Journalist Thomas Ergo i Stavanger Aftenblad, som jobbet med «Glassjenta-saken», besøker her barnevernutdanningen ved OsloMet. Flere utdanningsinstitusjoner vurdere å øke lengden på barnevernutdanningen. Arkivfoto: Werner Juvik
Journalist Thomas Ergo i Stavanger Aftenblad, som jobbet med «Glassjenta-saken», besøker her barnevernutdanningen ved OsloMet. Flere utdanningsinstitusjoner vurdere å øke lengden på barnevernutdanningen. Arkivfoto: Werner Juvik

Et kompetent barnevern handler også om kompetente fagfolk

Barnevern. Barneverntjenesten for Kristiansands-regionen vil sammen med Universitetet i Agder utvikle et Universitetsbarnevern. Styret ved UiA kan vedta femårig masterutdanning i barnevern 9.mai.

Publisert

(I tillegg til Sigrid Nordstoga er også innlegget signert av: Monica Brunner, leder av Barnevernstjenesten for Kristiansands-regionen, Siri Merete Reisvaag Johannessen, barnevernpedagog i Barnevernstjenesten for Kristiansands-regionen og Ann Christin Nilsen, leder ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, UiA.)

Barnevernet er et arbeidsområde som til stadighet og med rette settes under lupen. Det gjelder alvorlige spørsmål for barn og familiers framtid. Det å gripe inn eller unnlate å gripe inn får store følger for dem det gjelder.

Hva slags utdanning trenger de som skal sikre barns rett til barneverns-tjenester?

Ansatte ved barnevernsutd. ved UiA og i barneverns-tjenesten i Kristiansands-regionen.

Framtidens barnevern vil arbeide innenfor et stadig mer komplekst felt, noe som medfører økte krav til kompetanse, samarbeids- og omstillingsevner og kritisk refleksivitet hos barnevernsarbeideren.

Nye endringer i barnevernsloven har sikret barn og unges rett til barnevernstjenester. For de ansatte i barnevernet er dette med på å understreke alvoret som de forvalter. Hva slags utdanning trenger de som skal sikre barns rett til barnevernstjenester?

Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet legger ned en stor innsats i å utvikle nasjonale faglige standarder og kvalitetssystemer for barnevernet, og å skaffe fram relevant forskning. Likevel er det den enkelte barnevernsarbeider sammen med kolleger og ledelse som fortolker retningslinjer, standarder og lovverk som omhandler hvert enkelt barn og deres familier.

Kunnskap filtreres, anvendes og formidles gjennom profesjonsutøveren. Dette innebærer at den enkelte profesjonsutøver selv må kunne vurdere situasjoner og hvilke handlinger som er til barnets beste. Dette krever et etisk og analytisk blikk der barnevernsarbeideren tar i bruk ulike kunnskapskilder. Evnen til å samarbeide med barn og foreldre er avgjørende for utfallet.

Det pålegger barnevernsarbeideren et stort ansvar å inngå i profesjonelle relasjoner med barn og familier som lever med store belastninger. For å utføre barnevernsarbeid på en profesjonell og god måte kreves det derfor mer enn retningslinjer og forskning. Vi må utdanne barnevernsarbeidere som evner å stå i vanskelige situasjoner og til ta avgjørelser som er til barnets beste. Dette krever praktisk trening.

For utdanningsinstitusjonene er det en utfordring å utdanne personlig egnede profesjonsutøvere. Profesjonalitet i barnevernet innebærer at den akademiske kunnskapen anvendes i praksis, og reflekteres i profesjonsutøvernes væremåte.

Universitetet i Agder og Barnevernstjenesten for Kristiansands-regionen ønsker i samarbeid å opprette en femårig utdanning i barnevern. Sammen vil vi utdanne empatiske og reflekterte profesjonelle som både har god akademisk og praktisk kunnskap. Universitetsstyret ved UiA skal behandle vårt forslag om opprettelsen av et slikt studium den 9. mai.

En femårig masterutdanning i barnevern gir mulighet for studentene til å arbeide med sin personlige profesjonelle utvikling og dannelse gjennom integrering av kunnskap, reflektert utprøving og utforskning i praksis. Dette forutsetter et tett og forpliktende samarbeid med det utøvende barnevernet slik at arbeidsplassen også blir en styrket læringsarena på linje med universitetet.

Barneverntjenesten for Kristiansands-regionen vil sammen med Universitetet i Agder derfor utvikle et Universitetsbarnevern. Ved å legge opp til et integrert samarbeid i mellomrommet mellom utdanning /forskning og barneverntjenestens virksomhet, vil vi gjensidig styrke hverandres oppgaver.

Barneverntjenesten skal bidra med en kompetent veilederstab som skal veilede studentene på situasjoner i praksis og på treninger knyttet til undervisningen. Universitetet skal bidra med faglig kunnskap kombinert med etisk og kritisk refleksjon. På den måten vil vi samarbeide om å utdanne samfunnsbevisste barnevernsarbeidere med gode sosiale og emosjonelle evner, evne til kritisk tenkning og selvrefleksjon, og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Det er fra flere hold blitt påpekt at en treårig grunnutdanning i barnevern er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å møte barnevernets utfordringer. En femårig masterutdanning er heller ikke svaret alene. Men vi har tro på at en femårig utdanning hvor barnevernets utfordringer er omdreiningspunktet fra første til siste dag, vil kunne ruste den enkelte student til gode menneskemøter og til å ta forsvarlige beslutninger når de skal sikre at utsatte barn får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Dersom universitetsstyret nå vedtar opprettelse av et femårig studium i barnevern, blir Universitetet i Agder sammen med Nord universitet, de første i landet med en lenge etterspurt satsing på barnevernsutdanning. Et kompetent barnevern trenger kompetente fagfolk, og vi håper å kunne være en nasjonal spydspiss for et slikt løft.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS