Redaktør i Universitetsavsa Tore Oksholen var med den norske delegasjonen til Kina i april. Reiseregningen hans ble høy. Foto: Kristoffer Furberg
Redaktør i Universitetsavsa Tore Oksholen var med den norske delegasjonen til Kina i april. Reiseregningen hans ble høy. Foto: Kristoffer Furberg

Redaktør hadde dyrest Kina-tur

Kina. Turen til Kina for redaktør i Universitetetsavisa på NTNU kostet dobbelt så mye som reisen til statsråd Iselin Nybø. Tore Oksholen mener likevel at turen var verdt pengene og at det var viktig å dra.

Publisert Oppdatert
Fakta

Kunnskapssektorens kinadelegasjon

Rundt 220 personer fra kunnskapssektoren deltok på Kina-reise med statsråd Nybø i spissen i april i år.

144 ansatte ved universiteter og høgskoler deltok, ifølge reiseregningene Khrono har fått innsyn i.

Reisen har anslagsvis kostet uh-sektoren 5,5 millioner kroner, i snitt rundt 38 000 per deltaker.

NTNU har også betalt 314 000 for fire musikere fra Trondheimsolistene, som spilte ved fire arrangementer i Kina.

Kunnskaps-departementet opplyser selv å ha hatt utgifter på totalt 681 000 for syv reisende og arrangementskostander.

Khrono har tidligere skrevet at rektor på Universitetet i Oslo, Svein Stølen, hadde den dyreste flybilletten da det norske akademia besøkte Kina i april. Det stemmer ikke. Dyreste billett hadde redaktør i Universitetsavisa ved NTNU, Tore Oksholen.

Etter at en rekordstor delegasjon fra akademia hadde vært på Kina-tur med statsråd Iselin Nybø i april i år, ba Khrono om innsyn i reiseregningene til deltakerne fra landets universiteter og høgskoler.

Les også: Business-class og strykekvartett:Store sprik i utgiftene på Kina-tur

144 personer ansatt ved norske høyere utdanningsinstitusjoner deltok i delegasjonen som ble organisert av Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådet og SiU, Senter for internasjonalisering i utdanningen. I tillegg kom deltakere fra en rekke forskningsinstitutter, se fullstendig deltakerliste her.

Khrono har per nå mottatt reiseregningene for 128 av de 144 deltakerne fra universiteter og høgskoler.

NTNU satset mest, men Stølen ikke dyrest

NTNU la soleklart mest penger i reisen, med 32 deltakere. For de 29 NTNU-ansatte som vi har fått oversikt over, beløper totalsummen seg til ganske nøyaktig 1,3 millioner kroner. I tillegg kommer så betalingen for NTNUs husorkester, Trondheimssolistene, som kostet NTNU 314.000 kroner.

Khrono skrev også at dyrest av alle var business class-billetten til rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, og viserektor Åse Gornitzka. De ble fakturert med 31.539 kroner hver, viser kvitteringen fra UiO.

— På over seas-flygninger reiser jeg på business-class. For å holde ut i den jobben jeg har er det viktigere for meg å kunne fly business-class enn å ha høy lønn, sier rektor Stølen til Khrono.

Rektor på Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, kunne imidlertid på Twitter fortelle at det ikke bare var rektorer på business-class, der var også «media».

Reiseregning på 82.800

Tore Oksholen, redaktør i Universitetsavisa ved NTNU, var den eneste representanten fra medier som fikk visum av kinesiske myndigheter. Visumet ble først klart timer før avreise til Kina.

Les også: Journalist nektet visum på Nybøs Kina-tur

Dette er en av forklaringene han gir for at reiseregningen hans på 82.800 kroner er dobbelt så høy som eksempelvis statsråd Iselin Nybø sine reiseutgifter på drøye 43.000 kroner

Men jeg angrer ikke på at jeg ble med.

Tore Oksholen

Mens flyreisen til rektor Stølen kostet Universitetet i Oslo 31.539 så kostet flyreisa til Oksholen Universitetsavisa 46.316 kroner. Det var særlig hjemreisen som var dyr, med en flybillett på over 30.000 kroner.

Oksholen forklarer at han hadde jobbforpliktelser som gjorde at han var nødt til å ta det flyet hjem som han gjorde.

På reiseregningen skriver Oksholen:

«Ad pris på hotell i Beijing over gjeldende satser: reisen ble bestilt seint pga visumtrøbbel (søkte om journalistvisum). Det samme er forklaringen på at jeg reiste businessklasse under retur Shanghai-København. Hotell Shanghai var blant dem den norske delegasjonen fikk oppgitt.»

Svært dyrt hotell også

I tillegg til den absolutt dyreste flyturen, ligger Oksholen svært høyt på sine hotellregninger også.

Både til Khrono og i sin reiseregning forklarer han dette med at Hotell Shanghai var ett av de man hadde fått anbefalt av den norske delegasjonen, og at prisen ble høy og høyere enn statens satser fordi han booket så sent.

En av de andre fra NTNU bemerker i sin regning: «Dyr overnatting i Shanghai fordi alle i ministerdelegasjonen bodde på samme hotell».

Hotellregninga for Oksholens opphold i Kina kom på til sammen drøyt 21.000 kroner.

