Erik Dahlgren er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet på OsloMet. Han forsvarer seg mot kritikk av fagforeningens holdning under lønnsoppgjør for stipendiater. Foto: Maria Ingolfsdatter Randahl
Erik Dahlgren er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet på OsloMet. Han forsvarer seg mot kritikk av fagforeningens holdning under lønnsoppgjør for stipendiater. Foto: Maria Ingolfsdatter Randahl

Forskerforbundet svarer på kritikk rundt lønnsoppgjør for stipendiater på OsloMet

Lønnsoppgjør. Forskerforbundet på OsloMet svarer her på kritikk ad lønnsoppgjøret for stipendiater på universitetet.

Publisert

Forskerforbundet ved OsloMet deler våre stipendiatmedlemmers skuffelse i forbindelse med årets lokale forhandlinger, og skulle gjerne fått til et resultat som hadde tilgodesett også denne gruppen av våre medlemmer.

Arbeidsgiver var ikke villig til å forhandle om stipendiatene enkeltvis, bare som en gruppe, og da ville altså over halvparten av gruppen (de uorganiserte) bli justert på bekostning av våre medlemmer.

Erik Dahlgren

Det skal ikke være tvil om at Forskerforbundet ved OsloMet prioriterte stipendiatene ved årets lokale forhandlinger. I utgangspunktet prioriterte vi våre stipendiater høyt og vi brukte mye tid i forhandlingene for å få gjennomslag for kravene på våre stipendiater.

Nå er det slik at i en lønnsforhandling er det flere parter, og det viste seg at det var vanskelig å komme frem til en enighet om innretningen for et løft for de stipendiatene som ikke ble omfattet av den sentrale avtalen i mai.

Mitt utsagn om at mer enn halvparten av stipendiatene ved OsloMet er uorganiserte legger ingen demper på vårt arbeid for de som har valgt å stå sammen i fellesskapet, og vi gikk inn i forhandlingene med en helt klar målsetting – vi skal prioritere våre stipendiater. Vi har selvfølgelig – og det skulle bare mangle – like stort fokus på våre stipendiatmedlemmer som alle andre medlemmer, og det er vel her vi er ved kjernen. Vi forhandler altså for våre medlemmer, ikke for de som har valgt å stå utenfor fellesskapet. Arbeidsgiver var ikke villig til å forhandle om stipendiatene enkeltvis, bare som en gruppe, og da ville altså over halvparten av gruppen (de uorganiserte) bli justert på bekostning av våre medlemmer. Når vi ikke fikk gjennomslag for våre stipendiatmedlemmer er vi de første til å beklage dette, men slik forhandlingene skred frem ble det dessverre ikke mulighet til å få til et løft for stipendiatene.

Forskerforbundet ved OsloMet var altså mer enn villig til å bruke av sin andel av potten for å gi våre stipendiatmedlemmer et løft, men det blir vanskelig for oss når en så stor andel av stipendiatene er uorganiserte – dette vil nettopp gå ut over våre medlemmer som er organisert hvis en avtale om stipendiatene også skal omfatte alle, også de uorganiserte stipendiatene. Dette kunne vært løst hvis arbeidsgiver også hadde vært sitt ansvar bevisst og lagt til noen ekstra penger i potten slik at vi kunne løftet alle stipendiatene uansett om de er organiserte eller ei.

Vi i Forskerforbundet ved OsloMet kommer fortsatt til å prioritere våre stipendiatmedlemmer ved kommende forhandlinger – la det ikke være noen tvil om det.

Powered by Labrador CMS