Sykepleie. Flere kommuner må lage planer og tilbud for sykepleiere, og øvrige helsearbeidere, for å styrke kompetansen, slik at det samlede helsetilbudet til innbyggerne sikres i tida som kommer, skriver professor Sevald Høye ved Høgskolen i Innlandet.

Sykepleie. På VID vitenskapelige høgskolen stakk de mannlige sykepleiestudentene hodene sammen, og prøvde å finne en løsning på frafallet av mannlige studenter. Resultatet ble foreningen SykepleieGents

Tips og innlegg

Khrono synes det er viktig med dine meninger

Med karakterkrav for studenter på sykepleie har regjeringen rangert landets kvinnelige studenter. Øverst lærerstudenter, deretter sykepleiere, mens barnehagelærerstudenter får jumboplassen, skriver professor Karl Øyvind Jordell.

Regjeringen har bestemt seg for å kreve at potensielle sykepleiere skal ha minimum karakter 3, i både matematikk og norsk fra høsten 2019. På Høgskolen i Oslo og Akershus har de gode erfaringer med krav om 3 i norsk.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ønsker å innføre karakterkrav for sykepleierstudenter og får støtte fra studenter og fagforening. Rapport viser at at halvparten av studiestedene vil få tomme studieplasser.

Sykepleieutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus er i hardt vær. Mandag startet arbeidet med en ny programplan som skal heve kvaliteten på utdanningen.

Framtiden vil vise hvilke opptaksordninger som fungerer. I år prøver Høgskolen i Oslo og Akershus ut flere nye, og ulike opptakskrav, skriver prorektor Nina Waaler i dette innlegget.

— Et fag blir ikke bedre enn hodene i faget. Og det virker ikke som om det er de gode hodene som skriver lærebøker, sier kritiker og sykepleiestudent, Cathrine Krøger. Torsdag deltar hun i debatt på HiOA om pensumlitteraturen.

Cathrine Krøger har rett i noe, men hun overdriver så kraftig at det blir vanskelig å diskutere, mener Tom Eide, professor og lærebokforfatter i sykepleie. Han skriver samtidig at dette er viktige studenterfaringer som må lyttes til.

En kikk på førsteklassepensum for sykepleie gir et gløtt inn i en så jålete og kvasiakademisk fagdisiplin at forfatterne umulig kan skjønne hva de egentlig skriver, skriver sykepleiestudent og litteraturkritiker Cathrine Krøger.

To av masterutdanningene i sykepleie ved Universitetet i Oslo og HiOA er nesten helt like og ingen av dem klarer å fylle opp studieplassene sine. Uheldig, uhensiktsmessig og uøkonomisk, mener Marit Kirkevold ved UiO.

Norske sykepleiestudenter kan ikke sitt eget grunnleggende fag «anatomi, fysiologi og biokjemi». Nasjonal deleksamen bekrefter svært høye stryktall og dårlige karakterer blant studentene.

Cathrine Krøger følger opp kritikken av sykepleieutdanningen på HiOA i Aftenposten 26. Kritikken og diskusjonene som nå pågår gir oss ekstra inspirasjon til endring, skriver dekan Gro Jamtvedt og instituttleder Unni Hembre.

Prorektor for forskning, Morten Irgens, forklarer og forsvarer prioriteringen i fordeling av stipendiater på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Fem ledere av forskningsgrupper på Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid spør prorektor Morten Irgens om de øremerkede stipenidatstillingene fra Stortinget til fagområdet sykepleie.

Som lærer blir jeg engasjert, motivert – og ofte også imponert - av studentene, skriver førsteamanuensis Anne Kari Tolo Heggestad ved sykepleieutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Departementet påpeker at HiOA er forpliktet til å følge statlig øremerking til sykepleie og at tildeling av stipendiater bør gjenspeile nasjonale prioriteringer også av lærerutdanning.

I sin iver etter å påpeke feil og mangler ved sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har kritikerne valgt seg ut forskning og akademisk kompetanse som den store stygge ulven. Det er feil fiende, skriver sykepleier Martin Fredheim.

Tips og innlegg

Khrono synes det er viktig med dine meninger

Instituttleder Unni Hembre svarer på kritikken fra sykepleiestudent Cathrine Krøger. Hembre ønsker debatten om hvordan vi utdanner dyktige sykepleiere her i landet velkommen.

Det er sjelden jeg har møtt en institusjon der misnøyen er så massiv, skriver Cathrine Krøger, litteraturanmelderen som begynte på sykepleieutdanning i Pilestredet på Høgskolen i Oslo og Akershus sist høst.

De ansatte på utdanning av sykepleiere kjenner seg igjen i rapporten om forskjellene mellom studiestedene Kjeller og Pilestredet på Høgskolen i Oslo og Akershus, og ser fram til at ny ledelse kommer på plass.

Fungerende instituttleder på det nye sykepleieinstituttet på Høgskolen i Oslo og Akershus, Dag Karterud, må tre til side og overlate jobben til ekstern søker Unni Hembre.

HiOA-utdannet sykepleier Lasse Johan Thue er lei av at fagforbundet hans går ut mot egne medlemmer og studenter og henger seg på mattekritikk mot de nyutdanna sykepleierne.

Sykepleiestudent Tomas Nenningsland savner oppfølging og tilbakemelding og ville valgt seg et annet studiested enn Pilestredet hvis han skulle begynt om igjen.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er den klart mest internasjonale blant de statlige høgskolene. HiOA-ansatte Borghild Løyland er for tiden gjesteforsker i New York.

Sist uke var det sykepleierstudentene på Kjeller som fikk prøve seg på gründercamp. Oppdragsgiver var Skedsmo kommune, som dro hjem med 40 gode ideer i kofferten.

To år etter fusjonen mellom høgskolene i Oslo og Akershus ønsker høgskoleledelsen å fusjonere sykepleierutdanningene, som i dag er delt på to institutter.

Doktorgradsstipendiat Marita Nordhaug etterlyser bedre etiske verktøy i sykepleieres hverdag. Fredag 20. september disputerte hun.

Tips og innlegg

Khrono synes det er viktig med dine meninger