Debatt

Det er heldigvis ingen skam å snu

Takket være Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen har vi nå en bedre løsning, skriver innleggsforfatterne.

Høyre og Høyres Studenter har i denne krisen vist at de ikke prioriterer studenter, men vi er glade for at flertallet på Stortinget gjør det. Takket være Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen har vi nå en bedre løsning, skriver Ida-Elise Asplund og William Høie. Foto: Flickr/Stortinget
Høyre og Høyres Studenter har i denne krisen vist at de ikke prioriterer studenter, men vi er glade for at flertallet på Stortinget gjør det. Takket være Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen har vi nå en bedre løsning, skriver Ida-Elise Asplund og William Høie. Foto: Flickr/Stortinget
Publisert

Høyres studenter var raskt ute med å forsvare regjeringens lånepakke til studentene. I sitt tilsvar på vår kritikk av krisepakken påstår de at studentene har like muligheter til å dekke tapte inntekter. Den siste uken har derimot demonstrert at vi alle har ulike utgangspunkt når det kommer til ressurser og utgifter, det er det tydeligvis noen som ikke forstår. Vi mener fellesskapet skal ta ansvar for alle, også de som har minst, selv i kriser!

I Norge lever de fleste studenter under den offisielle fattigdomsgrensa. Utdanning er ikke en gave, det er vår felles rettighet og samfunnets investering i høykompetent arbeidskraft.

Ida-Elise Asplund og William Høie, nasjonale talspersoner i Astud

Vi i Arbeiderpartiets studentlag (Astud) tok derfor ordet for at studenter som permitteres bør få kompensasjon for tapt inntekt på lik linje med andre arbeidstakere. Høyres Studenter skriver at “Politikk er prioritering, og særlig i krisetider må det prioriteres”. Nettopp. Høyre og Høyres Studenter har i denne krisen vist at de ikke prioriterer studenter, men vi er glade for at flertallet på Stortinget gjør det. Takket være Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen har vi nå en bedre løsning.

Regjeringens lånepakke var sosialt urettferdig og lite treffsikker. Lån er urettferdig! Alle arbeidere skal behandles likt når de permitteres. Et engangsbeløp på 26 000 gir heller ingen sikkerhet for fremtiden, og når smittespredningstiltakene kan vare i over 18 måneder trenger vi langsiktig trygghet. Vi er ingen priviligert gruppe, slik Høyres Studenter påstår. I Norge lever de fleste studenter under den offisielle fattigdomsgrensa. Utdanning er ikke en gave, det er vår felles rettighet og samfunnets investering i høykompetent arbeidskraft.

I arbeiderbevegelsen er vi opptatte av at alle skal ha like muligheter.

Ida-Elise Asplund og William Høie, nasjonale talspersoner i Astud

I forrige krisepakke måtte Arbeiderpartiet og opposisjonen trå til for de lavtlønnede som nesten mistet ⅓ av sine inntekter. I denne krisepakken valgte regjeringen at studentene kun skulle få lån, en løsning Høyres studenter selv innrømmer er urettferdig. Igjen er det de med lav inntekt som får den verste pakken av regjeringa, og igjen er det Stortinget som stiller opp. Regjeringens manglende solidaritet med de svake skaper mange unødvendige bekymringer.

I arbeiderbevegelsen er vi opptatte av at alle skal ha like muligheter. Høyres studenter nevner at studentene har muligheten til å tilegne seg kompetanse, noe ikke alle andre arbeidstakere har. Høyre velger å straffe studentene med dårligere vilkår, vi velger heller å gi alle permitterte og arbeidsledige muligheten til utdanning. Derfor er LO og NHO sitt forslag om å endre reglene for dagpenger ekstremt viktig, slik at de som vil studere ikke mister sin inntekt. Det er slik en tar samfunnsansvar!

Noe er alltid bedre enn ingenting, men det betyr ikke at det er bra nok. Høyre har stoppet opp i den første halvdel av den setningen. Ja, kriser koster, men det er derfor staten skal ha en sunn økonomi og at Arbeiderpartiet i sin tid valgte at oljeinntektene skulle spares, ikke brukes. Det betyr at Norge i kriser som nå ikke trenger å velge bort grupper som trenger hjelp, men kan ta ansvar for alle.

Den pakken som har blitt foreslått er et godt steg i riktig retning, men har fortsatt store mangler. Studentene trenger fortsatt en løsning på hvordan vi skal komme oss gjennom månedene etter juni, dersom smitteverntiltakene fortsetter. Vi er sterkest sammen i et fellesskap, og Stortinget viser nok en gang at det politiske Norge kan handle som et!

Powered by Labrador CMS