Rektor Curt Rice ved OsloMet har verken styret sitt eller mange ansatte i ryggen når det gjelder å flytte Campus Kjeller til Lillestrøm. Denne uka skal saken diskuteres atter en gang - fortsatt bak lukkede dører, ifølge styrets dagsorden. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Rektor Curt Rice ved OsloMet har verken styret sitt eller mange ansatte i ryggen når det gjelder å flytte Campus Kjeller til Lillestrøm. Denne uka skal saken diskuteres atter en gang - fortsatt bak lukkede dører, ifølge styrets dagsorden. Foto: Ketil Blom Haugstulen

OsloMet forhandler om en mindre og billigere campus på Kjeller

Dropper flytting? — Hvem kjemper egentlig for å flytte til Lillestrøm, spør rektor Curt Rice. Nå er OsloMet i forhandlinger om å bli værende på Kjeller, men på færre kvadratmeter enn i dag. Og kanskje ryker gratis parkeringsplasser.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

OsloMets Campus Kjeller

OsloMets Campus Kjeller

OsloMet leier lokaler av Hemfosa Samfunnsbygg på Campus Kjeller.

Det er cirka 260 ansatte med Kjeller som primærarbeidsplass.

Rundt 3500 studenter har studieplass ved Kjeller.

Bruttoarealet er 27.135 kvadratmeter. Av dette er vel 11. 000 kvm kontorarealer, 13. 000 kvm studentarealer og 2.617 kvm garasje i underetasjen.

Bygget er ikke opprinnelig bygd til undervisningsformål, og er ikke skreddersydd for OsloMets aktiviteter.

Etter fusjonen mellom Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo i 2011 har flere utdanningstilbud og administrative funksjoner blitt flyttet til Pilestredet i Oslo.

De viktigste faglige miljøene på Kjeller i dag er produktdesign, sykepleie- og vernepelieutdanning og yrkersfaglærerutdanning. .

I sakspapirer og meldinger fra OsloMet har «Campus Lillestrøm» blitt til «Campus Romerike» den siste tiden. Og dersom styret sier ja til en framforhandlet avtale med gårdeier Hemfosa på Kjeller, vil OsloMet droppe planene om flytting til Lillestrøm og heller bli værende på Kjeller, også etter at dagens kontrakt går ut i 2023.

Det skjer etter at styret ved OsloMet i forrige møte ba om at henvendelsen fra Hemfosa om fortsatt leie til en langt lavere pris enn i dag, måtte vurderes.

Etter det Khrono kjenner til ville det ikke vært flertall i OsloMets styre om å flytte campus til Lillestrøm nå, da kun 3 av 11 styremedlemmer uttalte seg positivt om dette.

Khrono har fått innsyn i en epost-uveksling mellom Hemfosa og OsloMet der det kommer fram at man nå skal forhandle med utgangspunkt i en betydelig mindre campus på Kjeller, hvor det sannsynligvis heller ikke vil bli gratis parkeringsplasser.

Jeg stiller meg gjerne i front for en flytting av campus fra Kjeller til Lillestrøm, men da må jeg ha folk, styret og faglige miljøer ved universitetet i ryggen.

Curt Rice

Utgangspunktet for OsloMets forhandlinger med gårdeier er 18.000 kvadratmeter på Kjeller. I Statsbyggs kriterier for ny campus på Lillestrøm er det lagt opp til mellom 20.000 og 23.000 kvadratmeter. I dag har OsloMet leieavtale for 27.000 kvadratmeter.

Rice positiv til Lillestrøm

— Jeg stiller meg gjerne i front for en flytting av campus fra Kjeller til Lillestrøm, men da må jeg ha folk, styret og faglige miljøer ved universitetet i ryggen. Det opplever jeg ikke at jeg har i dag. Hvem snakker egentlig Lillestrøms sak, spør rektor Curt Rice.

Etter samtaler med rektoren gikk flere representanter fra Institutt for produktdesign på Campus Kjeller ut i Romerikes Blad 4.juni (kun for abonnenter) og ba OsloMet om å stoppe flytteplanene.

Men allerede før dette avisoppslaget var samtalene om å bli værende på Kjeller igang. OsloMet og Hemfosa hadde et møte om saken 15.mai og 26.mai sendte OsloMet en skriftlig henvendelse til Hemfosa med sitt utspill i forhandlingene.

Ja fra Hemfosa på kontrakt om 20 år

Hemfosa har svart positivt på OsloMets forhandlingsutspill. Gitt at ny kontrakt blir inngått for en periode på 20 år, sier de at de kan møte universitetet på samtlige punkter som ble sendt til Hemfosa 26.05.18. Ifølge eposten er kriteriene som følger:

  • OsloMet ønsker å videreføre leieforholdet på Kjeller til en årlig kostnad på inntil 30 mill. kroner (Dagens pris er 55 millioner. Red.mrk)
  • Arealet skal ikke overskride 18.000 kvm (Dagens areal er 27.000 kvm. og Statsbyggs kriterier tilsier 20.000-23.000 kvm. Red,mrk)
  • Ombyggings-/utviklingsbehov finansieres av Hemfosa med inntil 50 mill. kroner. Eventuelle øvrige kostnader finansieres av OsloMet
  • Vurdere ulike modeller for forvaltning og finansiering av parkeringsarealer ( I dag er det 400 gratis parkeringsplasser på Kjeller. Red.mrk.)
  • Eventuell videreføring av leieavtalen settes til 10 eller 20 år. OsloMet ønsker en vurdering av begge alternativer. Opsjon på fremleie må være mulig
  • Ny leieavtale må ha virkningstidspunkt fra 1. januar 2019 da ombyggingsarbeid også settes i gang (Nåværende leieavtale utløper i 2023. Red.mrk)

Hemfosa viser også i sin epost til at det kan vurderes flere løsninger når det gjelder parkering.

«De ansatte/ studenter kan få førsterett til å leie plasser eller det kan innføres p-avgifts løsninger», skriver Hemfosas direktør SImon Venemyr Ottersland i sitt svar til OsloMet 30.mai i år. Han åpner også for at det kan innføres rabattordninger for parkering for ansatte og studenter.

Rice refset mediene

Rektor Curt Rice har tidligere avvist både en utredning og en mulighet for at OsloMet vil bli værende på Kjeller etter at dagens kontrakt går ut i 2023.

Både Khrono og Romerikes Blad har skrevet flere saker om den kronglete prosessen, som for en stor del har vært unntatt offentlighet. Samtlige styremøter hvor en eventuell flytting til Lillestrøm har vært diskutert, har vært holdt bak lukkede dører av konkurransehensyn til de private tilbyderne som eventuelt skulle delta i en anbudskonkurranse om bygging av ny campus på Kjeller.

Khrono skrev allerede i oktober 2017 at Hemfosa hadde kommet med et innspill om å tilby daværende Høgskolen i Oslo og Akershus en betydelig lavere husleie hvis de ble værende.

Les også: Tilbyr husleiekutt hvis HiOA blir værende på Kjeller

Så sent som 22.januar i år fastholdt rektor Rice at det ikke er noe alternativ for universitetet å bli værende i lokalene på Kjeller. Rektoren kritiserte også mediene for dekningen av saken:

— Jeg fraråder å bruke media som informasjonskilde i denne saken. Både Khrono og Romerikes Blad har skrevet ting som jeg ikke kjenner meg igjen i. Ikke gå ut fra at det media sier om at vi kan spare 2-300 millioner kroner på å bli på Kjeller er sant. Det er en påstand som ikke har bakkekontakt, sa rektor Curt Rice den gangen.

8.juni i år skrev Romerikes Blad at OsloMet var tilbudt en kontrakt som kunne redusere husleiekostnadene med 600-700 millioner kroner.

Rice vurderer innsparingene

Gitt de forutsetningene som er listet opp ovenfor, antyder rektor Rice nå en noe lavere sum på eventuelle innsparinger, enn det som antydes i Romerikes Blad.

