Debatt ● CHristen Krogh

Ny prorektor skal også jobbe for studentene

Opprettelsen av den nye prorektorstillingen er for å styrke OsloMets oppfyllelse av denne tredje lovpålagte oppgaven, skriver Christen Krogh, rektor ved OsloMet.

Den nye prorektoren for samfunnsforbedringer og samarbeid skal jobbe for å gjøre virksomheten vår bedre og bredere, og for at kunnskapen vår når lenger ut i samfunnet, skriver Christen Krogh.
Den nye prorektoren for samfunnsforbedringer og samarbeid skal jobbe for å gjøre virksomheten vår bedre og bredere, og for at kunnskapen vår når lenger ut i samfunnet, skriver Christen Krogh.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Solveig Østrem og Anne Greve, professorer ved Institutt for barnehagelærerutdanningen ved universitetet OsloMet, er uenige i universitetsstyrets vedtak om å opprette en ny stilling som prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid. De uttrykte i Khrono 13. januar sin bekymring for at deres studenter må betale prisen ved å få dårligere studietilbud, i tider med trang økonomi for universitetet og sektoren.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Jeg vil først si at jeg setter pris på at Østrem og Greve setter studentene først. Utdanning er det første og viktigste oppdraget til alle universiteter. Det er viktig at universitetet svarer på behovet for et godt studietilbud på masternivå ved barnehagelærerutdanningen, i samsvar med regjeringens ambisjoner, slik forfatterne skriver. Nettopp derfor mottok OsloMet 6,67 millioner kroner ekstra over statsbudsjettet 2023 for å styrke barnehagelærerutdanningen. Disse midlene går selvfølgelig uavkortet til barnehagelærerutdanningen og skal sikre et godt og tilstrekkelig innhold i utdanningen av barnehagelærerstudentene våre. Dette skal jeg snakke mer med noen av studentene fra masterutdanningen i barnehagelærerutdanningen i et møte jeg har med dem senere denne uken.

Når det gjelder budsjettet for hele OsloMet så vil vi måtte jobbe med innsparinger på flere nivåer — på samme måte som hele resten av sektoren. Vi skal selvfølgelig i så stor grad som mulig søke å unngå negative konsekvenser for universitetets lovpålagte oppgaver, blant annet utdanning, forskning og den såkalte tredje oppgaven som vi ved OsloMet har valgt å kalle «samfunnsforbedringer og samarbeid».

Opprettelsen av den nye prorektorstillingen er for å styrke OsloMets oppfyllelse av denne tredje lovpålagte oppgaven. Opprettelsen er ikke ment å gå på bekostning av på andre deler av vår kjernevirksomhet, det vil si utdanning og forskning. Snarere tvert imot. Den nye prorektoren for samfunnsforbedringer og samarbeid skal jobbe for å gjøre virksomheten vår bedre og bredere, og for at kunnskapen vår når lenger ut i samfunnet. På samme måte som forskning også bidrar til utdanningsoppdraget, er tanken at oppgavene på dette området skal gjøre både utdanningene og forskningen bedre, til gode for studentene og samfunnet for øvrig.

Et eksempel er utvikling av samarbeidsrelasjoner. Det er viktig for universitetet OsloMet å ha et godt samarbeid med regionene som ligger i nærheten av våre studiesteder. I forbindelse med vår nye campus på Romerike er det derfor en prioritet å videreutvikle samarbeidet med alle 11 kommunene på Romerike. Dette samarbeidet kan omfatte flere universitetsbarnehager og universitetsskoler, ytterligere bedriftssamarbeid, samarbeid om rekruttering til studier, og å etablere relasjoner til framtidige arbeidsgivere for våre studenter. Den nye prorektoren vil gjennom sitt arbeid altså både kunne bidra til å øke antall praksisplasser, forskningssamarbeid, og til å få våre nyutdannede kandidater raskt ut i jobb. Ideelt gir dette oss også mulighet til å tilpasse utdanningene våre enda bedre til det kommuner, næringslivet og fremtidige arbeidsgivere trenger fra studentene våre som skal begynne å jobbe der.

Et annet eksempel er eksternfinansiering. En viktig arbeidsoppgave for den nye prorektoren, vil også være å øke inntjeningen til universitetet ved å inngå eksterne samarbeid der finansiering også følger med. Ambisjonen er altså at denne stillingen skal bidra til det motsatte av det Østrem og Greve frykter, ved å sørge for økte midler til styrking av utdanningene i en tid der vi ikke kan forvente større bevilgninger fra regjeringen.


Powered by Labrador CMS