ntnu

Nye instituttledere på konflikt-institutter

De to nye instituttene som ble etablert på NTNU etter oppsplittingen av konfliktfylte Institutt for historiske studier har fått nye ledere.

Campus på NTNU.
Campus på NTNU.
Publisert Oppdatert

Det er ansatt instituttledere ved de to nye historieinstituttene ved NTNU. Karl Erik Haug og Jan Frode Hatlen er ansatt som instituttledere på henholdsvis Institutt for moderne samfunnshistorie (IMS) og Institutt for historiske og klassiske studier (IHK). Det ble vedtatt i fakultetsstyret på Det humanistiske fakultet i dag, mandag 15. juni. Innstillingene var enstemmige.

— Jeg er svært fornøyd med at vi nå har fått ansatt instituttledere ved de to nye instituttene, sier styreleder Kjersti Fløttum.

— Det har vært avgjørende å få på plass disse stillingene. Jeg ser frem til å møte dem og å følge utviklingen av strategier for de respektive instituttene og for samarbeidet mellom dem. Utviklingen fremover blir viktig for å nå instituttenes egne mål og for å bidra til fakultetets og NTNUs målsettinger, sier hun videre.

Frem til nå har Hans Otto Frøland og Erik Opsal været konstituerte som instituttledere på hvert av de to nye instituttene.

Les også: Disse vil bli leder e for NTNUs nye historiske institutter

Erfaring med omstillingsprosesser

Karl Erik Haug
Karl Erik Haug

Karl Erik Haug er professor i historie og kommer fra stillingen som forskningsleder ved Luftkrigsskolen. Han er utdannet fra NTNU, og har vært tilknyttet NTNU som ansvarlig for to masteremner i historie, eksternt medlem i instituttstyret, medlem av programrådet for historie, medlem av fakultetsrådet ved Det humanistiske fakultet og medlem av Forskningsutvalget, går det fram av en pressemelding fra Det humanistiske fakultet.

Jan Frode Hatlen
Jan Frode Hatlen

Jan Frode Hatlen kommer fra stillingen som førsteamanuensis i historie ved NTNU. Hatlen har 15 års erfaring fra fagmiljøet og har i løpet av den perioden hatt ulike verv og posisjoner ved NTNU. Han har blant annet vært leder for Forskningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene, og er også merittert underviser ved NTNU.

— Jeg er glad for at vi har fått godt kvalifiserte søkere til stillingene og at ansettelsen skjer etter en enstemmig innstilling, sier Fløttum.

Orienterte om arbeidsmiljøet

Under mandagens fakultetsstyremøte ved det Humanistiske fakultet, orienterte dekan Anne Kristine Børresen om arbeidet med å gjenopprette forsvarlig arbeidsmiljø i de to nye instituttene.

Det var nettopp gjenopprettelsen av et forsvarlig arbeidsmiljø som var årsaken til at styret den 31. oktober i 2019 bestemte å splitte det gamle Institutt for historiske studier i to.

— De to fungerende instituttlederne har fått til mye og de to instituttene har begynt å skape gode arbeidsmiljø, sa Børresen og betegnet samarbeidet som konstruktivt.

Avtale med psykolog

NTNU har likevel inngått en avtale med organisasjonspsykolog Lars Asle Einarsen til å hjelpe til med gjenopprettingsarbeidet. Einarsen har vært i dialog med NTNU siden påsketider og de konstituerte instituttlederne har gitt uttrykk for at det vil gå sakte fram, opplyser Børresen.

— Arbeidskonflikten var så dyp at det har skapt sårbarhet og spenninger. Det er ikke nok med en deling av instituttet og så å si seg ferdig med det, sa Børresen under styremøtet.

Ledelsen har vært i dialog med verneombud og tillitsvalgte lokalt, og denne uka blir et nytt utkast til mandat for arbeidet med organisasjonspsykolgen lagt frem.

— Og før sommeren vil det bli et overleveringsmøte mellom de konstituerte og de nytilsatte instituttlederne, sa Børresen.

Powered by Labrador CMS