Curt Rice, rektor på OsloMet, ønsker seg samme stilling i neste rektorperiode fra 2019-23. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Curt Rice, rektor på OsloMet, ønsker seg samme stilling i neste rektorperiode fra 2019-23. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Ta rektor på alvor

Rektorutlysning. Det er påfallende at det ikke er en eneste kvalifisert kvinnelig søker blant kandidatene til rektorstillingen ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Publisert   Sist oppdatert

Ikke minst er det påfallende gitt kvinnedominansen på de fleste av fagområdene våre. Rektor har tidligere flagget at han er tilhenger av sterke grep for å bedre kvinnerepresentasjonen.

8.mars hadde han en artikkel på Khrono om den lave andelen kvinner som får Nobelprisen og hva man kan gjøre for å rette opp det. Han hadde denne klare anbefalingen til komiteene som vurderer kandidater på de ulike vitenskapsområdene:

Gå ut og finn gode kvinnelige kandidater.
Ragnar Audunson
Professor OsloMet

«Hvis nominasjonene som kommer inn likevel ikke gir tilstrekkelig kjønnsbalanse, er det en annen enkel løsning. Komitéenes medlemmer kan nominere kvinner selv! De bør generelt jobbe systematisk for å finne gode kvinnelige kandidater».

I vårt tilfelle kan vi uten videre slå fast at kandidatene som er kommet inn, ikke gir tilstrekkelig kjønnsbalanse. Og da er min klare oppfordring komiteen - i dette tilfellet 25-mannskomiteen som skal vurdere kandidater til rektorstillingen: Ta rektor på alvor - følg hans anbefaling. Gå ut og finn gode kvinnelige kandidater.