styremøte

Stor nedgang i disputaser ved OsloMet

Halvering av antall disputaser så langt i 2020 bekymrer OsloMet-styret.

Styret ved OsloMet er bekymret for at antallet disputaser er halvert i første tertial, sammenlignet med samme periode i fjor. Her fra et tidligere styremøte.
Styret ved OsloMet er bekymret for at antallet disputaser er halvert i første tertial, sammenlignet med samme periode i fjor. Her fra et tidligere styremøte.
Publisert Oppdatert

I første tertial i år var det bare 7 disputaser ved OsloMet, noe som er en halvering sammenlignet med samme periode i 2019.

Ifølge tertialrapporten som var oppe i universitetstyret torsdag er noen disputaser forsinket på grunn av koronasituasjonen, men dette forklarer ikke hele nedgangen.

I 2019 ble det avlagt 36 doktorgrader på OsloMet, mens målet var 44.

Målet for 2020 er også dette året at det skal avlegges 44 doktorgrader på egne doktorgradsprogrammer. Det er ikke grunn til å tro at målet for 2020 kan nås, heter det i tertialrapporten.

Kreves for å være universitet

For få disputaser var et av hovedproblemene forut for at OsloMet ble godkjent som universitet i januar 2017. Og da Høgskolen i Innlandet nylig fikk avslag på sin søknad om å bli universitet, var en av tre grunner at høgskolen ikke har uteksaminert nok doktorgradskandidater.

Kan ikke bare skylde på korona

— Nedgangen i antall disputaser er det som vi alle ser, og som alle bemerker, sa styreleder Trine Syvertsen under styremøtet.

Ifølge rektor Curt Rice kan ikke OsloMet skylde på korona for hele nedgangen i disputaser.

— Det er et tall som er litt bekymingsfullt, og hvorvidt det er en koronaeffekt eller ikke er vanskelig å si, sa han.

— Vi må gjøre en litt mer omfattende analyse av nedgangen i ph.d-produksjon, sa han.

Rektor Curt Rice vil analysere nedgangen i disputaser.
Rektor Curt Rice vil analysere nedgangen i disputaser.

Styremedlem Laila Bokhari sitter i revisjonsutvalget som styret har oppnevnt. Hun sa at halveringen av disputaser er en bekymring, og at utvalget har merket seg at det også skyldes andre ting enn korona.

— Det er det interessant å følge med på, sa hun.

Vil vite hvorfor

Hilde Fiva Buzungu sitter i OsloMet-styret, valgt av midlertidig ansatte. Hun er stipendiat ved doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

— På de programmene jeg kjenner til vil det bli fryktelig få disputaser til høsten også. På mitt ph.d.-program er det for eksempel ingen som har levert og venter på disputas. Så jeg vil gjerne at noen forteller meg mer om hvorfor vi ikke har disputaser, sa hun.

Stipendiat Hilde Fiva Buzungu.
Stipendiat Hilde Fiva Buzungu.

Hun sa videre at hun ønsket å vite om mangelen på disputaser har sammenheng med at insentivordninger som man har hatt på OsloMet, der man har fått jobbe med undervisning i et halvt eller et år hvis man leverer i tide, er blitt avviklet.

— Har det blitt evaluert at de ordningene ble fjernet og er det grunn til å tro at det har betydning for at det er blitt så få disputaser i år, spurte hun.

Mange får ikke levert i tide

Professor Amy Østertun Geirdal ved OsloMet er leder av doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

— Det sånn med oss som med flere andre at det er en del forsinkelser på grunn av korona-situasjonen. Vi hadde flere som skulle ha levert avhandlingen i mai og juni som er blir forsinket. Flere vil levere senere i år, men vil ikke rekke å disputere i år, sier hun.

Vanligvis tar det 5-6 måneder fra man leverer til disputas.

Amy Østertun Geirdal opplyser at målet for i år var 5-7 disputaser på programmet, men at det kommer til bli færre enn de har trodd.

— Det positive er at vi får veldig mange disputaser neste år, sier hun.

Bruker lang tid

Ved utgangen av første tertial hadde OsloMet 314 aktive doktorgradskandidater på sju doktorgradsprogrammer. Antall kandidater øker, men de bruker lenger tid.

Andelen ph.d-kandidater som fullfører innen seks år er et av de nasjonale styringsparametrene som Kunnskapsdepartementet bruker. I 2019 var det ved OsloMet 58,3 prosent som hadde fullført innen seks år, mens snittet for statlige institusjoner var på 66,3 prosent, viser tall fra NSD/DBH.

Ifølge tertialrapporten anbefaler FoU-avdelingen at det tas tak i dette i samarbeid med fakulteter, sentre og ph.d.-programmene. Målet skal være å finne fram til konkrete aktiviteter som bidrar til å øke gjennomstrømningen ved OsloMet.

Powered by Labrador CMS