Til sammenligning lyder hotellregningene til Iselin Nybø totalt på 10.374 kroner, og eksempelvis prorektor for forskning ved NTNU Bjarne Foss hadde en hotellregning på 11.049 kroner.

Bestemte sent hvem som skulle dra

Til Khrono forklarer Oksholen også:

— En annen årsak til at turen ble såpass dyr var det første at det ble sent bestemt hvem av oss i redaksjonen som skulle dra til Kina. Fly og hotell ble bestilt med avbookingsmuligheter, og jeg regnet faktisk ikke med at det skulle bli tur, før jeg da seks timer før avreise fikk beskjed om at statsråden gjennom et direkte møte med ambassaden hadde fått beskjed om at hvis jeg leverte visumsøknad selv ville jeg få dette.

Viktig at journalister er med

Tore Oksholen selv erkjenner at turen ble svært dyr, og at han også da han fikk visum var i tvil om han skulle reise, fordi en annen journalist fikk avslag.

— Men jeg angrer ikke på at jeg ble med. Kina er i ferd med å bygge opp en alternativ modernitet til den vestlige, med eksempelvis utstrakt bruk av ansiktsgjenkjenning med videre. Det er utrolig viktig at journalister er med på slike turer, eventuelt kommer seg inn på andre måter og rapporterer fra utviklingen i det kinesiske samfunnet, sier Oksholen.

— Det har vært reist kritikk mot omfanget av delegasjonsreisen sånn totalt sett. Var omfanget for stort? Burde man reist?

— Man kan ikke svare enten ja eller nei på spørsmålet ditt. Jeg tror mange som var med hadde stor nytte av å reise, men kanskje det ikke gjaldt alle i delegasjonen. Jeg er på den andre siden ikke tvil om at det er viktig at høgskoler og universiteter har kontakt og samarbeid med kolleger i Kina, så kan man diskutere i hvilken form dette skal skje, legger Oksholen til.

Les også: Studentene kom ikke til orde på Kina-arrangement

Særlige utfordringer å jobbe i Kina

— Det offisielle programmet var fra tirsdag-fredag (4 dager) - du har levert reiseregning fra fredag til natt til mandag (nesten 10 dager)?

— NTNU-programmet startet mandag 16. april. Den norske UH-delegasjonens hovedgruppe ankom søndag 15. april og ble til lørdag 21. april. Universitetsavisa dekket hele oppholdet, fra første til siste stund, svarer Oksholen.

— Hvor lett var det å drive kritisk journalistikk i Kina?

— Det byr på særlige utfordringer å drive kritisk journalistikk i Kina. Jeg erfarte selv at tre ulike intervjuavtaler jeg hadde med kinesiske forskere ble avlyst i siste øyeblikk, sier Oksholen og han fortsetter:

— I to av tilfellene fikk jeg direkte bekreftet at de kinesiske forskerne avlyste fordi de var redde, i det tredje tilfellet har jeg god grunn til å anta at frykt var forklaringen på avlysningen. Jeg opplevde også periodevis uforklarlige forsinkelser i min nettoppkopling, tidspunkt og sider jeg besøkte ga grunn til å formode at noen fulgte med på internettrafikken min. Det er også en faktor at norske forskere, og andre nordmenn som jobber her, bedriver selvsensur av frykt for at oppholdstillatelser ikke skal bli forlenget. Videre gjør det jobben vanskeligere for en reporter når innvilgelse av journalistvisum først kommer timer før planlagt avreise. Jeg er blitt fortalt fra flere kolleger at dette etter all sannsynlighet gjøres med overlegg fra kinesisk side, svarer Oksholen.

Les også: Alle saker og innlegg om Kina i Khrono

Reiseregninger til 5,5 millioner

Den offisielle statsrådsledede delegasjonen gikk over fem dager fra og med 16. april, men en rekke av institusjonene benyttet anledningen til egne besøk hos eksisterende eller potensielle samarbeidsinstitusjoner i Kina. Samtidig har flere institusjoner fremdeles ikke levert oversikt over prisen på flybilletter som institusjonen bestilte og betalte sentralt, så de ulike reiseregningene kan vanskelig sammenlignes på lik fot.

Les også: 222 på tur med Nybø til Kina: Kan ligne på akademisk turisme

Et anslag basert på de mest komplette reiseregningene viser imidlertid at snittutgiften per deltaker kan anslås til 38.000 kroner, noe som igjen antyder at totalprisen for 144 deltakere kan anslås til nærmere 5,5 millioner kroner.

Kunnskapsdepartementet opplyser til Khrono at de brukte 680.000 kroner på reisen, inkludert 43.800 i reiseutgifter til statsråd Nybø.

Booking-feil ga store utgifter

Det er en person som hadde en enda dyrere flyregning, men Politihøgskolen opplyser at dette skyldes en bookingfeil.

Politihøgskolens rektor Nina Skarpenes gikk på det høgskolen kaller «et hendelig uhell» da de oppdaget at hjemreisen var booket en dag for tidlig og hun måtte kjøpe ny billett i all hast:

— Kostnaden for den første billetten var kr 11.267, og kostnaden for tilleggsbilletten var kr 37.292. Politihøgskolen tilstreber alltid å reise nøkternt og effektivt, men dette var altså et hendelig uhell, skriver seksjonsleder Per Roar Solstrand i oversikten tilsendt Khrono.

Les også: Til Kina på gummisåler

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS