er det påtagelig at en utflytting av Regjeringskontorene aldri har vært på tale. Vi blir daglig pepret med informasjon om hvor hårreisende store summer det vil koste å bygge opp nytt regjeringskvartal på tuftene av det gamle, og hva det vil medføre av kulturmessig vandalisering.

På Kjeller vil en ha mulighet til å bygge noe helt nytt på et stort område der de sikkerhetsmessige kravene enklere kan ivaretas. Og hva kunne vel ikke et samlokalisert fakultet for nettopp kunst, teknologi og design få ut av restene av Regjeringskvartalet, inklusive bevaring av Y-blokka? Tverrfaglighet i høyeste potens.

Powered by Labrador CMS