Studentledere ved TKD vil rette fokus mot hvilke endringer OsloMet bør gjøre for å øke trivselen og gi studentene mer innflytelse. Her TKD-faddere ved studiestart 2017. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Studentledere ved TKD vil rette fokus mot hvilke endringer OsloMet bør gjøre for å øke trivselen og gi studentene mer innflytelse. Her TKD-faddere ved studiestart 2017. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Studentledere:Tre oppfordringer til OsloMet

Studentperspektiv. Demokratiunderskuddet Knut Patrick Hanevik beskriver på fakultetene merkes hos studentene også, skriver studentledere ved Fakultet for teknologi, kunst og design.

Publisert Oppdatert

Det har vært interessant å følge med på vår institusjon dette studieåret. Campus Lillestrøm har dominert debatten siden i fjor. I løpet av året har arbeidet med den faglige flyttingen blitt avbrutt og nå ser man på sparingsmulighetene ved å bli på campus Kjeller. I januar ble også Høgskolen i Oslo og Akershus historie, og vi ble OsloMet – storbyuniversitetet. Vi har fått med seg at det har vært mye snakk om det nye navnet i alle mulige kanaler. Men det har vært lite diskusjon om hvilke endringer det ferske universitetet bør gjøre for å øke trivselen og gi studentene mer innflytelse. Så la oss prøve å rette fokuset mot det nå.

Da kvalitetssikringssystem ble underkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i 2014, var et av rådene at OsloMet bør vurdere tiltak som kan inspirere flere studenter til å delta i tillitsvalgtarbeidet. Mye har skjedd siden 2014. Både Studentparlamentet og OsloMet-ledelsen har brukt mye tid og ressurser på bl.a. kursing og opplæring av studenttillitsvalgte. Men nå på slutten av studieåret ønsker vi å komme med tre oppfordringer som kan bidra til å gjøre OsloMet til et enda bedre universitet.

Det har vært lite diskusjon om hvilke endringer det ferske universitetet bør gjøre for å øke trivselen og gi studentene mer innflytelse.

Joel Gianni og Jule Reinemo

Digitalisér emneevaluering i alle emner: Det aller viktigste universitetet tilbyr studentene er utdanning. Hvordan utdanningstilbudet oppleves av studentene er viktig når man jobber med kvaliteten på utdanningstilbudet. Per dags dato er det «System for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA» (sist revidert 7. sep 2016) som sikrer studentenes stemme i kvalitetsarbeid. Under kapittel 2.4 om «Evaluering av emner» står det: «Lov om universiteter og høyskoler § 1-6 første ledd slår fast at studentevalueringer skal inngå i institusjonens system for kvalitetssikring.» Ved HiOA skal emner evalueres hver gang emnet går. Evalueringsmetoden er valgfri. Emner kan evalueres skriftlig eller muntlig, og evalueringen kan enten skje underveis eller i slutten av undervisningsperioden for emnet.

Nå er det på tide at OsloMet ser nærmere på rutinene i forhold til emneevaluering. Dagens kvalitetssystem er godt, men det ivaretar ikke studentenes tilbakemeldinger som det skal. At evalueringsmetoden er valgfri gjør at det er ulik praksis fra foreleser til foreleser. Ofte har man emneevaluering på papir når undervisningsperioden er avsluttet, og mange klassetillitsvalgte har i flere år uttrykt frustrasjon over at viktige tilbakemeldinger fra deres klasser ikke blir med i emnerapporter. Dermed gjøres det lite med klagene som gjentar seg år etter år. Det er vanskelig for klassetillitsvalgte å «spore opp» tilbakemeldinger når det leveres på papir, spesielt hvis papirene blir borte.

Det er viktig å sikre at alle studenter får mulighet til å gi sin tilbakemelding. Det er synd at mange studenter i dag går glipp av denne muligheten til å si sin mening om emnet fordi de ikke er tilstede i den forelesningen som man foretar emneevaluering i, og det er kanskje en grunn til at andelen som fullfører emneevaluering er meget lav. Digital emneevaluering har langt større rekkevidde hos studentene når det er tilgjengelig digitalt. Vi mener derfor det er på høy tid å digitalisere emneevalueringene. Digital emneevaluering bør innføres som standard for å sørge for at tilbakemeldingene ikke går tapt i papirmølla hos foreleserne eller klassetillitsvalgte.

