Sender opptak på høring

Henrik Asheim vil vite mer om hva Kunnskaps-Norge mener om dagens opptaksregler til høyere utdanning.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim vil ha synspunkter på rapporten Nifu har skrevet om opptak.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim vil ha synspunkter på rapporten Nifu har skrevet om opptak.
Publisert

På bestilling fra Kunnskapsdepartementet publiserte Nifu i våres en rapport om opptak til høyere utdanning.

Fakta

Opptaksreglene

  • Gjennom samordna opptak kan du søke blant 1303 studier ved 27 universiteter og høgskoler, og 353 studier ved 30 fagskoler. Søknadsfristen er 15. april.
  • Du må ha generell studiekompetanse eller være kvalifisert på en annen måte. Flere studier har spesielle opptakskrav i tillegg.
  • Slik regnes poengsummen din ut (hentet direkte fra hjemmesidene til samordna opptak):

Karakterpoeng

+ realfagspoeng

+ språkpoeng

+ kjønnspoeng

+ poeng for opptaksprøver

= Skolepoeng (kvote for førstegangsvitnemål)

+ tilleggspoeng

+ alderspoeng

= Konkurransepoeng (ordinær kvote)

  • Skolepoeng er den poengsummen du har før vi har lagt til tilleggspoeng og alderspoeng. I kvote for førstegangsvitnemål er det denne poengsummen du konkurrerer med.
  • Konkurransepoeng er den poengsummen du får etter at tilleggspoeng og alderspoeng er lagt til. I den ordinære kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.

Kilde: Hentet direkte fra hjemmesidene til Samordna opptak

Rapporten er en studie og gjennomgang av konsekvensene av kvote- og poengberegning med fokus på psykologi, medisin, jus og grunnskolelærerutdanning.

Departementet ber om kommentarer og innspill til funnene fra rapporten som primært omtaler rangering av søkere til utvalgte noen utdanninger og rangeringsregelverket.

Se også: Her er Nifu-rapporten om opptak

Gjennomfører i mindre grad

Nifu - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - har sett på det norske opptakssystemet til høyere utdanning, spesielt hvordan karakterer og tilleggspoeng virker inn på opptak.

— Ved opptak i såkalt ordinær kvote til høyere utdanning, der alle søkere vurderes, er det de med mange alderspoeng som kommer inn på de attraktive studiene. Samtidig er det en negativ sammenheng mellom alder og gjennomføring av studier, skriver Nifu i en pressemelding.

De har sett på opptaket til profesjonsstudiene medisin, psykologi, juss og lærerutdanning for de minste barna (GLU1-7). Felles for disse studieprogrammene er at de enten har spesifikke inntakskrav eller at konkurransen om opptak til studiet er svært stor.

Dette skriver Nifu videre om sine funn:

— Eldre studenter gjennomfører i mindre grad enn yngre studenter. Studien viser også at forsøksordningen med kjønnspoeng ved opptak til profesjonsstudiet i psykologi gir flere mannlige studenter, men at opptaket likevel fortsatt er kjønnsmessig skjevt.

Les også:

Powered by Labrador CMS