kompetanse

Stort kompetansebehov, men mindre for høyere utdanning

Mellom 30 og 40 prosent av NHOs medlemsbedrifter har behov for folk med høyere utdanning, viser kompetansebarometeret som ble lagt fram fredag.

NHO-bedriftene melder om størst behov for håndverksfag , samt tekniske og ingeniørfag.
NHO-bedriftene melder om størst behov for håndverksfag , samt tekniske og ingeniørfag.
Publisert Oppdatert

NHOs kompetansebarometer viser at medlemsbedriftene har mindre behov for ansatte med høyere utdanning enn for personer med utdanning på videregående skoles nivå, yrkesfag og fagskole.

40 prosent svarer at de trenger personer med bachelorgrad, 30 prosent trenger personer med master, mens kun 4 prosent av NHO-bedriftene trenger folk som har tatt doktorgrad.

Barometeret viser likevel at etterspørselen etter høyere utdanning øker med bedriftsstørrelse, og blant de aller største bedriftene har tre fjerdedeler behov for både bachelor- og masterkompetanse. Blant de aller største bedriftene svarer hver femte dessuten at de trenger doktorgradsutdannede.

På linje med tidligere år

Annonse

BLI VARSLET
OM SISTE NYTT

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste nyhetene - både nasjonalt og nær deg
-

Det et sjuende gang kompetansebarometeret blir gjennomført blant NHOs medlemsbedrifter og det er Nifu (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) som har hatt oppdraget.

– I 2020 oppgir nesten seks av ti av NHO-bedrifter at de i dag har et udekket kompetansebehov. Åtte prosent oppgir at de i stor grad har udekket behov. Grovt sett er dette på nivå med tidligere år. For næringslivet generelt, oppgir rundt halvparten at de har et udekket kompetansebehov, sier seniorrådgiver ved Nifu, Kristoffer Rørstad.

Peker på etter- og videreutdanning

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Aaheim deltok under lanseringen fredag.

— Det er for mye når 6 av 10 sier at de har et udekket kompetansebehov, og 40 prosent av dem igjen melder at de har tapt kunder eller har måtte skrinlegge eller utsette utvidelser på grunn av manglende kompetanse, sa Asheim.

Han sa blant annet at det ikke finnes ett enkelt tiltak som kan dekke kompetansegapet i bedriftene.

— Men når 8 av 10 bedrifter svarer at de først og fremst vil tette komeptansegapet ved hjelp av egne ansatte, så viser det hvor viktig etter- og videre utdanning er, sa han.

Håndverk og tekniske fag på topp

Håndverks- og ingeniør- og tekniske fag de mest etterspurte kompetansene i hele barometerperioden på sju år, og er i år ønsket av henholdsvis nesten halvparten og rundt 40 prosent av bedriftene. Om lag en tredjedel av bedriftene oppgir også et behov for samfunnsfaglig kompetanse.

Rundt en fjerdedel av NHOs medlemsbedrifter oppgir at de har utilstrekkelig IKT-kompetanse. Kompetansebehovet er i hovedsak knyttet til behovet for å kommunisere og samarbeide på digitale plattformer, nye digitale løsninger, samt endrede arbeidsoppgaver og arbeidsformer som følge av nye digitale løsninger, går det fram av årets barometer.

Kompetansebehov under pandemien

Til tross for koronapandemien og nedstengningen i flere bransjer, melder bedriftene inn omtrent samme behov for kompetanse som tidligere år. Blant annet er bedrifter innenfor reiseliv, servering, transport, handel og kultur rammet av pandemien.

«At bedriftene melder om en etterspørsel etter kompetanse på omtrent samme nivå i år som tidligere år, kan virke noe overraskende da samfunnet i perioder har vært mer eller mindre nedstengt som følge av koronapandemien», heter det.

En mulig forklaring på at flere bedrifter har udekket kompetanse også i nedgangstider kan være at store omstillinger krever høyere eller annen kompetanse i bedriften, påpekes det. Og i og med at en stor andel ser for seg å heve kompetansen ved hjalp av egne ansatte, så er behov for kompetanse ikke ensbetydende med behov for flere folk, går det fram av årets kompetansebarometer.

Powered by Labrador CMS