midlertidighet

Vil ha svar på hvilken rolle ekstern finansiering spiller for midlertidighet

Påvirker ekstern finansiering midlertidigheten? Kunnskapsdepartementet har lyst ut et analyseoppdrag for å finne ut av dette.

— Som en del av arbeidet, vil vi finne ut hvilken rolle ekstern finansiering spiller for andelen midlertidig ansatte, sier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).
— Som en del av arbeidet, vil vi finne ut hvilken rolle ekstern finansiering spiller for andelen midlertidig ansatte, sier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).
Publisert

For mye midlertidighet ved universitetene og høgskolene er ikke bra, mener regjeringen.

Kunnskapsdepartementet ønsker nå mer kunnskap om sammenhengen mellom eksternfinansiering av forskningsprosjekter og midlertidighet i universitets- og høgskolesektoren, og har lyst ut oppdraget med å analysere situasjonen.

Saken ble først omtalt av Forskerforum.

— Vi har vært veldig tydelige på at bruken av midlertidige ansettelser i universiteter og høyskoler skal ned. Vi vil derfor vurdere bestemmelsene om midlertidighet i arbeidet med ny universitets- og høgskolelov. Som en del av arbeidet, vil vi finne ut hvilken rolle ekstern finansiering spiller for andelen midlertidig ansatte, sier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) i en skriftlig kommentar til Forskerforum.

Han viser til at ekstern finansiering er et tilbakevendende tema i debattene om midlertidighet, og skriver at det er behov for å få belyst dette bedre. Det er bakgrunnen for utlysningen.

Som Khrono tidligere har skrevet har andelen midlertidig ansatte ved norske universiteter og høgskoler gått ned de siste tre årene, men mye av dette skyldes at man har begynt å kategorisere midlertidig ansatte som får ekstern finansiering som «fast midlertidig».

Ulike utfordringer

Ingrid Eftedal var en av dem med en slik «fast midlertidig» stilling ved NTNU. Da hun ble syk ble hun sagt opp etter over 20 år som forsker. Regjeringen ønsker nå å se på denne praksisen.

Jørgen Lund var også nylig ute og advarte mot å hente inn unge, uerfarne midlertidige ansatte til å ta over undervisningen til dem som får eksterne prosjekter, og i den sammenheng fritas fra undervisning.

Forskerforum skriver at Kunnskapsdepartementet med denne utlysningen blant annet ønsker å undersøke nettopp om det er en indirekte sammenheng mellom midlertidighet blant lektorer og lærere ved universiteter og høyskoler og ekstern finansiering fordi de må dekke undervisningsbehov når fast ansatte holder på med eksternt finansierte forskningsprosjekter.

I utlysningen på Doffin.no, som ble publisert 2. mai, står det at de trenger «kunnskap både om eksternfinaniserte, midlertidige stillinger i forskingsprosjekter, og midlertidig erstatning for frikjøpte forskere/undervisere som skal arbeide i et eksternfinanisert prosjekt for en periode».

Rask levering

Regjeringen har tidligere vært tydelig på at midlertidigheten ved universiteter og høyskoler skal ned. Midlertidighet var en av tre utfordringer statsråd Ola Borten Moe tidlig trakk fram, i tillegg til bruken av norsk og lærlinger.

— Vi skal ikke ha høyere midlertidighetstall enn resten av samfunnet, har Borten Moe sagt til Khrono.

Forskerforum skriver at regjeringen gjennom dette analyseoppdraget også blant annet ønsker at man ser på bruken av postdoktorer og stipendiater i eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Oppdraget har en økonomisk ramme på inntil 500 000 norske kroner ekskludert merverdiavgift. Det ønskes oppstart i løpet av høsten 2022. Kunnskapsdepartementet ønsker rask levering. Sluttleveransen skal komme innen 31. desember 2022.

Powered by Labrador CMS