statsbudsjettet

Ola Borten Moe signaliserer ja til både Ocean Space og campussamling ved NTNU

— Et stramt budsjett, men NTNUs byggeprosjekter får vi plass til, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe til Adresseavisen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe her på besøkt hos NTNU i november 2021. Han lover overfor Adresseavisen at rektor Anne Borg får penger til de to store byggeprosjektene som er i gang rundt landets største universitet.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe her på besøkt hos NTNU i november 2021. Han lover overfor Adresseavisen at rektor Anne Borg får penger til de to store byggeprosjektene som er i gang rundt landets største universitet.
Publisert

Torsdag kommer statsbudsjettet, det første helhetlige statsbudsjettet Jonas Gahr Støre sin regjering legger fram. I et større intervju med Adresseavisen sier Ola Borten Moe at Norge går inn i en tid der pengene må utnyttes bedre, og at budsjettet blir stramt.

Fakta

Bygg som kan havne i «unåde» i statsbudsjettet

Igangsatte prosjekter som venter på mer penger og er spent på framdrift

  • Livsvitenskapbygget ved Universitetet i Oslo sprakk med over en milliard før byggestart fordi Statsbygg hadde gjort for dårlige beregninger av grunnen det skulle bygges på. En løsning med å bygge sammen med Oslo universitetssykehus ga enda høyere pris, men en til å dele regningen med, samt litt mindre plass til livsvitenskapen.
  • Vikingtidsmuseet ved Universitetet i Oslo. det ble anslått byggeprosjekt også ville sprekke med en milliard nesten før det er i gang. det gikk fra 3,14 milliarder kroner, og den opprinnelige kostnadsrammen var 2,14 milliarder.
  • Ocean Space Centre i Trondheim, ble opprinnelig stoppet i revidert nasjonalbudsjett, men tatt inn igjen. NTNU forventer at det kommer midler som sikrer framdriften.

Byggeprosjekter som er i forprosjekt

  • NTNUs campussamlingsprosjekt.

Under lupen i Kunnskapsdepartementet

Debatt om merkostnader

  • Ved UiT Norges arktiske universitet pågår det en opphetet strid mellom universitetet og departementet om hvem som skal ta de ekstra kostnadene når bygg og prosjekter i regi av Statsbygg blir forsinket. Universitetet mener departementet må stå for dette, mens departementet har sagt nei og mener det må være universitetets ansvar. De har fått en ekstraregning på 150 millioner kroner.

— Jeg legger også til grunn at vi får på plass Campus i Trondheim og Ocean space Centre, sier Borten Moe til avisen.

— Vi har mye å gå på

Ola Borten Moe sier at han mener man har mye å gå på.

— Man må få mer igjen for pengene enn før, sier han, og trekker fram NTNUs campussamling som et eksempel:

— Der kan man nå få til nesten det samme, men sparer 6 milliarder kroner. Det er 1100 kroner spart pr. nordmann for det tiltaket alene. Det er mye penger, det, sier han.

Overfor Adresseavisen vil ha ikke konkretisere om prosjektene vil holde de tidsplaner som nå ligger på bordet.

— Årsaken til at jeg sier «legger til grunn» er at NTNU og Statsbygg har fått i oppdrag av meg å komme tilbake med et prosjekt innenfor gitte rammer. Det har jeg veldig stor tiltro til at de klarer, sier han.

— Forskning kan ikke settes på pause

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening - er på sin side blant de som frykter innsparinger og kutt i statsbudsjettet som kommer torsdag.

I en pressemelding trekker de fram at de frykter at pengekrisa i Forskningsrådet vil føre til færre jobbmuligheter for forskere og at akademia vil miste unge talenter.

Styremedlem i Tekna, Margrethe Esaiassen, er bekymret i forkant av statsbudsjettets framlegging.
Styremedlem i Tekna, Margrethe Esaiassen, er bekymret i forkant av statsbudsjettets framlegging.

— Kutt til forskning betyr i praksis kutt i forskerutdanninga. Det er alvorlig og vil ha langsiktige konsekvenser, sier Margrethe Esaiassen, medlem i Teknas hovedstyre og professor ved Universitetet i Tromsø.

Forskningsrådets midler er viktige for den nysgjerrighetsdrevne og frie forskninga, understreker Esaiassen.

— Denne forskninga er uavhengig og ikke drevet av økonomiske insentiver. Den er nyttig for samfunnet, den er viktig for tillit og den er viktig for å skape ny grunnleggende kunnskap, sier hun.

Bekymret forskningsleder

Thomas Fleischer er biolog og har forsket på brystkreft ved Oslo universitetssykehus (OUS) siden 2010. Han er også tillitsvalgt i Tekna. Han leder et team av forskere, er helt avhengig av ekstern finansiering.

Thomas Fleischer, forsker som frykter kutt.
Thomas Fleischer, forsker som frykter kutt.

Kutt i finansiering til forskning gjennom Forskningsrådet vil påvirke arbeidet til Fleischer og hans team fordi det blir større kamp om andre finansieringskilder, som Helse Sør-Øst og Kreftforeningen som de benytter seg mest av. Fleischer er bekymret for hvilke konsekvenser det kan få for rekrutteringen av unge forskere at nåløyet blir enda trangere:

— Det kan bidra negativt til motivasjonen for å fortsette med forskning. Jeg frykter at det signalet politikere sender ved å nedprioritere forskning kan gjøre det enda vanskeligere å få unge, flinke forskere til å satse, sier Fleischer i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS