Høyere utdanning sett innenfra

Ber flere ansatte om å fortelle hvordan de har det

Forskergruppen har fått inn mange svar, men ønsker likevel å gi flere muligheten til å delta til før de starter analysene av hvordan vitenskapelig ansatte har det.

— Noen skriver relativt kort og konsist, mens andre leverer lange tekster med mange ulike elementer som er tilknyttet arbeidsdagen, forteller Hilde Larsen Damsgaard.
— Noen skriver relativt kort og konsist, mens andre leverer lange tekster med mange ulike elementer som er tilknyttet arbeidsdagen, forteller Hilde Larsen Damsgaard.
Publisert Oppdatert

— Planen var å lukke undersøkelsen 1. mars, men nå holder vi den åpen inntil videre, sier dosent ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Hilde Larsen Damsgaard, til Khrono.

Damsgaard er prosjektleder for en studie ved USN som har som formål å finne ut hvordan vitenskapelig ansatte egentlig har det.

Khrono omtalte studien i begynnelsen av januar, og ganske nøyaktig to måneder senere er det tid for en oppdatering.

Tilgjengelig på engelsk

Forskningsprosjektet, som har fått navnet Høyere utdanning sett innenfra – vitenskapelig ansattes erfaringer og refleksjoner (HU-viten), baserer seg på anonyme svar fra akademisk ansatte.

— Undersøkelsen består av et nettskjema og er nå også tilgjengelig på engelsk, informerer Damsgaard.

— Målet er at funn fra studien kan bidra til en mer nyansert debatt om blant annet kvalitet, ytringsfrihet og tillit i akademia, uttalte Damsgaard til Khrono da studien ble rullet ut i januar.

Ikke mulig å purre

I dag forteller prosjektlederen at de har fått inn mange nok svar til å kunne starte på analyseringsarbeidet, men at de ønsker at enda flere skal få sjansen til å svare.

— Selv om vi har gått bredt ut med informasjon, hører vi fortsatt at folk ikke har fått invitasjon til å delta. Ettersom undersøkelsen er hundre prosent anonym er det heller ikke mulig å sende ut purring, sier hun.

— Noen av de som har svart på undersøkelsen, uttrykker at de er glade for at de nå får muligheten til å skrive om sine egne erfaringer fra akademia, fortsetter Damsgaard.

Håper flere vil melde seg

Hun tror at det vil være i flere sin interesse å komme med sine betraktninger.

— Vi håper at flere vil melde seg, sier Damsgaard, som ikke ønsker å gå i detalj rundt hva som er kommet inn så langt, men som likevel letter litt på sløret:

— Noen skriver relativt kort og konsist, mens andre leverer lange tekster med mange ulike elementer som er tilknyttet arbeidsdagen. Materialet vi har fått inn til nå tegner et bilde både av de gode sidene og de mer utfordrende sidene ved å jobbe i akademia.

Metningspunkt

En annen årsak til at Damsgaard og resten av forskergruppen ønsker flere svar, er at det stadig kommer inn nye nyanser som tilfører ny kunnskap.

— I kvalitative undersøkelser når man gjerne et tematisk metningspunkt, og det har vi nok nådd, men samtidig får vi fortsatt inn tekster som bidrar med viktige nyanseringer, poengterer Damsgaard.

Hun er ellers glad for at folk har tatt seg tid til å dele sine erfaringer, og at det er variasjon i hvem som svarer på undersøkelsen.

— De som svarer tilhører ulike fagområder og stillingskategorier, det er spredning i alder, antall år i akademia og kjønn, avslutter Hilde Larsen Damsgaard.

Powered by Labrador CMS