ny uh-lov

OsloMet går mot lov-utvalget. Universitetene skal selv bestemme om de vil ha ekstern styreleder

Styret ved OsloMet vil gi universiteter og høgskoler frihet til å velge om styreleder skal være ekstern, også når rektor er valgt.

Styret ved OsloMet stemmer om formulering i høringssvar på spørsmål rundt valgt rektor og ekstern styreleder.
Styret ved OsloMet stemmer om formulering i høringssvar på spørsmål rundt valgt rektor og ekstern styreleder.
Publisert Oppdatert

(Debatten i styremøtet kan du se i opptak nederst i saken.)

Einar Braathen er valgt som styremedlem fra de faglige ansatte ved OsloMet. Under sak om OsloMets synspunkter på ny uh-lov på styremøtet onsdag 17. juni fremmet han en alternativ formulering til OsloMets innstilling på spørsmålet om valgt rektor koblet mot ekstern styreleder.

Fakta

Forslagene til endringer i ledelsesmodell, statlige institusjoner i ny uh-lov

  • Styreleder skal være ekstern, oppnevnes av departementet (8-2 stemmer i utvalget)
  • Institusjonen velger selv om den skal ha valgt eller ansatt rektor)
  • Styret skal ha 11 medlemmer, hvorav: 4 velges av ansatte i undervisnings- og forskerstilling, 1 velges av teknisk administrativt ansatte, 2 velges av studenter, 4 eksterne medlemmer. To av de eksterne oppnevnes av institusjonen og to av departementet.
  • Instrukser fra departementet skal være skriftlige
  • Mer autonomi, større medbestemmelse for styrene
  • Lovlighetskontroll av et styrevedtak kan kreves av tre eller flere av styremedlemmene. Kun overprøving av rettslig lovlighet, ikke overprøving av andre virderinger (8 mot 2 stemmer)
  • Foreslår at det skal være lik vekting av stemmer for grupper av ansatte (7 mot 3 stemmer)

Kilde: Forslag til ny uh-lov

Ved første avstemning fikk Braathen sin innstilling støtte av 6, 5 stemte i mot, og ved endelig avstemning fikk Braathen med seg et enstemmig styre på følgende formulering:

«OsloMet støtter en videreføring av dagens to modeller for ledelse av universiteter og høyskoler. En tilnærming med større frihetsgrad for den enkelte institusjonen til å velge og eksperimentere med styrings- og ledelsesmodell vil kunne bidra til å styrke universitetsdemokratiet. Dette betyr at institusjonen kunne velge for eksempel ekstern styreleder og valgt rektor.»

Sprik i meninger blant institusjonene

I februar la Helga Aune fram forslaget til ny lov for universiteter og høgskoler. Høringsfristen gikk ut sist fredag.

Et av forslagene som det ble stor oppmerksomhet rundt var forslag til nye formuleringer rundt rektor og styreleder.

Et flertall i lovutvalget til Aune mener at det fortsatt skal være opp til styrene ved universitetene og høgskolene selv om de vil ha valgt eller ansatt rektor.

Men de foreslår at de som i dag har valgt rektor også skal ha ekstern styreleder — oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, og ikke som i dag, at den valgte rektoren også er styreleder.

Blant universitetene er det et flertall (6-4) som går mot den nye forslaget, kun 1 av de 7 private som har svart har valgt å mene noe om saken, Høyskolen Kristiania sier ja til forslaget, mens blant de statlige høgskolene er det 5 som sier ja, 2 som sier nei, og 2 som er nøytrale.

Totalt sett av de som har svart i høringen er det: 8 som sier nei til ny modell, 10 er nøytrale og 8 sier ja.

Les også:

Fornøyd Braathen

I etterkant av avstemningen trekker Einar Braathen selv fram overfor Khrono at den formuleringen man nå har endt opp med er veldig lik det høringsinnspillet 42 styremedlemmer på tvers av universiteter og høgskoler også har spilt inn til departementet.

Les også: Nytt nettverk sier nei til ekstern styreleder for alle

— Er du fornøyd med resultatet?

— Ja, jeg er veldig fornøyd med resultatet, både i innhold og i at det endelige vedtaket ble enstemmig. Det blir spennende å se hvilken ledelsesmodell styret på OsloMet vil velge for neste fire-års-periode, skriver Braathen i en epost til Khrono.

Se debatten i opptak her (Etter ca 1 time og 20 minutter inn i møtet):

Opptak av styremøte ved OsloMet 17. juni 2020

Powered by Labrador CMS