Vi mener omsorgssalg er en vesentlig del av helsehjelpen som gis på apotek, men at «pushing» av produkter og interne salgskonkurranser ikke bør være en del av det å arbeide på apotek, skriver innleggsforfatterne. Foto: Cicilie Andersen
Vi mener omsorgssalg er en vesentlig del av helsehjelpen som gis på apotek, men at «pushing» av produkter og interne salgskonkurranser ikke bør være en del av det å arbeide på apotek, skriver innleggsforfatterne. Foto: Cicilie Andersen

Kan vi stole på farmasøytene?

Farmasi. Pushing av produkter og interne salgskonkurranser bør ikke være en del av det å arbeide på apotek, skriver Tonje Krogstad og Anne Berit Walter.

Publisert

Helsekontrollen på TV 2 avslørte i november at enkelte ansatte på apotek opplever et økende salgspress ved at det arrangeres interne salgskonkurranser på apoteket; at man blir målt på å selge noe ekstra til kundene når de henter noe på resept. Det hevdes at salgene ikke alltid er faglig begrunnet og gjøres på grunn av press fra apotekkjedene, og at praksisen går utover pasientens økonomi.

Så, kan vi stole på farmasøytene som yrkesgruppe?

Tonje Krogstad og Anne Berit Walter

Dette har siden vært debattert i Dagsnytt 18 og i Debatten på NRK. For oss ved farmasiutdanningen ved OsloMet, som ett av universitetene i Norge som utdanner farmasøyter, er det viktig å bidra i debatten for å vise hva vi legger vekt på i utdanningen. Mange av våre ferdig utdannede kandidater begynner å arbeide i apotek, som er en svært viktig arbeidsplass og en viktig arena der folk kan få gode og faglig begrunnete råd kostnadsfritt.

I oppbyggingen av farmasistudiet settes fagene sammen slik at studentene får kompetanse til å bli legemiddeleksperter. Det er viktige fag som blant annet legemiddelkjemi, fysiologi, farmakologi, legemiddelframstilling og samfunnsfarmasi. Dette er fag som gir studentene en inngående kunnskap til å kunne vurdere legemiddelbruken hos den enkelte pasient.

Etikk, kommunikasjon, profesjonskompetanse og profesjonens verdier er vesentlige temaer ved utdanningen. Det er viktig at våre studenter kjenner til de aktuelle lover og regler, derav helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, legemiddelloven og apotekloven. Ansvarlighet og faglig forsvarlighet er helt sentrale verdier.

Pasientene må få kunnskapsbaserte råd knyttet til sin legemiddelbehandling slik at de kan selv gjøre kvalifiserte vurderinger om det skulle oppstå bivirkninger eller interaksjoner. Like viktig er praktiske råd om hvordan legemidlet skal tas og oppbevares. Vi lærer studentene til å forstå hver enkelt kunde/pasient sine behov for råd i forbindelse med egen legemiddelbruk og egen helse. Veiledning av kunde/pasient er her sentralt, kunden/pasientens medvirkning er noe vi særlig vektlegger i kommunikasjonsundervisningen. Økt medvirkning mener vi øker pasientsikkerheten, noe som igjen vil være av stor samfunnsøkonomisk betydning.

På apotek vil du som kunde/pasient møte høyt utdannede farmasøyter med inngående kunnskap på legemiddelområdet. Det er farmasøytene som har best faglig kompetanse om legemidler og legemiddelbruk, og som kan bistå pasienter slik at de får riktig legemiddelbehandling og dermed sørge for god etterlevelse. På farmasiutdanningen ved OsloMet lærer vi studentene at pasientene alltid skal få informasjon om legemidlene sine og også råd om mulige uheldige bivirkninger og interaksjoner. Viktige råd i denne forbindelse kan være det å tilby produkter som kan minske effekten av eventuelle bivirkninger. Dette kan vi kalle omsorgssalg. Informasjon om riktig legemiddelbruk og oppfølging hører med til forsvarlig reseptekspedering.

Så, kan vi stole på farmasøytene som yrkesgruppe? Ja, det mener vi at vi kan.

I framtiden vil det være et økende behov for legemiddelkompetanse i apotekene som blant annet kan bistå den aldrende befolkningen med råd tilpasset deres legemiddelbruk, gi kunnskapsbasert informasjon om nye og bedre persontilpassete medisiner, og bidra til forebygging av antibiotikaresistens.

For oss på farmasi ved OsloMet er det viktig at våre ferdige kandidater har fått med seg den kompetansen som trengs for å møte nye utfordringer med legemiddelbehandling i fremtiden. Det ser vi på som en viktig del av vårt samfunnsoppdrag som universitet. I dette bildet mener vi omsorgssalg er en vesentlig del av helsehjelpen som gis på apotek, men at «pushing» av produkter og interne salgskonkurranser ikke bør være en del av det å arbeide på apotek.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!