ny jobb

Dueland gir seg som studentombod

Etter totalt 3,5 år som studentombod skiftar Sindre Dueland beite.

Sindre Dueland er både jurist og samfunnsvitar, og går til selskapet KPMG 1.oktober.
Sindre Dueland er både jurist og samfunnsvitar, og går til selskapet KPMG 1.oktober.

Våren 2017 vart Sindre Dueland tilsett som studentombod ved Høgskulen på Vestlandet. I fjor haust byrja han i same stilling ved Universitetet i Bergen. No har han sagt opp stillinga.

— Det har ingenting med UiB å gjera. Eg fekk ei moglegheit eg ikkje kunne seia nei til, seier Dueland.

Skal jobba med revisjon

Dueland (36) har mastergrad i både rettsvitskap og administrasjon og organisasjonsvitskap. No går han til KPMG, der han skal jobba med forvaltningsrevisjon. Det store selskapet har kontor i fleire norske byar, og tilbyr tenester mellom anna innan revisjon og rådgiving.

— UiB er ein fantastisk organisasjon å jobba med, og det er litt vemodig å gi seg etter berre eitt år, seier Dueland.

Effektiv stoppar

Då han vart tilsett, sa han at han ville prøva å vera tilgjengeleg for studentane, og hadde tru på at det var betre å få kontakt med dei gjennom sosiale media enn å tru at dei skulle dumpa innom kontoret hans.

— Har du fått gjort det du tenkte du skulle få gjort ved UiB?

— Eg har fått gjort ein del av det, særleg når det handlar om å vera meir synleg og tilgjengeleg, og også meir digital. Men så kom jo koronaen, og sette ein effektiv stoppar for promoteringsarbeidet, seier Dueland.

Han fortel at han har vorte kontakta av overraskande få studentar under nedstengingsperioden.

— Eg hadde jamnlege møte med UiB, og mi oppfatting er at dei har handtert situasjonen på ein god måte, seier Dueland.

Lovfesta ordning

Ordninga med studentombod vart lovfesta i 2019. Dei første norske utdanningsinstitusjonane fekk eit slikt ombod på plass allereie i 2015.

Dette betyr at stillinga ved UiB skal lysast ut på nytt. Det er førebels ikkje gjort. Dueland sit i stillinga ut september.

Powered by Labrador CMS