De færreste stipendiater ender opp med fast jobb i akademia

Publisert - Sist oppdatert
I panelet som diskuterer utfordringer for unge akademikere og framtidige arbeidsmuligheter: Svein Stølen, Marianne Aasen, Petter Aaslestad, Bjørn haugstad og Guro Lind. Foto: Ketil Blom

I panelet som diskuterer utfordringer for unge akademikere og framtidige arbeidsmuligheter: Svein Stølen, Marianne Aasen, Petter Aaslestad, Bjørn haugstad og Guro Lind. Foto: Ketil Blom

Nåløyet for å ende opp i en forskerkarriere i akademia er trangt, og denne utfordringen underkommuniseres i utdanningen.

Unge forskeres karriereforventninger var temaet for en debatt på Universitetet i Oslo tirsdag, etter at Akademiet for yngre forskere og stipendiatorganisasjonen ved Universitetet i Oslo, UiODoc, tidligere på dagen la fram en undersøkelse med tittelen «Når usikkerheten rår - forskningsledelse og karriereveier for yngre forskere».

I panelet satt blant annet prodekan og kandidat til det kommende rektorvalget på UiO, Svein Stølen. Han erkjenner at det bare er noen få som kommer til å få jobb ved universitetet etter endt stipendiatperiode.

— Vi skal bare være framtidig arbeidsgiver for et fåtall av disse, det er viktig å være mer tydelig på at dette er realiteten og også ha fokus på de som skal ut av akademia, sa Stølen.

Han sa også at UiO jobber med dette og at det også er stor variasjon mellom fakultetene og mellom doktorgradsstudenter og postdoktorer på dette feltet.

Les også:

Vi kan ikke forvente at de nye, flinke folkene i generasjon prestasjon skal velge denne karriere-veien.

Guro Lind
Professor og kreftforsker

La oss ikke sitte og si at det nytter å jobbe 40 timer per uke, og da får du nok en jobb for Moserne i Trondheim.

Bjørn Haugstad
Statssekretær Kunnskaps-departementet

For mange midlertidige

Marianne Aasen fra Arbeiderpartiet deltok også i debatten og understreket sterkt at midlertidigheten i akademia er et stort problem. Undersøkelsen viser at 75 prosent av de yngre forskerne er midlertidig ansatte, noe som skaper stor usikkerhet i livene deres.

— Det er viktig at forskerne skal kunne leve som alle andre. Den store andelen midlertidighet er et stort problem, og det må det gjøres noe med, sa hun.

Statssekretær Bjørn Haugstad (H) viste til at det har kommet 492 nye stipendiatstillinger i denne stortingsperioden.

— Det er ingen det satses så mye på som disse, 3,5-5 millioner på hver av dem, og grunnen er at dette landet trenger omstilling. Motivasjonen er å dekke samfunnets behov for kunnskap, men vi sliter litt med at hverken offentlig eller privat sektor har vent seg til å bruke forskerkompetanse, sa Haugstad.

Generiske kunnskaper

Guro Lind er forsker og professor, og styremedlem og tidligere leder i Akademiet for yngre forskere.

Hun oppfordrer universitetene og høgskolene til å sørge for at doktorgradsstudentene får generiske kunnskaper, for eksempel i prosjektledelse, kommunikasjon og undervisning, slik at veien ut til jobber utenfor akademia blir enklere.

Dette er også en av anbefalingene i rapporten som de yngre forskerne la fram tirsdag. Der står det at ansvaret for et slikt program burde ligge hos institusjonene og utvikles i dialog med  offentlig og privat sektor.

— Det er veldig få som får drømmejobben på UiO, men likevel er det dette det fokuseres på. Man er altfor opptatt av å utdanne til egen institusjon, selv om svært få faktisk skal jobbe der. Studentene blir ikke vist veien ut til andre muligheter, sa Lind.

Ifølge Stølen understrekte også at det er viktig å realitetsorientere doktorgradsstudentene om mulighetene for jobb i akademia.

— En del av dette er kulturarbeid som tar litt tid, sa han.

Nytter ikke med 40-timers uke

Statssekretær Haugstad understreket også at andelen midlertidig ansatte skal ned. Samtidig sa han at det ikke nytter å lukke øynene for at forskerne er en del av et internasjonalt miljø, og sammenlignet med disse miljøene er ikke midlertidigheten i Norge spesielt høy.

— Som forsker har du det privilegiet å jobbe med noe som du synes er ekstremt interessant og du nyter en frihet som få andre. Og la oss ikke sitte og si at det holder å jobbe en normaluke hvis du skal bli en ledende forsker. La oss ikke sitte og si at det nytter å jobbe 40 timer per uke, og da får du nok en jobb for Moserne i Trondheim, sa han.

  Mangler karriereveiledning

  Guro Lind trakk fram at rundt 80 prosent av doktorgradsstudentene ender opp andre steder enn akademia, men det får de liten informasjon om underveis. I undersøkelsen blant unge forskere svarer 83 prosent at de ikke har fått noen karriereveiledning.

  Undersøkelsen viser også at bare halvparten av yngre forskere vil anbefale en forskerkarriere, mye på grunn av at forskerjobbene er usikre. Rundt halvparten av de spurte er usikre på om de fortsatt kommer til å jobbe innen forskning om 10 år.

  «Velg noe annet»

  Guro Lind ser mørkt på rekrutteringen til forskeryrket framover.

  — Vi kan ikke forvente at de nye, flinke folkene i generasjon prestasjon skal velge denne karriereveien. Det er ikke så innmari attraktivt å sikte mot å bli en nasjonalt ledende forsker, hvis det betyr at man må leve med usikker jobb og dårlig lønn, ikke ha nok tid med familie, kanskje ikke få så mange barn som man ellers ville fått, og alt man ellers må forsake. Vi er på vei inn i et uføre, sa hun.

  — Det er smart av de unge å velge noe annet, slik det er nå. Vi må rigge systemet annerledes og ikke snakke om hva folk er villige til å ofre for jobben, sa hun.

  Fakta

  Funnene

  Bare halvparten av de yngre forskerne vil anbefale dagens unge å ta fatt på en forskerkarriere

  Under halvparten ser for seg at de fortsatt er forskere om 10 år

  Midlertidig ansatte kvinner er mindre tilbøyelige til å se seg selv i forskning om ti år enn midlertidig ansatte menn

  Menn i midlertidige stillinger tror i større grad enn midlertidig ansatte kvinner at de vil få fast stilling

  Jo lenger du har vært ansatt i midlertidige stillinger, jo mer problematisk opplever en midlertidigheten.

  Over 80% av de spurte har ikke fått karriereveiledning

  Se undersøkelsen

  Kilde: Akademiet for yngre forskere

  Fakta

  Undersøkelsen

  840 unge forskere fra alle typer forskningsinstitusjoner (universitetet, universitetssykehus, høgskoler og forskningsinstitutter) i alle faser av karrieren har svart.

  En tilsvarende undersøkelse er ikke gjennomført tidligere. Datamaterialet er derfor, ifølge Akademiet for unge forskere, unikt i norsk sammenheng og gir breddeinnsikt om unge forskeres syn på forskerkarrieren.

  Undersøkelsen er gjennomført av Akademiet for yngre forskere og UiODoc, stipendiatorganisasjonen ved Universitetet i Oslo.

  Kilde: Akademiet for yngre forskere

  Organisasjon. Regjeringen deler ut støtte etter søknad til studentorganisasjonene hvert år. Denne sommeren er det fagskolestudentene som kan smile bredest når departementet har fordelt nær 8 millioner.