Erfaringer fra TKDs pilotprosjekt med digital emneevaluering på Institutt for bygg- og energiteknikk (BE) høsten 2017 viste at klassetillitsvalgte var svært fornøyde med evalueringsmetoden. Alle innspill fra klassene ble samlet i én fil som klassetillitsvalgte gikk gjennom med foreleseren før de signerte emnerapporten. Dette er et fint verktøy for klassetillitsvalgte og det vil gjøre jobben deres lettere. TKD er allerede i gang med planer om å utvide digital emneevaluering til hele fakultetet, og resten av OsloMet bør også følge etter.

Større fokus på sosiale møteplasser: For at studentene skal trives på OsloMet og vil henge på campus, bør det være «liv» på hele campus. Ikke bare på Frydenlund, men også på Holbergs plass, Pilestredet Park, og ikke minst på Kjeller.

Mange vil hevde at SFR har blitt et rent «lobbyorgan» uten reell makt.

Joel Gianni og Julie Reinemo

I november i fjor ble den første studentdemonstrasjonen på HiOA/OsloMet noensinne holdt. Over 200 studenter fra Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), samlet over 1000 underskrifter og marsjerte fra Pilestredet 35 (P35) til rektors kontor. Demonstrasjonen var for å uttrykke misnøye med at den eneste studentdrevne sosiale møteplassen på P35, IU Kroa, skulle erstattes og flyttes.

Det er viktig for studentene at OsloMet assosieres med noe annet enn bare forelesninger. Det gjør noe med forholdet til «skolen» når studentene kan assosiere studiestedet sitt med sosiale arrangementer i regi av studentene selv. Det er viktig for å skape et godt sosialt miljø, og for å gi studentene en følelse av eierskap til OsloMet. Det mener vi er viktig for trivselen.

Samme måned ble SFR-lederforum, hvor alle SFR-ledere/nestledere på OsloMet sitter, enige om å sette i gang arbeid med workshop for «Et spennende campus på OsloMet». Det var SFR på Fakultet for helsefag (HF) som var forslagsstiller og det ble godt tatt imot. Fra TKD valgte vi å oppnevne en Kjeller-student fra institutt for produktdesign (PD) for å sørge for at innspill fra campus Kjeller også blir en del av arbeidet. Vi håper dette arbeidet fortsetter og at fakultetene merker at det skjer noe på campus.

Gjeninnfør fakultetsstyrene: I 2015 ble fakultetsstyrene lagt ned og man opprettet fakultetsråd. Det har blitt skrevet mye om konsekvensen av nedleggingen, men man har kanskje savnet studentperspektivet i saken. Studentenes Fakultetsråd (SFR) er studentenes øverste organ på fakultetsnivå, og omgjøring av fakultetsstyrer til fakultetsråd førte til at SFR mistet sin stemme i avgjørelser som foretas på fakultet.

I fakultetsstyret satt nemlig SFR-leder som fast medlem av styret, med SFR-nestleder som sin personlige vara. Studentene hadde med andre ord en egen stemme – som de kunne bruke til å stemme for eller mot saker i fakultetsstyret. Med fakultetsråd er denne stemmen borte og mange vil hevde at SFR har blitt et rent «lobbyorgan» uten reell makt. Riktig nok er studentene representert i fakultetsrådet også, men problemet er bare at fakultetsrådet har (tilnærmet) ingen makt når rådets oppgave er å være et «rådgivende organ for dekan ved fakultet». Avtroppende dekan på LUI, Knut Patrick Hanevik, hadde et godt poeng når han nylig sa i Khrono at «Endringen har medført at det blir et demokratiunderskudd på fakultetene». Det merkes hos studentene også

For å oppsummere, det sentrale utdanningsutvalget på OsloMet bør fjerne valgfri evalueringsmetode og innføre digital emneevaluering som standard for å sørge at alle studenter får mulighet til å komme med sin tilbakemelding. Når det kommer til sosiale møteplasser i regi av studentene, oppfordrer vi fakultetene til å lytte til det som foreslås fra studentene og støtter gode tiltak for å skape et mer levende campus. Og når OsloMet skal evaluere ordningen med fakultetsråd til høsten, håper vi man kommer frem til at fakultetene er best tjent med fakultetsstyrer med reell demokratisk makt.​

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!