Studentene ber om kunnskap til å kunne videreutvikle og tenke nytt i sine fagfelt og til å utvikle nye tjenester og prosesser, skriver to tillitsvalgte for studentene ved OsloMet, Bjørn Harald Hegreberg Garborg (bildet) og Egle Juodziukynaite. Foto: Runhild Heggem
Studentene ber om kunnskap til å kunne videreutvikle og tenke nytt i sine fagfelt og til å utvikle nye tjenester og prosesser, skriver to tillitsvalgte for studentene ved OsloMet, Bjørn Harald Hegreberg Garborg (bildet) og Egle Juodziukynaite. Foto: Runhild Heggem

Vi som studenter ser lite til OsloMets innovasjonsarbeid

Digitalisering. OsloMet bygger en administrasjon for fremtiden, men glemmer de i prosessen å bygge studenter for fremtiden, spør studenttillitsvalgte, Egle Juodziukynaite og Bjørn Harald Garborg.

Publisert

En av OsloMets verdier er at vi skal være nyskapende, og legger til grunn at «vi skal være nysgjerrige og åpne i møte med samfunns-, arbeids- og næringsliv, og utvikle ny kunnskap som gir løsninger på morgendagens utfordringer».

Vi ser at studentene skal ut i et arbeidsmarked i stadig utvikling og vil trenge endringskompetanse og innovative evner. OsloMet har blitt et universitet, og i Lov om universiteter og høgskoler står det at vi aktivt skal «bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utvikling» (§1-3e). Men hvordan gjøres dette? Vi som studenter ser i hvert fall relativt lite til dette arbeidet.

Vi stiller oss spørrende til på hvilken måte OsloMet har tenkt å løse sitt samfunnsoppdrag på.

Egle Juodziukynaite og Bjørn Harald Garborg

Prorektor for forskning og utvikling er nå gjort om til viserektor for forskning og utvikling, hvor Per Martin Nordheim-Martinsen ble ansatt 8. mai. I utlysningen sto det relativt lite om nyskapning og innovasjon.

Curt Rice nevnte i Khrono i januar at han ser for seg å opprette en stilling som viserektor for innovasjon. Dette kan være en god løsning, da vi ser positivt på det å ha en person som kan samle og tydeliggjøre arbeidet med innovasjon.

I Strategi 2024 står det at «OsloMet skal løse sitt samfunnsoppdrag gjennom å forberede studenter, arbeidsliv og myndighetene på velferdssamfunnets fremtidige utfordringer.»

«Innovasjon» står også som et av tiltaksområdene i handlingsplanen 2018-2021 og OsloMet gjør allerede mye godt arbeid. Eksempelvis gjennom Makerspace, Simula og Gründergarasjen, men vi ser et stort fokus på produktutvikling, og mindre på tjeneste-, og markedsinnovasjon.

OsloMet tilbyr mange profesjonsutdanninger og utdanner mange mennesker til tjenesteyrker. Vi stiller oss derfor spørrende til på hvilken måte OsloMet har tenkt å løse sitt samfunnsoppdrag når vi ser at innovasjonsfokuset i utdanningene er så ensrettet mot en del av et så komplekst begrep.

Hvert år sendes flere tusen studenter fra OsloMet ut i praksis. Der får de oppleve det samfunnsoppdraget de skal være med på å løse, og det som kan bli deres fremtidige arbeidsplass. For at våre studenter skal kunne se løsninger på utfordringene i praksisfeltet, må de ha en forståelse for innovative prosesser og hvordan de kan løse denne utfordringen.

Det at studentene kommer inn på arbeidsplasser i hele regionen med et utenfor-perspektiv gir dem en unik mulighet til å se «Best practice» og se på hvordan ting kan løses bedre i sektoren de skal inn i. Derfor mener vi det burde være et økt fokus på innovative prosesser og hvordan studentene kan legge frem ideer når de selv skal ut i arbeidslivet som arbeidstakere.

Det er også vedtatt at OsloMets Verdiskapning-, Innovasjon- og Entreprenørskapsteam (VIE), som blant annet har jobbet med innovasjon opp mot studentene, ikke videreføres etter sommeren. VIE har blant annet arrangert «Innovation camps», et av få tiltak som har vært direkte rettet mot studentene.

Effektiviseringsprosessen, Administrasjon for fremtiden (AFF) gjør en del kutt, som vi blant annet kan se i VIE- teamet, og vi stiller oss spørrende til hvordan en eventuell ny viserektor skal utvikle arbeidet med innovasjon samtidig som denne prosessen kutter slike ressursgrupper.

Studentene på OsloMet ønsker seg kompetanse innenfor temaet innovasjon og entreprenørskap, og Studentparlamentet ved OsloMet vedtok en resolusjon om temaet tidligere i vår.

Studentene ber om kunnskap til å kunne videreutvikle og tenke nytt i sine fagfelt og til å utvikle nye tjenester og prosesser. En løsning kan da være å opprette et tverrfaglig valgemne i Innovasjon og Entreprenørskap. Dette vil kunne gi studentene våre en særegenhet og kan bli et kvalitetsstempel for OsloMet-studenten.

Dersom OsloMet ønsker å svare på bestilling fra Kunnskapsdepartementet og sin egen strategi, er de nødt til å opprette et apparat som jobber strategisk og samlende med innovasjonstematikken.

Tilbudene som finnes må struktureres og markedsføres. Samtidig må vi se på nye muligheter spesielt innenfor tjeneste- og markedsinnovasjon. Vi trenger også noen som kan jobbe med å bryte siloene og samle institusjonen om tematikken.

Vi er redde for at man på veien mot en effektiv administrasjon mister verdifull kompetanse og rom for å prioritere nyskapning og innovasjon.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS