Debatt oddrun samdal

Vi ser behovet for en tydeliggjøring om svarte skjermer

Vi forstår at de sentrale retningslinjene kan fremstå utydelig i en situasjon hvor mange hensyn skal tas, skriver viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal.

I utforming av våre retningslinjer har vi tatt høyde for personvernhensyn, læringsutbyttebeskrivelsen og Datatilsynets forutsetninger, skriver viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal.
I utforming av våre retningslinjer har vi tatt høyde for personvernhensyn, læringsutbyttebeskrivelsen og Datatilsynets forutsetninger, skriver viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

SVARTE SKJERMER| Først vil jeg takke prof. Eivind Kolflaath for å belyse en viktig problemstilling og et behov for avklaring i sitt innlegg i Khrono. Svarte skjermer i undervisning er en utfordring som har vært mye diskutert i sektoren og ved UiB. Det har vært viktig for ledelsen å fremsette retningslinjer som treffer godt med utfordringene slik at vi ivaretar både ansattes og studenters rettigheter og behov. Men som ved de fleste utfordringer som krever rask omstilling, finnes det noen fallgruver, slik Kolflaath påpeker.

(les videre under AnnonseN)

Last ned Khrono-appen og få varsel om den viktig debatt og nyheter.
Last ned til iPhone - Last ned til Android
-

I utforming av våre retningslinjer har vi tatt høyde for personvernhensyn, læringsutbyttebeskrivelsen og Datatilsynets forutsetninger. Når det gjelder mulighetene for å kreve deltagelse med kamera og lyd i strømmet obligatorisk undervisning, er det verken et forbud eller fritt frem, men en vurdering som må ses i sammenheng med behovene.

I UiBs retningslinje for personvernhensyn ved digital undervisning står det derfor at: «Det må begrunnes om aktiv studentdeltakelse er påkrevd (obligatorisk) for å oppnå formålet med undervisningen, eller om formålet kan oppnås med frivillighet, eventuelt videoopptak av kun underviseren. Er det obligatorisk, skal det ha klar sammenheng med læringsutbyttebeskrivelsene for emnet».

Behovet må derfor vurderes på fakultetsnivå, og de utfyllende reglene ved Det juridiske fakultet er forenelig med retningslinjene. Men vi forstår at de sentrale retningslinjene kan fremstå utydelig i en situasjon hvor mange hensyn skal tas, hvor de faglige behovene varierer og det f.eks. involverer studenter på tvers av fakulteter.

Vi ser derfor behovet for en tydeliggjøring og vil snarest vurdere forslagene fra Kolflaath og se nærmere på en ordlyd som er tydeligere og mer hensiktsmessig for digital undervisning i en normalsituasjon mindre preget av pandemirestriksjoner.

Powered by Labrador CMS