Bærekraft

Reagerer på at nedleggelsen av bærekraftsprosjekt ikke ble behandlet av styret

Universitet i Bergen viderefører ikke deler av prestisjeprosjektet SDG Bergen.

Universitetet i Bergen stilte med en egen delegasjon på FNs årlige høynivåforum for bærekraftig utvikling i juli 2019, der fire forskere representerte universitetet og ga bidrag på en rekke arenaer knyttet til 2030-agendaen. Fra venstre Tor Halvorsen, Tore Furevik, Edvard Hviding og Kikki Kleiven.
Universitetet i Bergen stilte med en egen delegasjon på FNs årlige høynivåforum for bærekraftig utvikling i juli 2019, der fire forskere representerte universitetet og ga bidrag på en rekke arenaer knyttet til 2030-agendaen. Fra venstre Tor Halvorsen, Tore Furevik, Edvard Hviding og Kikki Kleiven.
Publisert Oppdatert

— Vi så det komme da budsjettallene for 2022 kom i høst. Vi så at det ville bli nedskjæringer. Det er en problematisk situasjon at UiB ikke har markert denne omleggingen.

Ordene tilhører professor i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen (UiB), Edvard Hviding.

Siden 2018 har han ledet SDG Bergen Science Advice, en del av storsatsingen på bærekraft ved UiB.

Men nå er det slutt. Hviding ble informert om beslutningen i «noen enkle e-poster».

— Jeg har nok av prosjekter å jobbe videre med, og jeg er ikke dypt såret av beslutningen. Men initiativet ble i sin tid opprettet av universitetsstyret, og jeg mener at det ville vært mest ryddig om det ble avsluttet på en skikkelig måte av styret.

Edvard Hviding er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen.
Edvard Hviding er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen.

Treårig mandat

SDG-satsingen (Sustainable Development Goals) ved UiB ble etablert i 2017 og vedtatt av universitetsstyret i 2018. I tillegg til den store bærekraftskonferansen, som nylig ble gjennomført, etablerte UiB også Ocean Sustainability Bergen og nevnte SDG Bergen Science Advice.

Gruppene forvaltet sammen arbeidet med bærekraftsmål 14, der UiB ble tildelt en lederrolle på hav både fra FN-organisasjonen United Nations Academic Impact og universitetsnettverket International Association of Universities.

Prøveperioden skulle vare i tre år, og gikk i utgangspunktet ut 31. juli 2021. I fjor sommer ble en gruppe satt til å evaluere arbeidet, ledet av tidligere viserektor for globale relasjoner, Annelin Eriksen.

Eriksen har ikke ønsket å kommentere saken, og viser til nåværende rektorat.

Som et resultatet av en gjennomgang av SDG-prosjektet i fjor høst ble ikke SDG Bergen Science Advice videreført, mens Ocean Sustainability Bergen ble flyttet til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Professor Lise Øvreås, som ledet Ocean Sustainability Bergen, ønsker ikke å kommentere saken utover å bekrefte at hun fikk en e-post i slutten av november, uten forutgående muntlig eller skriftlig varsel, der det ble meddelt at hennes rolle som direktør ikke ble videreført

— Oppsiktsvekkende

En viktig del av jobben Hviding har gjort som leder av SDG Bergen Science Advice har vært å utvikle plattformer for vitenskapelig rådgiving i forhold til FNs 2030-Agenda for bærekraftig utvikling.

Under dette mandatet har han på vegne av UiB blant annet planlagt, organisert og gjennomført en rekke paneldebatter og sidearrangementer ved store internasjonale konferanser i FN.

— Arbeidet har vært en oppfølging av det treårige mandatet, sier Hviding.

Han viser til et av de overordnede målene for mandatet som styret banket igjennom i 2018: «Skape innovative kanaler for vitenskapsdiplomati og vitenskapelig rådgivning».

— Hvis UiB nå uteblir fra en del av de internasjonale arenaene der vi har jobbet opp et godt rykte, er det oppsiktsvekkende, sier Hviding.

Ønsket å være tettere på fagmiljøene

Rektor ved UiB, Margareth Hagen, mener dette er en ikke-sak.

— Det er ikke slik at arbeidet med bærekraft svekkes. Vi har fortsatt en bred og omfattende bærekraftssatsing ved UiB. Vi arbeider nå med nye nettsider som viser omfanget.

Rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, sier at ingenting varer evig og at det ikke er uvanlig at ulike verv går på omgang.
Rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, sier at ingenting varer evig og at det ikke er uvanlig at ulike verv går på omgang.

Hun forklarer videre:

— I fjor høst hadde vi en gjennomgang av de ulike delene av SDG-prosjektet. Ut ifra den evalueringen ble det bestemt at vi opprettholder satsingen som den er, men unntak av en liten prosentandel av «science advice», der vi vurderer å tenke på en annen måte. Vitenskapsrådgivning drives jo i mange kanaler og gjennom forskernes naturlige engasjement i samfunnet og i utvalg.

Hun legger til at beslutningen om å flytte ansvaret for Ocean Sustainability Bergen til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skjer for at satsingen skal være tettere på fagmiljøene enn i den foregående treårsperioden.

— Det er ingenting som varer evig og det er ikke uvanlig at ulike verv går på omgang. Vi ønsket å knytte satsingen tettere på fagmiljøene. Jeg ser på overføringen av ansvaret til fakultetet som en styrking av satsingen, sier Hagen.

Mener prosessen har vært åpen

— Hviding og Øvreås har reagert på at beslutningen ble meddelt i en e-post. Hvorfor ble det gjort på denne måten?

— Tidligere viserektor hadde samtaler med dem mens evalueringen pågikk, så jeg er ikke enig i at dette kun har blitt diskutert i en e-post. De har også hatt samtaler med dekan og rektorat. Og, som nevnt, var dette engasjementet tidsavgrenset.

Hviding mener omleggingen burde vært markert, og at styret burde vært involvert. Har denne beslutning blitt gjort i det stille?

— Nei, det har den ikke. Evalueringsrapporten ligger åpent tilgjengelig og saken skal diskuteres i forskningsutvalget ved UiB.

— Hviding mener man ikke har markert denne omleggingen, og mener at det ville vært mest ryddig om det ble avsluttet på en skikkelig måte av universitetsstyret. Hvorfor ble det ikke det?

— SDG Vitenskapsdiplomati er et strategisk tiltak som varte 2018-2021. Hvidings engasjement varte frem til sommeren 2021, vi utvidet dette frem til nyttår i påvente av en evaluering. Det er ikke naturlig å melde avvikling av tidsavgrensede tiltak av et så begrenset omfang til styret. UiB skal arbeide frem en ny strategi. Det innebærer også en tydeliggjøring av hvordan UiB skal videreføre bærekraftsarbeidet, sier Hagen.

Powered by Labrador CMS