styremøte i dag

Ønskjer nye universitetsbygg og forskingspark i Bø

Universitetet i Søraust-Noreg er allereie i gang med samarbeid med næringslivet i Telemark. No skal styret ta stilling til om det skal dannast ein forskingspark i bygda.

Eit samarbeid mellom Universitetet i Søraust-Noreg og lokale verksemder vil kunne styrka regionen, meiner USN-rektoren. No skal styret ta stilling til om dei ønskjer å legga til rette for ein forskingspark i bygda - som for tida kanskje er mest kjend frå TV-serien Rådebank. Biletet er frå då statsministeren var i Bø i sommar.
Eit samarbeid mellom Universitetet i Søraust-Noreg og lokale verksemder vil kunne styrka regionen, meiner USN-rektoren. No skal styret ta stilling til om dei ønskjer å legga til rette for ein forskingspark i bygda - som for tida kanskje er mest kjend frå TV-serien Rådebank. Biletet er frå då statsministeren var i Bø i sommar.
Publisert Oppdatert

I juni i fjor fekk styret ved Universitetet i Søraust-Noreg (USN) den første orienteringa om korleis campus Bø kan vidareutviklast. No ber rektor Petter Aasen styret om å vedta å etablera ein forsking- og innovasjonspark i bygda. Dette må skje gjennom både ombygging og tilbygg. Kva det vil kosta, vil styret verta informert om i ei eiga sak seinare.

Fakta

Saksliste USN-styremøte 10. september

Vedtakssaker

 • Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 10.09.2021.
 • Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 17.06.2021
 • Søknad om utredningstillatelse av næringsmaster i fotball
 • Etablering av forskningspark ved Campus Bø- konseptbeskrivelse
 • Videreføring utvikling Campus Bø
 • Campusutvikling Drammen og Kongsberg, behov for og leie av større areal
 • Internrevisjon ved USN for kommende periode
 • Kallelse av professor II i helse- og treningsadferd
 • Ansettelsessak - Kallelse av professor i 50 % stilling ved TNM/IMA

Orienteringssaker

 • Covid - 19 - Status
 • Etatsstyring 2021 - KDs tilbakemelding til USN på ambisjoner og måloppnåelse

Meldingssaker

 • Meldingssaker til styremøtet 10.09.2021

Fredag har universitetsstyret ved Universitetet i Sørøst-Noreg møte på campus Ringerike. Det startar kl 1o fredag 10. september. Møtet kan du sjå direkte her.

Idrettsbygg med noko attåt

Bakgrunnen for saka var at universitetet leiger lokale frå Bø kommune. Det kan dei berre gjera fram til 2024. I tillegg treng lokala uansett ei oppgradering.

I vår sa styret ja til å greia ut det som vert kalla alternativ ein, tre og fire. Alternativ ein er eit nytt idrettsbygg, alternativ tre er også det, men med lokale for Institutt for natur, helse og miljø og med laboratorium. Alternativ fire inneheld i tillegg lokale til forskingspark.

I saksframstillinga heiter det at fagmiljøa som er lokaliserte i Bø dei siste to åra har jobba for å styrka det faglege grunnlaget for ein forskings- og innovasjonspark retta mot samfunnsutvikling og økonomiskaping i Midt- og Vest-Telemark.

— Det er inngått ei rekkje samarbeidsavtalar med verksemder i privat og offentleg sektor og etablert prosjektsamarbeid først og fremst knytt til natur- og landbruksrrelatert verksemd, rural turisme og reiseliv, og til friluftsliv, idrett og kultur. Samarbeidet har resultert i auka bidrags- og oppdragsinntekter, heiter det.

Treng større plass fleire stader

Rektor Petter Aasen skriv at «en forsknings- og innovasjonspark vil ytterligere bidra til å styrke den praksisnære, anvendte og behovsidentifiserte forskningen i fagmiljøene ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, Institutt for natur, helse og miljø og Institutt for økonomi og IT på campus Bø og samarbeidende fagmiljø ved USN. Det vil styrke samarbeidet med virksomheter i privat og offentlig sektor når det gjelder kunnskaps- og kompetanseutvikling og posisjonere universitetet i det regionale økosystemet for samfunnsutvikling og økonomisk verdiskaping».

Han peikar òg på at universitetet gjennom forsking og ein innovasjonspark vil kunne tilpassa seg og bidra til å vidareutvikla både samfunnet og næringsstrukturen i Bø.

Styret skal også handsama ei sak som heiter Vidareføring utvikling campus Bø. Denne saka er unnteken offentlegheit, med grunngivinga det offentlege sin forhandlingsposisjon. Også ei sak om utvikling av campus i Drammen og Kongsberg, og leige av større lokale der, er unnteken med same grunngiving.

Powered by Labrador CMS