Rektor Curt Rice på allmøte på Kjeller i januar i år, der også flytting til Lillestrøm var tema. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Rektor Curt Rice på allmøte på Kjeller i januar i år, der også flytting til Lillestrøm var tema. Foto: Ketil Blom Haugstulen

— Hemfosas innspill og utsiktene til en redusert leiepris på Kjeller har fått flere til å stoppe opp og tenke, sier Rice til Khrono. Selv ser han fortsatt ser mange gode argumenter for å flytte campus fra Kjeller til Lillestrøm.

— Men hvis vi kan spare opptil 15-20 millioner kroner i året på å bli værende på Kjeller, så må vi ta en grundig vurdering av dette, sier rektoren.

OsloMet-rektoren som er ferdig med sin første rektorperiode om ett år, sier at han kun vil gå for det han mener er best for OsloMet.

Regjeringen legger press på oss for å effektivisere arealbruken, og dette kravet gjelder også Kjeller.

Curt Rice

— Jeg spør også meg selv om en flytting fra Kjeller til Lillestrøm er viktig for meg, men for meg personlig er ikke dette viktig. Jeg kommer ikke til å være rektor ved OsloMet ved en eventuell innflytting på Lillestrøm i 2023, sier Rice, som i utgangspunktet kun kan sitte som rektor i to perioder, fram til august 2023.

— Jeg ønsker ikke å presse noen inn i åpne kontorlandskap i en flytteprosess til Lillestrøm, sier Rice.

— Men hvis dere fortsatt blir på Kjeller vil det også bli forandringer for de ansatte?

— Regjeringen legger press på oss for å effektivisere arealbruken, og dette kravet gjelder også Kjeller. Det er også ønsker om forbedringer og oppussing på Kjeller. Men nå går vi inn i forhandlinger for å se hvilken avtale vi kan få til. Foreløpig er det kun snakk om et forhandlingsutspill, sier rektor Curt Rice.

— Men 18.000 kvadratmeter er mye mindre enn det dere har i dag?

— Det er kun et forhandlingsutspill for å kunne sammenligne med en eventuell ny Campus Lillestrøm, sier Rice.

Statsbygg leverte tidligere i år en rapport som konkluderte med at flytting til Lillestrøm var å foretrekke, så lenge man så bort fra prisen.

Direktør Seim fornøyd

Direktør for digitalisering og infrastruktur ved OsloMet, Asbjørn Seim, sier han er fornøyd med at de er kommet i en positiv og konstruktiv dialog med gårdeier på Kjeller, Hemfosa.

Direktør for digitalisering og infrastruktur ved OsloMet, Asbjørn Seim, forhandler nå om en mindre og billigere campus på Kjeller.
Direktør for digitalisering og infrastruktur ved OsloMet, Asbjørn Seim, forhandler nå om en mindre og billigere campus på Kjeller.

— OsloMet leier mye mer enn 18.000 kvadratmeter i areal på Kjeller i dag. Hvorfor har dere bedt om tilbud på kun 18.000 kvadratmeter?

— Inklusive parkering, leier vi i dag 27.000 kvadratmeter på Kjeller. Dette med 18.000 kvadratmeter er bare et utgangspunkt for forhandlinger, sier direktør Asbjørn Seim, og mener at det de nå har etablert med Hemfosa er en skisse til, eller ramme for forhandlinger.

Det er ikke sikkert vi ender opp med 18.000 kvadratmeter på Kjeller. Det vil nok eventuelt bli et sted mellom 18.000-27.000.

Asbjørn Seim

Han viser til at det potensielle nybygget på Lillestrøm ville blitt på 18.000 kvadratmeter.

— Men det er ikke sikkert vi ender opp med 18.000 kvadratmeter på Kjeller. Det vil nok eventuelt bli et sted mellom 18.000-27.000, sier han.

På Statsbyggs informasjonssider om en eventuell ny Campus Lillestrøm står det at kriteriene for bygging er 20.000-23.000 kvm - med mulighet for ekspansjon.

Khrono har spurt direktør Asbjørn Seim om hvilket antall kvadratmeter som gjelder for et eventuelt Lillestrøm-campus: 18.000 eller 20.000-23.000, som Statsbygg sier?

Sent søndag kveld svarer Seim at vi bør legge Statsbyggs tall til grunn.

Aktivitet ikke avtalt

Seim understreker også at det heller ikke er avklart hvilken aktivitet som skal være på et framtidig campus på Kjeller.

De største faglige miljøene som holder til på OsloMets Campus Kjeller i dag er Institutt for produktdesign, yrkesfaglærerutdanningen og sykepleie- og vernepleieutdanning.

— Vil du gå for 10 eller 20 års kontrakt?

— 20 år er lang tid, men de fleste avtalene vårene er på nettopp 20 år, sier Seim.

Styret ved OsloMet vil bli orientert om saken på førstkommende styremøte 13.juni, og saken er på forhånd unntatt offentlighet, både sakspapirene og også diskusjonen av saken. Khrono ba i forrige uke om innsyn/merinnsyn i papirene, men har ennå ikke fått svar på henvendelsen.

I perioden fram til nytt styremøte i begynnelsen av september skal det forhandles med Hemfosa, før man ifølge Seim satser på å gjøre et endelig styrevedtak i oktober.

— Og dersom styret i oktober sier ja til framforhandlet avtale med Hemfosa, så vil OsloMet bli værende på Kjeller og ikke bygge nytt og flytte til Lillestrøm?

— Ja, det kan gjerne bli utfallet, sier OsloMet-direktør Asbjørn Seim.

Haneviks arbeid avbrutt

Dekan Knut Patrick Hanevik har ledet arbeidet med faglig innhold på en ny campus på Lillestrøm. Men etter at styret ba OsloMet gå i dialog med Hemfosa om å bli på Kjeller, er arbeidet utsatt på ubestemt tid.

— Det stemmer. Vi var kommet så langt i vårt arbeid at det var på tide og seriøst involvere fagmiljøene i vurderingene av hva som skulle være det faglige innholdet på Lillestrøm. Det å gå inn i den type diskusjoner med personalet er vanskelig og ville skapt unødvendig usikkerhet. Derfor måtte vi utsette ferdigsstillelsen av vårt arbeid, sier Hanevik, som slutter ved OsloMet 1. juli, da han blir pensjonist.

I Haneviks arbeidsgruppe satt også de tre andre dekanene på OsloMet, og de arbeidet ut fra et konsept som ble kalt livsfaselaboratorium. I et notat gruppen sendte rektor Curt Rice 23. januar, beskriver gruppen nærmere konseptet, uten at det står noe konkret om hvilke fagmiljøer og utdanninger som burde flytte inn på Lillestrøm.

Den viktigste grunnen til at vi har kjempet for å bli på Kjeller er at vi beholder de lokalene vi har i dag.

Gunnar H. Gundersen

Hanevik opplyser at de heller ikke etter dette kom så langt at de kunne foreslå konkret hvilke miljøer de mente burde flytte inn på Lillestrøm.

Reagerer på arealkutt

Instituttleder Gunnar H. Gundersen og professor Jon Samseth ved Institutt for produktdesign kjemper for å bli på Kjeller.

Leder ved Institutt for produktdesign ved Campus Kjeller trenger store arealer til verksteder til studentene og reagerer på mulig arealkutt på Kjeller. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Leder ved Institutt for produktdesign ved Campus Kjeller trenger store arealer til verksteder til studentene og reagerer på mulig arealkutt på Kjeller. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

De reagerer kraftig på at OsloMet vil gå inn i forhandlinger med gårdeier under forutsetning om et areal på kun 18.000 kvadratmeter på nåværende Campus Kjeller.

— Den viktigste grunnen til at vi har kjempet for å bli på Kjeller er at vi beholder de lokalene vi har i dag, sier de.

I dag har Institutt for produktdesign store lokaler med blant annet verksteder. Instituttet fyller hele den såkalte A-blokka på Kjeller.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS