Regjeringen setter av midler til 100 nye studieplasser innen sykepleie. Foto: Mina Ræge
Regjeringen setter av midler til 100 nye studieplasser innen sykepleie. Foto: Mina Ræge

Sju institusjoner får dele på 100 nye sykepleie-studieplasser

Regjeringen og KrF er enige om å sette av midler til 100 nye studieplasser innen sykepleie over hele landet. Det skaper jubel i nord, mens landets største sykepleierutdanning ikke er med på lista.

Publisert   Sist oppdatert
Fakta

Sykepleier-utdanning

Disse institusjonene tilbyr sykepleierutdanning i Norge:

 • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
 • Høgskolen i Molde
 • Nord universitet
 • NTNU
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Høgskolen i Innlandet (INN)
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Høgskolen i Østfold (HiØ)
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • UiT Norges arktiske universitet
 • OsloMet
 • Universitetet i Stavanger (UiS)
 • Universitetet i Agder (UiA)
 • Høyskolen Diakonova

Disse får nye plasser:

 • UiT (20)
 • UiS (20)
 • HVL (15)
 • VID (15)
 • HiØ (15)
 • INN (10)
 • UiA (10)

Det går fram av en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet mandag morgen. Det gis også midler til 21 stipendiater ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Nord Universitet.

— Det er stort behov for å utdanne flere sykepleiere, og jeg er glad for denne enigheten. I fordelingen av studieplassene har vi tatt spesielt hensyn til at det er behov for flere sykepleiere på Vestlandet og i Nord-Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i meldingen.

Oppretter nytt tilbud i Alta

Vi er veldig, veldig glade for dette, det var nesten så jeg ikke trodde det kunne være sant før det ble endelig bekreftet.
Nina Emaus
Instituttleder, Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT

UiT Norges arktiske universitet og Universitetet i Stavanger får midler til 20 nye studieplasser hver. Høgskulen på Vestlandet og VID vitenskapelige høgskole får 15 nye plasser, mens Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Østfold og Universitetet i Agder får 10 plasser.

De aller fleste institusjonene tilbyr plassene til studenter allerede denne høsten. UiT får bruke høsten på å jobbe fram et nytt sykepleierstudietilbud i Alta fra og med våren 2019, noe som skaper jubel hos Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT.

— Vi er veldig, veldig glade for dette, det var nesten så jeg ikke trodde det kunne være sant før det ble endelig bekreftet. Nå får vi virkelig styrket tilbudet i Finnmark, og kan tilby sykepleierutdanning i Alta i tillegg til Hammerfest og Kirkenes, sier instituttleder Nina Emaus til Khrono.

Fra nyttår kan UiT tilby fireårig deltidsutdanning i Alta, etter samme modell som den desentraliserte utdanningen som allerede finnes i Kirkenes – i tillegg til fulltidstilbudet i Hammerfest.

Ingen plasser til OsloMet

Norges største sykepleierutdanning tilhører OsloMet, som totalt har ca 2100 sykepleierstudenter fordelt på campus Pilestredet, Kjeller og Sandvika. Der har det ikke kommet midler i denne omgang, men det synes dekan Gro Jamtvedt ved Fakultet for helsevitenskap er greit.

— Akkurat nå er vi midt i en stor omlegging, med sammenslåing av to programplaner, men vi tar gjerne imot flere studenter i neste omgang, sier Jamtvedt, som er glad for at det generelt satses på flere plasser for norske sykepleierstudenter.

Nylig ba Fakultet for helsevitenskap om 20 millioner kroner fra OsloMet-rektoratet for å gjennomføre tiltak som skal oppfylle OsloMet-styrets vedtak om at studiet skal bli landets beste sykepleierutdanning, etter flere år med lav score på studentundersøkelsen Studentbarometeret.