styremøte oslomet

Skal diskutere lokaler på Romerike og sang-appen Trall

Erstatningslokaler på Romerike og håndteringen av covid-19 er blant sakene på styremøtet ved OsloMet 10. mars.

Inger Vederhus er et av styremedlemmene ved OsloMet, valgt inn av faglig ansatte. det er også Nils Pharo som her sitter ved siden av henne under et tidligere styremøte.
Inger Vederhus er et av styremedlemmene ved OsloMet, valgt inn av faglig ansatte. det er også Nils Pharo som her sitter ved siden av henne under et tidligere styremøte.
Publisert

Midlertidige lokaler når OsloMets leieavtale på Kjeller utløper er en av sakene på møtet i universitetsstyret 10. mars. Denne saken behandles imidlertid bak lukkede dører, med henvisning til at den er av vesentlig kommersiell interesse.

Leieavtalen på Kjeller utløper ved utgangen av 2024, mens ny campus på Lillestrøm ikke ventes å stå ferdig til den tid.

Møtet kan følges nederst i denne saken fra kl 9.

Tre alternativer

OsloMet har overfor Kunnskapsdepartementet beskrevet tre aktuelle alternativer:

Enten å få forlenget dagens leieavtale på Kjeller, finne et annet sted å være midlertidig på Romerike, eller midlertidig flytte alle virksomhet til Oslo sentrum. Det kan også finnes andre alternativer, het det.

Dokumentet i saken er kortfattet, og det opplyses at styret vil få muntlig informasjon i møtet, blant annet om økonomisk ramme for erstatningslokaler og hvilke statlige krav som gjelder.

Korona-evaluering

Styret får også evaluering av universitetets covid-19-håndtering på bordet. Den er gjort av internrevisor, som er konsulentselskapet PwC, og i rapporten pekes det på flere læringspunkter. Et av dem handler om å tydeliggjøre hva som er beredskapsstaben og hva som er den sentrale beredskapsledelsen. ­I starten av pandemien kom det kritikk fordi rektorene satt på sidelinjen og overlot pandemihåndteringen til direktørene.

Et annet læringspunkt er å forbedre oppfølgingen av studentene for å ivareta studenters psykiske helse i faser med smittevernrestriksjoner, men også generelt i kriser.

Sang-app blir AS

En annen sak handler om sang-appen Trall som er utviklet på OsloMet. Den skal kommersialiseres og det skal opprettet et aksjeselskap med OsloMet som 100 prosent eier.

Dette står på sakskartet:

  • Årsregnskap og økonomisk status 2021
  • Årsrapport 2021
  • Rapport fra internrevisjonen og forslag til revisjonsplan for 2022
  • Revisjon av valgreglement for OsloMet - utsatt behandling
  • Etablering av aksjeselskap med allmennyttig formål
  • Oppfølging av erstatningslokaler etter 2024
  • Orienteringssaker: c) Personvernombudets årsrapport 2021 d) Årsrapport for arbeidet med skikkethetssaker i 2021 e) Årsrapport for klagenemndas arbeid for studieåret 2020-2021 f) Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2020-2021 g) Rektors orienteringer 11. mars
  • Eventuelt
Powered by Labrador CMS