— «Professor emeritus» betyr ordrett «en som ikke lenger har som yrke eller tjener penger på å være professor». Det gjør ikke jeg. skriver avskjedigede historieprofessor Arnved Nedkvitne i et innlegg. Foto: Rolv Christian Topdahl/Scanpix
— «Professor emeritus» betyr ordrett «en som ikke lenger har som yrke eller tjener penger på å være professor». Det gjør ikke jeg. skriver avskjedigede historieprofessor Arnved Nedkvitne i et innlegg. Foto: Rolv Christian Topdahl/Scanpix

Avskjedigede professorer får ikke kalle seg «professor emeritus»

Professor-krangel. Kunnskapsdepartementet truer med bøter for feil bruk av professortittel. De avskjedigede professorene, Nils Rune Langeland og Arnved Nedkvitne, ønsker å kalle seg «professor emeritus ». Departementet sier nei.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den tidligere historieprofessoren ved Universitetet i Oslo, Arnved Nedkvitne, mener han har rett til å kalle seg professor emeritus etter at han ble pensjonist. Ifølge Uniforum har Kunnskapsdepartementet nylig sagt nei til dette i brev til Nedkvitne selv.

Også etter at den tidligere historieprofessoren, Nils Rune Langeland, bestemte seg for ikke å anke dommen som slo fast at Kunnskapsdepartementet og Universitetet i Stavanger hadde rett til å avskjedige han, sa Langeland til Khrono at han ville begynne å kalle seg «professor emeritus».

Ifølge universitets- og høyskoleloven er professor en vernet tittel og det heter blant annet: «Den som er avskjediget eller fradømt sin stilling, har ikke rett til å bruke vernet tittel».

Nils Rune Langeland og advokat Kjell M. Brygfjeld (i forgrunnen) før rettssaken i desember 2018. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Nils Rune Langeland og advokat Kjell M. Brygfjeld (i forgrunnen) før rettssaken i desember 2018. Foto: Ketil Blom Haugstulen

I et intervju med Khrono rett etter at det ble kjent at Langeland og hans advokat ikke anker dommen i tingretten, sa Nils Rune Langeland at han nå vil kalle seg «professor emeritus».

— Jeg er nå professor emeritus i historie. Før benyttet jeg ikke professortittelen, men nå kommer jeg virkelig til å gjøre det. Sakkyndige komiteer senest i sommer ga meg professorkompetanse. Det gjelder, og ikke UiS-ledelsen sine moralske anklager mot meg, mente Langeland den gang.

Før benyttet jeg ikke professortittelen, men nå kommer jeg virkelig til å gjøre det.

Nils Rune Langeland

KD: Langeland kan ikke kalle seg professor

Langeland søkte førsteamanuensis-stillinger både ved NTNU og Høgskulen i Volda etter at han ble avskjediget fra Universitetet i Stavanger, og begge steder fant de sakkyndige komiteene at han var faglig kvalifisert til jobbene, men han ble ikke ansatt.

Kunnskapsdepartementet mener at Langeland ikke kan kalle seg professor lenger.

Ekspedisjonssjef Johan Raaum svarte i en epost til Khrono i februar i år:

— Bruk av professortittelen er omtalt i universitets- og høyskolelovens § 6-7. Det er en vernet tittel som bare kan «…benyttes om stillinger på høyeste vitenskapelige eller kunstneriske nivå ved universiteter og høyskoler….» Loven sier imidlertid at den som er avskjediget ikke har rett til å benytte vernet tittel. Langeland kan derfor ikke lenger benytte professortittelen, skriver han.

Nedkvitne ba Kunnskapsdepartementet om svar

Nedkvitne ble avskjediget fra jobben sin som professor i 2009, etter en runde i både Tingretten og Lagmannsretten der Nedkvitne forsøkte å få avskjeden kjent ugyldig, tapte han. Høyesteretts ankeutvalg sa i 2011 nei til anken etter at de fant det «enstemmig klart at Arnved Nedkvitnes anke er uten utsikter til å kunne føre frem» .

Ifølge avisen ved Universitetet i Oslo, Uniforum, sendte Nedkvitne for en tid tilbake to brev til Kunnskapsdepartementet for å få svar på spørsmålet. Ifølge avisen svarer avdelingsdirektør Rolf L. Larsen og fagdirektør Erling H Dietrichson i Kunnskapsdepartementet, slår de også fast at den som er avskjediget eller fradømt sin stilling, ikke har rett til å bruke tittelen professor»,

I brevet viser de også til at professor er en vernet tittel og peker på universitets- og høyskoleloven §§ 6-7: Den som har hatt stilling som professor i minst ti år, eller som etter kortere tjenestetid blir pensjonert fra slik stilling, har rett til å bruk tittelen, går det fram av brevet.

Departementet varsler også bøter dersom feil bruk av professortittelen forekommer:

«Den som forsettlig eller uaktsomt bruker tittelen professor uten å ha rett til dette, alene eller som del av tittel, kan straffes med bøter, jf. universitets- og høgskoleloven paragraf 6-7 femte ledd», skriver de i brevet ifølge Uniforum.

Nedkvitne: Professor emeritus kan ikke tilbakekalles

Avskjediget historieprofessor, Arneved Nedkvitne, har i et innlegg i Uniforum argumentert for hvorfor han mener han kan benytte professor emeritus-tittelen.

— «Professor emeritus» betyr ordrett «en som ikke lenger har som yrke eller tjener penger på å være professor». Det gjør ikke jeg. Den beskriver at jeg var professor i fortida. Selv en rektor kan ikke forandre fortida. «Professor emeritus» er ikke er noen tittel som tildeles og tilbakekalles, men en historisk faktaopplysning som i praksis brukes for å opplyse lesere om forfatterens kompetanse til å uttale seg om et visst emne fordi han har en fortid som professor, skriver Nedkvitne i et innlegg i Uniforum i slutten av januar i år, der han også har signert som «professor emeritus».

Truet med bøter allerede i 2016

Kunnskapsdepartementet ønsket å stramme inn på bruk av professor-tittelen allerede i 2016. Da sendte departementet ut brev til alle institusjoner om at feilbruk av tittelen kunne føre til bøter. Den gang var det i første rekke bruken av forskningsprofessor ved forskningsinstitutter som var anledningen.

Reagerte på «fakultetsprofessor»

Nedkvitne har også reagert på at UiO-professor Nils Chr. Stenseth har fått tittelen «fakultetsprofessor» etter at han gikk av som senterleder. Dekan ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, Morten Dæhlen, skriver i en replikk at denne tittelen nå er lagt på is.

Underdalutvalget, der også Morten Dæhlen var med, foreslo for snart et år siden å innføre «fakultetsprofessor», men forslaget til nye karrierestiger er ennå ikke vedtatt eller behandlet.

Til Khrono sa Arild Underdal at det øverste trinnet på professorstigen forbeholdes de særlig fortjenstfulle og foreslås å kalles fakultetsprofessor.

— Dette trinnet på professorstigen finnes allerede i og med at den har en annen lønnskode, men vi foreslår å bruke den enda mer aktivt. Det skal være en eksklusiv stilling, forklarte Underdal til Khrono den gangen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS